ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲متری
کد کالا ۲۰۲۴
نام کالا ناودانی 12 اروپا
سایز ۱۲ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه اروپا
آخرین قیمت
۳۰ دی ۱۳۹۹ , ۱۴:۲۱
۲۹,۹۵۰ تومان

قیمت ناودانی ۱۲ اروپا

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۳۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۳۰۰ تومان