ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ متری

مشخصات فنی ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ متری
کد کالا ۱۹۹۰
نام کالا ناودانی 12 شکفته
سایز ۱۲ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه شکفته
آخرین قیمت
۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۴
۱۴,۲۴۰ تومان

قیمت ناودانی ۱۲ شکفته

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان