ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری

مشخصات فنی ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری
کد کالا ۱۷۰
نام کالا ناودانی 14 ناب تبریز
سایز ۱۴ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه ناب تبریز
آخرین قیمت
۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۲
۱۲,۹۵۰ تومان

قیمت ناودانی ۱۴ ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان