ناودانی ۱۶ شکفته ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۱۶ شکفته ۱۲متری
کد کالا ۱۹۹۲
نام کالا ناودانی 16 شکفته
سایز ۱۶ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه شکفته
آخرین قیمت
۲۹ دی ۱۳۹۹ , ۱۴:۰۶
۱۳,۴۰۰ تومان

قیمت ناودانی ۱۶ شکفته

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۰۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان