ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲متری
کد کالا ۲۰۱۷
نام کالا ناودانی 22 اروپا
سایز ۲۲ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه اروپا
آخرین قیمت
۸ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۵:۳۹
۲۹,۹۶۰ تومان

قیمت ناودانی ۲۲ اروپا

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۶۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۵۵۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۱۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۱۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۱۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۱۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۱۰ تومان