ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲متری
کد کالا ۲۰۱۰
نام کالا ناودانی 30 اروپا
سایز ۳۰ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه اروپا
آخرین قیمت
۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۱۹
۴۴,۹۴۰ تومان

قیمت ناودانی ۳۰ اروپا

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۴۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۹۴۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۴۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۳۵۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان