ناودانی ۸ شکفته ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۸ شکفته ۱۲متری
کد کالا ۱۹۹۷
نام کالا ناودانی 8 شکفته
سایز ۸ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه شکفته
آخرین قیمت
۶ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۶:۱۹
۱۲,۹۶۰ تومان

قیمت ناودانی ۸ شکفته

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۴۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۹۴۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۴۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۶۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۳۴,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۳۵۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۶۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۰۰۰ تومان