ناودانی ۸ شکفته ۱۲متری

مشخصات فنی ناودانی ۸ شکفته ۱۲متری
کد کالا ۱۹۹۷
نام کالا ناودانی 8 شکفته
سایز ۸ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه شکفته
آخرین قیمت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۵:۴۹
۱۲,۹۹۰ تومان

قیمت ناودانی ۸ شکفته بر اساس عوامل متعددی مشخص می شود. این محصول کاربردهای زیادی دارد و از آن برای ساخت و ساز، ایجاد چهاچوب، ایجاد قاب و پایه در ماشین آلات صنعتی مختلف، اسکلت ماشین آلاتی مثل کامیون، ترمیم بناهای معماری، سازه های دریایی و استفاده از آن در بادبندها، تیرها و ستون ها و در خرپاها استفاده می شود.ناودانی از نظر وزنی اگر منطبق بر جدول وزن و اشتال باشد، به آن ناودانید سبک گفته می شود و اگر بیشتر باشد به آن ناودانی سنگین می گویند. ناودانی را در سایزها و ابعاد و ضخامت های متنوع بر اساس استانداردهای مختلف می سارند. این محصول یا به صورت خرد و لقمه و یا به صورت شاخه به بازار عرضه می شود.

قیمت ناودانی 8 شکفته

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۵,۵۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۱,۰۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۴,۷۵۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۳۳,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۹۹۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۲,۸۹۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۲,۸۹۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۲,۸۹۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۲,۸۹۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۲,۸۹۰ تومان
طراحی سایت ایده پردازش