ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری

مشخصات فنی ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری
کد کالا ۱۶۸
نام کالا ناودانی 8 ناب تبریز
سایز ۸ میل
طول ۱۲ متر
ضخامت
کارخانه ناب تبریز
آخرین قیمت
۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۴
۱۳,۹۰۰ تومان

قیمت ناودانی ۸ ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۱,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۸۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۸۵۰ تومان
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۴,۲۴۰ تومان
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۹۰۰ تومان