نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۶متری

مشخصات فنی نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۶متری
کد کالا ۱۹۶۵
نام کالا نبشی 4*40*40ناب تبریز
سایز ۴۰*۴۰ میلی متر
ضخامت ۴ میل
کارخانه ناب تبریز
آخرین قیمت
۲۵ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۱
۱۳,۸۰۰ تومان

قیمت نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز 

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت نبشی
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۴ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۸ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان ۱۴,۱۵۰ تومان
نبشی ۳*۴۰*۴۰ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۹۰۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۵*۴۵*۴۵ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۴,۴۰۰ تومان
نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز ۱۳,۹۰۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۶*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۴,۴۰۰ تومان
نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز ۱۳,۹۰۰ تومان
نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۵*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۴,۳۰۰ تومان
نبشی ۶*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۴,۲۰۰ تومان
نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز ۱۴,۲۰۰ تومان
نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۴,۱۰۰ تومان
نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز ۱۳,۹۰۰ تومان
نبشی ۷*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز ۱۳,۸۰۰ تومان
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز ۱۳,۷۰۰ تومان
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۴ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۵ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰شکفته ۱۰ میل شکفته ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۳*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۴ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۳ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۴,۲۴۰ تومان