پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری

مشخصات فنی پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کد کالا ۲۰۶۷
نام کالا پروفیل ساختمانی 3 میل
ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر
طول ۶ متر
ضخامت ۳ میل
کارخانه
آخرین قیمت
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۳:۰۳
۲۰,۴۰۰ تومان

قیمت پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ را در این صفحه هر روز می توانید مشاهده کنید. پروفیل انواع مختلفی دارد. این محصول در ساخت و ساز کاربرد زیادی دارد. از آن برای ساخت درب و پنجره، چهارچوب ها، اسکلت و سازه های فلزی، تقویت سازه، سقف سازی، کف و دیوار سازی استفاده می شود. البته پروفیل ها با توجه به تنوع بالایی که دارند کاربردهای زیادی هم دارند. پروفیل ها از لحاظ مختلف دسته بندی می شوند. پروفیل های باز ، بسته، صنعتی، سختمانی، سبک و سنگین چند دسته اصلی و مهم این محصولات به شمار می روند. پروفیل که گاهی با نام قوطی نیز از آن یاد می شود دارای سطح مقطع با اشکال ساده و مختلفی است. نوع  قوطی مستطیلی و مربعی و توخالی است.

قیمت پروفیل ساختمانی 3 میل 120*120

لیست قیمت پروفیل
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۳۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۵۰ تومان
طراحی سایت ایده پردازش