پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری

مشخصات فنی پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کد کالا ۲۰۷۰
نام کالا پروفیل ساختمانی 3 میل
ابعاد ۸۰*۸۰ میلی متر
طول ۶ متر
ضخامت ۳ میل
کارخانه
آخرین قیمت
۴ بهمن ۱۳۹۹ , ۲۱:۳۰
۲۰,۷۵۰ تومان

قیمت پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰

بروز‌رسانی : ۲۳ دی ۱۳۹۹ , ۱۲:۱۹

لیست قیمت پروفیل
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۷۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۴۵۰ تومان