پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ شاخه ۱۲ متری

مشخصات فنی پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ شاخه ۱۲ متری
کد کالا ۲۰۸۵
نام کالا پروفیل ساختمانی 4 میل
ابعاد ۶۰*۸۰ میلی متر
طول ۱۲ متر
ضخامت ۴ میل
کارخانه
آخرین قیمت
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۳:۱۲
۲۱,۶۹۰ تومان

قیمت پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ تحت تاثیر عوامل زیادی است. پروفیل ها چندین نوع دارند. از نظر کاربرد می توان گفت دو نوع پروفیل داریم: ۱- ساختمان و ۲- صنعتی. پروفیل های ساختمانی وزن سبک تری نسبت به نوع صنعتی دارند و در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های ساختمانی در ساخت سقف، تکیه گاه ها، قاب ها و چهارچوب ها و اسکلت های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل ها در ابعاد و ضخامت های مختلف ساخته می شوند. بر اساس نوع و سطح مقطعی که دارد ابعاد آن فرق دارد. قوطی نیز نوعی پر.فیل است که بسته می باشد و سطح مقطع مربع و یا مستطیل دارد.

قیمت پروفیل ساختمانی 4 میل 60*80

لیست قیمت پروفیل
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۱,۶۹۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۶۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۶۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۶۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۶۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۶۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۸۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۷۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۷۷۰ تومان
طراحی سایت ایده پردازش