قیمت ورق سیاه امروز


در اینجا لیست قیمت ورق سیاه را از کارخانه های مختلف می توانید مشاهده نمایید. در صورت نیاز به مشاوره جهت خرید حتما با آهن رسان تماس بگیرید و با دریافت قیمت روز ورق در انواع مشخصات و مقایسه آن با دیگر بنگاه ها، صورت سفارش خود برای ما ارسال نمایید. نرخ ورق سیاه بر حسب خصوصیات ابعادی و وزنی آن همچنین نوع برند و کارخانه تولید کننده متفاوت است. ابعاد آن نیز شامل طول، عرض و ضخامت است که می تواند به صورت برش خورده و یا فابریک باشد.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۲

لیست قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۳۹۰۷ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۵ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۴ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲.۵ میلی متر ۱۳۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۲ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۰ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۵ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۸ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۶ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۲ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۷ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۶ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۰۸ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۸۵۰ تومان
۶۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۰۰۰ تومان
۵۹۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۰۰۰ تومان
۵۸۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۱۰۰ تومان
۵۹۵ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۰۰۰ تومان
۵۹۴ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۱۰۰ تومان
۳۷۲ ورق سیاه فولادمبارکه شیت ۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۳۰۰ تومان
۳۷۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۱۰۰ تومان

لیست قیمت ورق سیاه (ST52) فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۲

لیست قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۷۹۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴.۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۱ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۰ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۱ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۳ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۹ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۰۷ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۷۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۷۹ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه کاویان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۱

لیست قیمت ورق ST37 کاویان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۲۴۶ ورق سیاه کاویان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۳ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۲ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۹ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۸ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۴ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۵ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۰ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۹ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۸ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۶ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۴ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۲ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۳ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۱ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۹ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۷ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۳ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۱ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۹ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۷ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۵ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۳ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۱ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۹ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۷ ورق سیاه کاویان شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۴ ورق سیاه کاویان شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۲ ورق سیاه کاویان شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه (ST52) کاویان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۰

لیست قیمت ورق ST52 کاویان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۹ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۷ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۵ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۲ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۱ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۶ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۵ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۲

لیست قیمت ورق ST37 اکسین اهواز
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۳۹۴۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۹۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۴۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۴ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۹,۱۰۰ تومان
۲۱۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۱۵۰ تومان
۲۱۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۱۵۰ تومان
۲۱۲۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۹۵۰ تومان
۲۱۲۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۴۵۰ تومان
۲۱۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۲۵۰ تومان
۲۱۱۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۲۰۰ تومان
۲۱۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۲۵۰ تومان
۲۱۱۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۲۵۰ تومان
۲۱۱۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۲۰۰ تومان
۲۱۱۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۸,۰۰۰ تومان
۲۱۰۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۵۵۰ تومان
۲۱۰۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۵۵۰ تومان
۲۱۰۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۸۰۰ تومان

لیست قیمت ورق سیاه (ST52) اکسین اهواز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۲

لیست قیمت ورق ST52 اکسین اهواز
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۶۳۴ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۰ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۲۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۶ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۳ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۰ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۹ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۳ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۴ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۱

لیست قیمت ورق ST37 مجتمع فولاد گیلان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۰ ورق سیاه گیلان شیت ۳ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۸ ورق سیاه گیلان شیت ۴ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۶ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۴ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۲ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۰ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۸ ورق سیاه گیلان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۰ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۶ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۵ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق های فولادی بر اساس مواردی مثل انرژی و منابع مصرفی برای تولید آن، وضعیت بازار بورس و نرخ ارز تعیین می گردد؛ بنابراین قیمت یک ورق آهنی یک متر در یک متر با ضخامت ۲ میلی متر مشخص است اما هزینه های جانبی نیز بر این محصول وارد می شود و در نهایت وقتی به دست مصرف کننده می رسد قیمت آن کمی تغییر می کند؛ مثلاً هزینه حمل و نقل باعث می شود که قیمت ورق سیاه مشهد و قیمت ورق سیاه تهران و یا گیلان با هم تفاوت هایی داشته باشند. لیست قیمت ورق سیاه را به تفکیک کارخانه و سایزهای مختلف در اینجا مشاهده می کنید.

قیمت ورق سیاه 2 میل

برای خرید ورق سیاه آهن رسان می توانید همین حالا با شماره های درج شد در پایین صفحه تماس بگیرید و یا صورت سفارش خود را برای ما ارسال نمایید.

خرید ورق سیاه

در تهیه این ورق آهنی توجه به چند نکته حائز اهمیت است. هر نوع محصول فلزی که در یک پروژه ساختمانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد باید از نظر کیفی مورد تائید قرار بگیرد. برای این کار انجام آزمایش های متالوژی بر روی ورق و ارائه برگه آنالیز محصول لازم است.
امروز ما با ارائه خدمات خوبی در زمینه تأمین آهن آلات، خرید آنلاین ورق سیاه را به راحتی برای مشتریان خود فراهم کرده ایم.
برای خرید انواع ورق سیاه در سایز و مشخصات مختلف تنها با شماره گیری ۰۵۱۳۱۹۱۶ در لحظه از وضعیت بازار باخبر شوید و در کمترین زمان سفارش خود را در هر نقطه از کشور تحویل بگیرید.

قیمت ورق تاثیر زیادی بر بازار مقاطع فولادی و آهنی و پروفیل های دیگر نیز دارد این موضوع همچنین بر وضعیت هزینه ساخت و سازها نیز تاثیر میگذارد.

قیمت ورق آهن بر اساس وزن آن محاسبه می شود که طبیعتاً یک مقدار ثابت باید باشد؛ اما مشاهده می کنیم در بازار شهرهای مختلف و حتی بنگاه های مختلف یک شهر یا استان گاهی تفاوت قیمت هایی در یک محصول خاص وجود دارد که این موضوع دلایل مختلف از جمله حمل و نقل و بعد مسافت، وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا و بسیاری از مسائل دیگر را دارد.

خرید ورق سیاه

رایج است که این محصول را در بازار با نام ورق آهن معرفی کنند بنابراین منظور از ورق آهن درواقع همان ورق سیاه است که از فولاد کربنی ساده و به شیوه گرم نورد ساخته شده باشد. خصوصیات مکانیکی و فنی این ورق فولادی پرکاربرد برای کارهایی مثل جوشکاری، خمکاری و ماشین کاری بسیار مناسب است و آن را هم به صورت رول و هم به صورت شیت می توانید در بازار پیدا کنید که توسط کارخانه های مختلف تولید شده است.

قیمت روز ورق سیاه بر حسب سایز آن در جداول فوق درج شده است به عنوان مثال قیمت ورق سیاه ۲ میل را که یکی از رایج ترین و پرفروش ترین محصولات به شمار می رود، بر حسب وزن و برند کارخانه تغییر می کند.

قیمت این محصول نسبت به ورق های فولادی دیگر تقریباً کمتر است. با توجه به مصرف بالایی که در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی دارد، روزانه افراد زیادی آن را خرید می کنند. چنین محصولاتی توسط کارخانه های مختلف با تناژ بالا تولید می شود.

ابعاد ورق سیاه

انواع ورق سیاه

انواع مختلفی از این محصول در بازار آهن و فولاد وجود دارد که بر حسب خصوصیاتی که دارند قابل تقسیم و دسته بندی هستند.

بر اساس سایز بندی و ابعاد ورق

ورق سیاه را معمولاً رایج است که به صورت برگه های در ابعاد عرضی ۱، ۱.۵، ۱.۲۵ و ۲ متری و در طول های ۶، ۲.۵، ۲ و ۱.۲ متری عرضه می شوند. البته نوع ورق سیاه رول نیز با ابعاد عرضی فوق و در طول های مختلف و سفارشی قابل استفاده می باشد. ضخامت ورق یک مولفه مهم به شمار می رود و مقادیر رایج و استاندارد در این فاکتور معمولا بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی متر است. برای دیدن ابعاد ورق سیاه به صورت استاندارد می توانید کاتالوگ محصولات کارخانه های تولیدکننده را بررسی کنید.

قیمت ورق سیاه

بر اساس کارخانه و برند

تولیدکنندگان برتر ورق سیاه در ایران شامل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه فولاد کاویان، کارخانه فولاد گیلان و اهواز هستند.

ورق سیاه چیست

این یک ورق فولادی است که از فولاد st37 که یک نوع فولاد ساختمانی است ساخته می شود. ورق سیاه که گاهی به آن فولاد کربنی ساده یا ورق آهن نیز گفته می شود در کارخانه های فولاد به شیوه نوردکاری گرم ساخته می شود و با نام hot rolled sheet شناخته می شود. فرایند تولید این محصول به این صورت است که فولاد st37 که به صورت شمش، تختال یا اسلب است را درون کوره هایی با دمای بالا حرارت می دهند تا به حالت شکل پذیری برسد. در این حالت فولاد را از میان غلتک های عمودی و افقی مختلف عبور می دهند، تحت فشار و کشش قرار می دهند تا ضخامت کم و طول و عرض ورق به اندازه مورد نظر برسد. این کار در اصطلاح نورد کاری نامیده می شود و به خاطر اینکه در حالت گرم فولاد انجام می شود به آن نوردکاری گرم گفته می شود. در نهایت وقتی ورق آماده شد آن را برش می زنند و از خط تولید به قسمت خنک شدن منتقل می شود. البته ممکن است ورق تولید شده به صورت رول عرضه شود.

قیمت ورق سیاه

چرا ورق سیاه نام دارد

مهم ترین دلیل برای این نامگذاری ظاهر ورق ساخته شده است. ورق گرم تولید شده از فولاد ساده کربنی st37 سطحی سیاه، کدر، مات و پوسته شده دارد. جنس فولاد مصرفی در این امر تاثیرگذار است. فولاد کربنی را وقتی در دمای بالا نوردکاری می کنند، در اثر تغییرات دمای زیاد، اکسید می شود و در سطح آن مشکلاتی مثل پوسته پوسته شدن، اثر زنگ زدگی، کثیفی و تیرگی دیده می شود. این موجب می شود که ظاهر ورق سیاه رنگ به نظر برسد و آن را با نام ورق سیاه بشناسند. البته ورق گرم تولید شده از ورق st52 نیز ورق سیاه است اما بیشتر کاربرد صنعتی دارد و به دلیل داشتن مقدار کربن بیشتر نسبت به st37 سخت تر می باشد.
ورق st37 شباهت زیادی به ورق st52 دارد این دو در دسته فولادهای ساختمانی قرار دارند، میزان کربن کمی در ترکیب شیمیایی خود دارند و مناسب برای عملیاتی مثل جوشکاری، شکل دهی و ماشین کاری هستند.
هر دو این محصولات به شیوه hot roll ساخته می شوند و در دسته ورق گرم قرار می گیرند.
بر اساس آنچه در نمودار قیمت ورق سیاه کارخانه های مختلف مشاهده می شود می توان با تحلیل وضعیت بازار، روند آن را پیش بینی کرد.