مقاومت کششی میلگرد چیست؟

میزان مقاومت کششی میلگرد
مقاومت کششی میزان تحمل یک ماده در برابر شکستن را نشان می‌دهد. بر اساس همین تعریف، میزان مقاومت کششی میلگرد برابر با حداکثر نیروی کششی قابل تحمل میلگرد تا قبل از شکسته شدن است. برای اندازه‌گیری مقاومت کششی از یکی از واحدهای نیوتن بر مترمربع یا کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع استفاده می‌شود. مقاومت کششی یکی از مواردی است که بر روی قیمت میلگرد تاثیرگذار است.

مقاومت کششی میلگرد و همچنین مقاومت تسلیمی آن دو پارامتر اصلی مقاومتی هستند که در طراحی سازه‌ها در نظر می‌گیریم. ما از میلگرد در جاهایی استفاده می‌کنیم که بتن در معرض تنش‌های کششی قرار دارد و زمانی که به اندازه کافی قوی نیست که بتواند بارها را حمل کند؛ بنابراین، فولاد آرماتور برای المان سازه‌ای فراهم می‌شود تا با بتن عمل کند و قدرت بیشتری به سازه ببخشد. در این مقاله از آهن رسان قرار است در مورد مقاومت کششی میلگرد و نحوه محاسبه آن صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد مقاومت کششی فولاد بیشتر بدانید. برای اطلاع از قیمت آهن امروز می‌توانید با کارشناسان مجموعه آهن رسان در تماس باشید.

بررسی مقاومت کششی میلگرد

میلگردها یکی از مهم‌ترین محصولات فولادی هستند و از این رو برآورد قیمت میلگرد برای بسیاری از افراد فعال در حوزه فولاد اهمیت زیادی دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر این قیمت، وزن میلگرد است. بررسی مقاومت کششی میلگرد، مسئله مهمی است که می‌تواند به‌نوعی نشان دهنده کیفیت میلگرد تولید شده باشد. آزمایش میلگرد، توسط دستگاه‌های متنوعی مانند دستگاه ثبات و نیروسنج انجام می‌شود.

برای محاسبه مقاومت کششی میلگرد، باید مراحل زیر طی شود:

 • دستگاه مذکور به کامپیوتری وصل است که پس از اتمام تست یک منحنی خروجی به‌نام تنش-کرنش را نمایش می‌دهد.
 • با توجه به چند نقطه خاص روی این منحنی می‌توان مقدار مقاومت کششی، شکست و تسلیم را به‌دست آورد.
 • برای این آزمون، ابتدا دو نقطه را روی قطعه علامت‌گذاری می کنند.
 • فاصله بین دو علامت گفته شده باید حداقل ۵ برابر قطر قطعه باشد.
 • فاصله اندازه‌گیری شده با نماد L و فاصله اولیه با نماد L0 در فرمول زیر جایگذاری می‌شود:

 • پس از جایگذاری، میزان ازدیاد طول یا ᶔ به دست می‌آید که با جایگذاری آن در فرمول زیر، به مقاومت کششی میلگرد می‌رسید:

 • در این فرمول E مدول الاستیسته بوده که نشان دهنده تأثیر دما روی مقاومت کششی سایزهای مختلف میلگرد است.
 • در مرحله بعد دستگاه را روشن و فشار آن را روی ۶ تا ۸ بار تنظیم می‌کنند.
 • بعد نقاط علامت‌گذاری شده را درون فک‌های دستگاه می‌گذارند. این تست تا زمان شکستن قطعه ادامه دارد.

در زیر می‌توانید جدول مقاومت کششی میلگرد را مشاهده کنید:

گروه نوع مقاومت کششی (kg/cm۲) تنش تسلیم میلگرد

(kg/cm۲)

تغییر شکل نسبی

در زمان گسیختگی

A1 میلگرد ساده ۳۶۰۰ ۲۴۰۰ ۲۵ درصد
A2 میلگرد آجدار مارپیچ ۵۰۰۰ ۳۴۰۰ ۱۹ درصد
A3 میلگرد آجدار جناغی ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ ۱۴ درصد
  طول مهاری میلگرد چگونه محاسبه می‌شود؟

مقاومت کششی چیست؟

حداکثر تنش (تنش نهایی) که میلگرد تقویت‌کننده در هنگام طویل شدن متحمل می‌شود، مقاومت کششی میلگرد نامیده می‌شود. واحد اندازه‌گیری مقاومت کششی میلگرد، کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع یا نیوتون برمترمربع است. در واقع این عدد، شکنندگی قطعه را نشان می‌دهد. هنگامی که استحکام میلگرد افزایش می‌یابد، کشیدگی آن کاهش می‌یابد. بنابراین، برای رسیدن به تنش کششی نهایی، طول (یا کرنش) کمتری لازم است.

تست کشش میلگرد چیست؟

ابتدا باید نمونه‌ها را برای آزمایش انتخاب کنید. نمونه برداری بر اساس آیین نامه اجرایی مربوطه یا مشخصات پروژه انجام می‌شود.

بر اساس BS 4449:2005، سه قطعه آزمایش برای هر قطر اسمی برای هر ۳۰ تن باید آزمایش شود.

ماشین‌های آزمایش مختلفی برای انجام تست مقاومت کششی توسعه یافته‌اند. شکل زیر یک دستگاه تست معمولی را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، نمونه در موقعیت قرار می‌گیرد و سپس نیرو اعمال می‌شود تا زمانی که شکست بخورد.

حال اجازه دهید رابطه تنش-کرنش معمولی میلگرد تقویتی را برای درک توسعه مقاومت کششی ببینیم.

 • هنگامی که بار به میلگرد وارد می‌شود، کرنش آن به تدریج افزایش می‌یابد. تا نقطه A تنش و کرنش متناسب بوده و کاهش و افزایش بار در این محدوده تحت هیچ گونه تغییر شکل دائمی میله قرار نمی‌گیرد.
 • نسبت تنش و کرنش در این محدوده به عنوان مدول یا مدول الاستیسیته شما نیز شناخته می‌شود. (E = σ / ε).
 • با افزایش بار، تنش به نقطه B می‌رسد که به آن نقطه تسلیم می‌گویند که در آن تسلیم آرماتور شروع می‌شود. تنشی که در آن تسلیم شروع می‌شود، قدرت تسلیم نامیده می‌شود.
 • نقطه B تا نقطه C تسلیم آرماتور است که افزایش کرنش در یک تغییر کوچکتر در کرنش و این یک تغییر شکل پلاستیکی (دائمی) در میله است.
 • فراتر از نقطه تسلیم، ماده ساختار کریستالی خود را تغییر می‌دهد و در برابر تغییر شکل مقاوم‌تر می‌شود. بنابراین، برای ایجاد تغییر شکل پلاستیک اضافی فراتر از نقطه C، به تنش اضافی نیاز است. این پدیده به عنوان سخت شدن کرنش شناخته می‌شود. در پایان این فرآیند، بار به حداکثر مقدار خود می‌رسد.
 • حداکثر تنش (نقطه D) استحکام کششی نهایی است که قبل از کاهش تنش به آن می‌رسد.
 • با کشش میله از نقطه D، میله در معرض کاهش سطح مقطع قرار گرفت. این کاهش موضعی در ناحیه مقطعی به عنوان گردنی شناخته می‌شود.
 • با کاهش سطح مقطع، ظرفیت باربری میلگرد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و در نهایت در نقطه E از کار می‌افتد.
 • علاوه بر این، به منحنی فوق همانطور که در خط چین با کاهش سطح مقطع نشان داده شده است، پیشگویی وجود دارد. بنابراین، تنش واقعی/تنش واقعی بیشتر از آنچه نشان داده شده است.
  طبقه بندی میلگردها براساس مقاومت کششی
  آزمایش شناسایی استاندارد میلگرد

زمانی که قرار است مقاومت کششی میلگردها را محاسبه کنیم، باید یک دسته‌بندی برای این محصولات در نظر بگیریم:

 • میلگرد A1: این نوع میلگردها در دسته میلگردهای ساده و بدوج آج قرار دارند  که در آیین‌نامه‌ها در دسته‌ مقاومتی استاندارد S240 شناخته می‌شود. مقاومت کششی این میلگرد ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است و به‌عنوان میلگرد نرم شناخته می‌شود.
 • میلگرد A2: در آیین‌نامه‌ها در گروه مقاومتی S340 جای می‌گیرد و نسبت به میلگرد A1 مقاومت کششی بیشتری دارد. مقاومت کششی این میلگرد ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است ودر دسته میلگردهای آجدار جای دارد.
 • میلگرد A3: این میلگرد نیز آجدار بوده اما شکل ظاهری میلگرد A3 با میلگرد A2 متفاوت است. شکل میلگرد A3 جناغی و یا هشتی است. این محصول مقاومت بیشتری نسبت به میلگرد A1 و A2 دارد مقاومت کششی این میلگرد ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است. میلگرد گرید ۳، در رده‌ی مقاومتی S400 قرار می‌گیرد.
 • میلگرد A4: این میلگرد با آج مرکب در رده‌ی مقاومتی S500 تعریف می‌شود. حداقل مقاومت کششی این میلگرد ۶۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است.

در آیین‌نامه بتن ایران، مقاومت کششی میلگرد به ۴ گروه تقسیم می‌شود:

 • میلگرد فولادی S220 بیانگر حداقل مقاومت تسلیم بر مبنای مگاپاسکال است. یعنی مقاومت میلگرد ۲۲۰ مگاپاسکال است.
 • میلگرد فولادی S300
 • میلگرد فولادی S350
 • میلگرد فولادی S400
 • میلگرد فولادی S550

این اعداد نوشته شده حداقل نیرویی هستند که به میلگرد وارد شده و در آن نقطه میلگرد، مقاومت خود را از دست می‌دهد.

تنش جاری شدن میلگرد چیست؟

منظور از تنش جاری میلگرد، همان مقاومت کششی نهایی این محصول است. تنش جاری برابر است با حداکثر نیروی قابل تحمل توسط آن تا مرحله تغییر شکل. بهتر است بدانید که به تنش جاری میلگرد، در اصطلاح، تنش تسلیم میلگرد هم گفته می‌شود.

آیا می‌دانید اهمیت مقاومت کششی میلگرد کجاست؟

چیزی که باعث می‌شود که به نیروی کششی بتن، مقدار زیادی نیرو وارد شود، تغییرات دمایی محیط است که در نهایت باعث می‌شود بتن ترک بخورد یا بشکند!در چنین مواقعی برای افزایش مقاومت کششی بتن از میلگرد استفاده می‌شود تا سازه عمر طولانی‌تری داشته باشد. در اصل میلگردها، با کمک به مقاومت در برابر نیروهای کششی که بتن به خودی خود نسبتاً ضعیف است، استحکام بیشتری برای بتن فراهم می‌کند.

این ماده فولادی تقویت‌کننده به طور گسترده برای افزایش دوام هر نوع سازه بتنی استفاده می‌شود. آرماتورهای فولادی با تغییرات در پوشش‌ها و فرآیندها، مانند میلگرد گالوانیزه برای محافظت در برابر خوردگی، از مشکلات ساختاری جلوگیری می‌کند. البته در نظر داشته باشید که تقویت میله فولادی برای جلوگیری از مشکلات طولانی مدت ضروری است.

  میلگرد مورد نیاز برای ساختمان چندطبقه

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مقاومت کششی و مقاومت تسلیم میلگرد، اطلاعاتی را در اختیار شما گذاشتم. در اصل یکی از اعداد مهم مربوط به کاربرد میلگرد در ساختمان‌سازی، همین دو مورد هستند که باید محاسبه شوند. در واقع مقاومت کششی میلگرد بیانگر این است که این محصول چقدر توانایی در برابر شکستن دارد. در ادامه این محتوا، در مورد مطالب دیگری هم در این خصوص صحبت کردیم. بااین‌حال، اگر سوالی در این زمینه دارید، می‌توانید سوالات خود را انتهای همین مقاله با ما در میان بگذارید تا پاسخ دهیم.

برای خرید میلگردهم می‌توانید از طریق شماره درج شده در سایت با کارشناسان ما در تماس باشید.

سوالات متداول

 1. منظور از مقاومت کششی میلگرد چیست؟

مقاومت کششی میلگرد در اصل همان میزان شکنندگی میلگرد است.

 1. مقاومت تسلیم میلگرد چیست؟

منظور از مقاومت تسلیم یعنی میزان تحمل یک ماده در برابر تغییر شکل. به هراندازه که مقدار تنش تسلیم میلگرد بالاتر باشد، از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار است.

 1. منظور از تنش جاری میلگرد چیست؟

تنش جاری میلگرد در اصل همان مقاومت تسلیم نهایی این محصول است.

 1. اهمیت مقاومت کششی میلگرد کجاست؟

از میلگردها در بتن استفاده می‌کنند؛ به این دلیل که بتن میزان مقاومت کششی بسیار پایینی دارد و در صورت شکته شدن یا تخریب شدن می‌تواند خساراتی را به سازه وارد کند.

 1. برای اطلاع از قیمت میلگرد چه کنیم؟

شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت این محصول با کارشناسان ما در تماس باشید.

اشتراک گذاری مقاله
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *