میلگرد مورد نیاز برای ساختمان چندطبقه

میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه

قبل از شروع به ساخت‌وساز برآورد هزینه و مواد و مصالح موردنیاز برای انجام پروژه بسیار مهم است. یکی از مصالح و مقاطع فولادی مهم و پرکاربرد در ساختمان‌سازی، میلگرد است؛ بنابراین هزینه خرید میلگرد تأثیر زیادی بر هزینه تمام‌شده بر ساختمان و سازه خواهد داشت. در همین راستا لازم است تا هزینه و مقدار میلگرد موردنیاز برای ساخت‌وساز را قبل از استارت پروژه برآورد و پیش‌بینی کرد. در این مقاله میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه را مورد بررسی قرار می دهیم با ما همراه باشید. باید بدانیم که برای هر سازه و هر قسمت از آن به چه مقدار میلگرد و از چه انواعی نیاز است. مسلماً از بخواهیم یک ساختمان یک طبقه بسازیم با زمانی که بخواهیم یک ساختمان چندطبقه بسازیم؛ نوع و مقدار میلگردهای موردنیاز متفاوت خواهند بود. می‌خواهیم محاسبه کنیم در هر مترمربع از ساختمان به چه مقدار آهن نیاز داریم. میلگرد موردنیاز برای پی‌ریزی سازه چقدر است. در اسکلت ساختمان به چه مقدار میلگرد نیاز داریم. وزن کل ساختمان (وزن مرده، وزن زنده) چقدر است و چگونه باید آن را محاسبه کرد. با آهن رسان مرجع قیمت آهن امروز همراه باشید.

متره چیست؟

عموماً متره و برآورد کنار هم به کار برده می‌شوند. متره یعنی مقدار مصالح موردنیاز برای اجرای پروژه ساخت‌وساز را اندازه‌گیری و محاسبه کنیم. پروژه ساخت‌وساز می‌تواند برای ساخت تونل، پل، ساختمان و… باشد.

گفته می‌شود مقدار آهن موردنیاز به ازای هر مترمربع معادل ۷۵۵۵۰۰۰ کیلوگرم (بر مترمربع) است.

  • مقدار میلگرد موردنیاز به ازای هر مترمربع حدوداً معادل ۶۰ تا ۶۷ کیلوگرم است.
  • مقدار فولاد سنگین موردنیاز به ازای هر مترمربع حدوداً بین ۳.۵ تا ۵.۵ کیلوگرم است.
  • مقدار فولاد سبک موردنیاز به ازای هر مترمربع حدوداً معادل ۲ تا ۳ کیلوگرم است.

همان‌طور که مطلع هستید، میلگردها در انواع مختلف در قسمت‌های مختلف سازه کاربرد دارند. میلگردها در پی، ستون و سقف استفاده می‌شوند. به میلگردهایی که در پی ساختمان استفاده می‌شوند، اصطلاحاً میلگرد فونداسیون نیز می‌گویند. قبل از محاسبه قیمت میلگرد مورد نیاز برای ساختمان چندطبقه داشتن اطلاعاتی در مورد برخی چیزها لازم است.

اندازه‌گیری میلگرد فونداسیون

در ساختمان برای اجرای چندطبقه باید میلگرد مصرفی برای فونداسیون، ستون‌ها و سقف‌ها را محاسبه کرد. میلگردها و مقاطعی که در پی ساختمان استفاده می‌شوند، به سه صورت طولی، عرضی و تقویتی اجرا می‌شوند.

برای محاسبه وزن میلگردها و مقاطعی که به‌صورت طولی در ردیف‌های بالا و پایین پی ساختمان استفاده می‌شود، ابتدا طول یک میلگرد را (در محور موردنظر) محاسبه کرد. سپس محاسبه کاور و خم میلگرد موردنیاز است.

  ورق آلومینیوم چیست؟

کاور میلگرد چیست؟

به مقدار پوشش یا فاصله‌ای که میلگرد از قسمت خارجی بتن باید داشته باشد گفته می‌شود. این فاصله به خاطر این است که میلگرد در مجاورت هوا و رطوبت قرار نگیرد تا دچار خوردگی و زنگ‌زدگی نشود، همچنین راحت‌تر در داخل بتن قرار بگیرد.

خم میلگرد چیست؟

دو سر میلگرد طولی و عرضی را در داخل بتن و سازه خم می‌کنند تا به‌خوبی در جای خود قرار بگیرد. برای بررسی میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه باید با نوع میلگرد مصرفی آشنا باشید.

با توجه به اصطلاحات کاور و خم میلگرد می‌خواهیم مقدار میلگرد طولی مصرفی را محاسبه کنیم.

(۲* طول کاور) – (۲* طول خم) + طول محور = طول میلگرد

برای اندازه‌گیری مقاطع عرضی نیز همانند مقاطع طولی باید مقدار کاور و خم را در نظر گرفت به این صورت که مقادیر خم را به مقدار آن اضافه و مقادیر کاور را کم کرد.

همچنین برای اندازه‌گیری مقدار میلگردهای تقویتی در فونداسیون باید به این صورت عمل کرد:

طول میلگرد ضرب در تعداد و وزن واحد طول آن = وزن مقاطع تقویتی

همان‌طور که برای راحتی محاسبات از جداول مختلف که آماده، استاندار و دقیق هستند؛ استفاده می‌شود، برای محاسبه وزن میلگردهای تقویتی نیز از جداول ریز متره استفاده می‌شود. فرمی برای این کار در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. او در ستون‌ها، طول و عرض را یادداشت می‌کند و در ارتفاع هر طبقه ضرب می‌کند. به‌این‌ترتیب مقدار ستون‌ها به دست می‌آید.

میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه

اگر بخواهیم برای یک ساختمان سه‌طبقه مقدار میلگرد موردنیاز برای فونداسیون را محاسبه کنیم، قبل از هر کاری حداقل عمق را اندازه‌گیری می‌کنیم؛ یعنی تعداد طبقات را در عدد ۱۰ ضرب و با ۲۰ جمع می‌کنیم.

مثال: (تعداد طبقات *۱۰) + ۲۰ سانتی‌متر = حداقل عمق پی

برای ساختمان سه‌طبقه عمق حداقل برابر با ۵۰ سانتی‌متر است.

برای محاسبه حداقل عرض نوارها:

(تعداد طبقات *۲۰) + (۲۰ تا ۴۰ سانتی‌متر) = حداقل نوارها

اندازه‌گیری مقدار میلگرد موردنیاز برای اسکلت ساختمان:

بسته به اینکه اسکلت ساختمان از نوع بتنی و یا فلزی باشد، مقدار میلگرد موردنیاز برای آن نیز متفاوت خواهد بود.

در ساختمان‌های با اسکلت فلزی در هر مترمربع بین ۴۵ تا ۶۵ کیلوگرم میلگرد فولادی با مهاربندی استفاده خواهد شد و در اسکلت فلزی با قاب خمشی حدود ۶۵ تا ۹۰ کیلوگرم در هر مترمربع به میلگرد نیاز است. بنابراین برای محاسبه و تخمین هزینه و میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه به موارد فوق نیاز دارید.

در اسکلت‌های بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی به حدود ۳۵ تا ۴۵ کیلوگرم بر مترمربع و در اسکلت بتنی بین ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم بر مترمربع میلگرد نیاز است. برای اطلاع از قیمت میلگرد در مشهد کلیک کنید.

  دستگاه های مختلف خم و برش میلگرد

در ستون‌ها و سقف‌ها به چه مقدار میلگرد نیاز است؟

در ساختمان بتنی به ازای هر ستون به ۱۲ تا ۱۸ کیلوگرم میلگرد نیاز است.

در ساختمان‌های با سقف دال دوطرفه بین ۶۰ تا ۸۵ کیلو میلگرد نیاز است.

در سقف‌های ساخته‌شده با تیرچه‌بلوک بین ۵ تا ۷ کیلو میلگرد در هر مترمربع نیاز است.

و در سقف‌های کامپوزیتی به ۸ تا ۱۲ کیلوگرم میلگرد نیاز است.

در سقف‌های دال بتنی توپر بین ۱۰ تا ۱۶ کیلوگرم میلگرد در هر مترمربع نیاز است.

جدول میزان میلگرد موردنظر برای انواع سقف

نوع سقف میزان میلگرد مورد نیاز (به ازای هر متر مربع)
سقف تیرچه بلوک ۵ تا ۷ کیلوگرم
سقف کامپوزیتی ۸ تا ۱۲ کیلوگرم
سقف های دال بتنی توپر ۱۰ تا ۱۶ کیلوگرم

با تعاریف و توضیحات بالا می‌خواهیم بدانیم چطور می‌توان وزن اسکلت کل ساختمان را حساب کنیم.

Wt={(w1+w2)*A}+w3

Wt= وزن فولاد مصرفی در کل ساختمان

W1= وزن فولاد مصرفی اسکلت

W2= وزن فولاد مصرفی در سقف

W3= وزن فولاد مصرفی در پی

A = مساحت کل سازه

برآورد چیست؟

بعد از اندازه‌گیری مقادیر موردنیاز میلگرد، باید هزینه تهیه آن را نیز محاسبه کنیم. به قیمت‌گذاری مقادیر و حجم موردنیاز برای مقاطع و مصالح موردنیاز را برآورد می‌گویند. نظرات خود را در مورد میلگرد موردنیاز برای ساختمان چندطبقه می توانید با ما در میان بگذارید و کانال تلگرام آهن رسان را دنبال کنید.

اشتراک گذاری مقاله
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *