قیمت ورق برنجی امروز


قیمت ورق برنجی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق برنجی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق برنجی باهنر
نام ضخامت ابعاد / عرض آلیاژ قیمت / کیلوگرم
ورق برنجی ۵ میل B۷۰ ۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۵ میل B۶۵ ۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۴ میل B۷۰ ۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۴ میل B۶۵ ۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۳ میل B۶۵ ۳ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۲ میل B۷۰ ۲ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۲ میل B۶۵ ۲ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۱ میل B۷۰ ۱ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۱ میل B۶۵ ۱ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۹ میل B۷۰ ۰.۹ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۹ میل B۶۵ ۰.۹ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۸ میل B۶۵ ۰.۸ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۷ میل B۷۰ ۰.۷ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۷ میل B۶۵ ۰.۷ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۶ میل B۶۵ ۰.۶ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۶ میل B۷۰ ۰.۶ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۵ میل B۷۰ ۰.۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۵ میل B۶۵ ۰.۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۴ میل B۷۰ ۰.۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۴ میل B۶۵ ۰.۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۳ میل B۷۰ ۰.۳ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B70 تماس بگیرید
ورق برنجی ۰.۳ میل B۶۵ ۰.۳ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ B65 تماس بگیرید

تماس + استعلام قیمت