قیمت جک سقف امروز


قیمت جک سقف امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت جک سقف

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۹

لیست قیمت جک سقف
نام مشخصات وزن قیمت
جک سقفی ۴ متری سر قوطی سر قوطی ۱۴.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۴ متری سر ناوانی سر ناودانی ۱۴.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳.۵ متری سر قوطی سر قوطی ۱۴ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳.۵ متری سر ناودانی سر ناودانی ۱۳.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳ متری سنگین سر قوطی سر قوطی ۱۲.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳ متری سنگین سر ناودانی ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳ متری سبک سر قوطی سر قوطی ۱۱.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
جک سقفی ۳ متری سبک سر ناودانی ۱۱ کیلوگرم تماس بگیرید