قیمت کلاف امروز


قیمت کلاف امروز را رد این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت کلاف کارخانه کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف کوثر اهواز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ۸ آجدار A۲ کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کوثر اهواز ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ کوثر اهواز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۳ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۲ کوثر اهواز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار کوثر اهواز ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه یزد احرامیان

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف یزد احرامیان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ۶.۵ ساده یزد ۳sp ۶.۵ میلی متر ساده ۳sp تماس بگیرید
کلاف ۶.۵ ساده یزد احرامیان ۶.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
کلاف ۵.۵ ساده یزد احرامیان ۵.۵ میلی متر ساده rst34 تماس بگیرید
قیمت کلاف ۱۰ آجدار یزد احرامیان ۱۰ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار یزد احرامیان ۸ میلی متر آجدار rst34 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه الیگودرز

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف الیگودرز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۰ الیگودرز ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ الیگودرز ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ الیگودرز ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار الیگودرز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار الیگودرز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۶ آجدار الیگودرز ۶ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه امیر آباد

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف امیر آباد
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ امیر آباد ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ امیر آباد ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ امیر آباد ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ امیر آباد ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار امیرآباد ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه فولاد نطنز

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف فولاد نطنز
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۶ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۶ تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ نطنز گرید ۱۰۰۸ ۶.۵ میلی متر ساده ۱۰۰۸ تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار فولاد نطنز ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار فولاد نطنز ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۶.۵ آجدار فولاد نطنز ۶.۵ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف کویر کاشان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۱ کویر کاشان ۱۱ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ کویر کاشان ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸.۵ کویر کاشان ۸.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ کویر کاشان ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۷ کویر کاشان ۷ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ کویر کاشان ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶ کویر کاشان ۶ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کویر کاشان ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ۱۶ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۶ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۴ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۴ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۴ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۲ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۲ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۳ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۱۰ آجدار A۲ کویر کاشان ۱۰ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A۳ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A3 تماس بگیرید
کلاف ۸ آجدار A۲ کویر کاشان ۸ میلی متر آجدار A2 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ذوب آهن

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف ذوب آهن اصفهان
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۱۰ ذوب آهن ۱۰ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۸ ذوب آهن ۸ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۶.۵ ذوب آهن ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ ذوب آهن ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید

لیست قیمت کلاف کارخانه ابهر

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت کلاف ابهر
نام سایز نوع قیمت / شاخه
کلاف ساده ۶.۵ کیان فولاد ابهر ۶.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید
کلاف ساده ۵.۵ کیان فولاد ابهر ۵.۵ میلی متر ساده A1 تماس بگیرید

انواع و کاربرد میلگرد کلاف

میلگرد از محصولات فولادی و فلزی پرکاربرد است که توسط کارخانه های مختلفی در داخل و خارج از کشور تولید می شود. این محصول در ابعاد و استانداردهای گوناگونی ساخته می شود. میلگرد نوعی میله فولادی یا فلزی است که دارای قطر، جنس، استاندارد ساخت و طول مشخصی است. طول میلگرد اگر به صورت شاخه باشد به طور استاندارد ۶ یا ۱۲ متری است اما می تواند به صورت سفارشی نیز ساخته شود.

نوع دیگری از میلگرد نیز ساخته می شود که دارای قطر کم یعنی ضخامت پایین است. میلگردهای با سایز کم را معمولا به صورت کلاف تولید و عرضه می کنند و مصرف کننده نهایی بر اساس میزان نیاز خود آن را با ابزارها و دستگاه های برشکاری مناسب برش می زند. میلگرد کلاف کاربردهای زیادی در ساخت و ساز و صنایع دیگر دارد.

قیمت کلاف