قیمت لوله مسی امروز


قیمت لوله مسی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله مسی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله مسی
نام سایز ضخامت قیمت / کلاف
لوله مسی ۰.۸۱ میل ۷.۸ اینچ ۷.۸ اینچ ۰.۸۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۸۱ میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۷۵ میل ۳.۴ اینچ ۳.۴ اینچ ۰.۷۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۷۵ میل ۵.۸ اینچ ۵.۸ اینچ ۰.۷۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۷۵ میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۰.۷۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۸۱ میل ۳.۸ اینچ ۳.۸ اینچ ۰.۸۱ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۷۵ میل ۳.۸ اینچ ۳.۸ اینچ ۰.۷۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۷۵ میل ۱.۴ اینچ ۱.۴ اینچ ۰.۷۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله مسی ۰.۸۱ میل ۵.۸ اینچ ۵.۸ اینچ ۰.۸۱ میلی متر تماس بگیرید