قیمت ورق مسی امروز


قیمت ورق مسی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده نمایید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق مسی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق مسی باهنر
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق مسی ۵ میل ۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۴ میل ۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۳ میل ۳ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۲ میل ۲ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۱.۵ میل ۱.۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۱.۲۵ میل ۱.۲۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۱ میل ۱ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۷ میل ۰.۷ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۴ میل ۰.۴ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۳ میل ۰.۳ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۲ میل ۰.۲ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید
ورق مسی ۰.۱ میل ۰.۱ میلی متر ۶۶۰*۲۰۰۰ تماس بگیرید