قیمت مفتول مسوار امروز


قیمت مفتول مسوار امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت مسوار

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت مفتول مسوار
نام سایز قیمت / کیلوگرم
مفتول مسوار قطر ۸ میلی متر ۸ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۷.۵ میلی متر ۷.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۷ میلی متر ۷ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۶.۵ میلی متر ۶.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۶ میلی متر ۶ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۵.۵ میلی متر ۵.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۵ میلی متر ۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۴.۵ میلی متر ۴.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۴ میلی متر ۴ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۳.۵ میلی متر ۳.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۳ میلی متر ۳ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
مفتول مسوار قطر ۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید