قیمت نبشی امروز


قیمت نبشی امروز در بازار آهن به قرار زیر است.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت نبشی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت نبشی آریان فولاد
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۱۹۰۵ نبشی ۳*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۰۶ نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۴ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۰۲ نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۳ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۵۳ نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۵۲ نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۵۱ نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۵۰ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۴۹ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۹,۹۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی شکفته

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت نبشی شکفته
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۳۴۳۲۸ نام محصول نبشی در جدول ۱۰ میل شکفته ۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
۱۹۲۳ نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۳ میل شکفته ۲۰,۵۰۰ تومان
۱۹۲۱ نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۴ میل شکفته ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۲۰ نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۵ میل شکفته ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۱۰ نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۱۳ نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۱۲ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰شکفته ۱۰ میل شکفته ۱۹,۹۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی ظهوریان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت نبشی ظهوریان
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۱۹۷۸ نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۷۹ نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۴ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۷۲ نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۷۴ نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۷۱ نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۸ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان
۱۹۷۰ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان ۱۹,۹۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت نبشی ناب تبریز
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۱۹۶۱ نبشی ۳*۴۰*۴۰ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۶۵ نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۶۲ نبشی ۵*۴۵*۴۵ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۶۳ نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۳ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۵۷ نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۵۶ نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۵۳ نبشی ۶*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۵۰ نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۴۹ نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۴۸ نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۴۵ نبشی ۵*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۴۳ نبشی ۶*۷.۵*۷.۵ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۴۰ نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۵ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۳۹ نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۳۷ نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۳۵ نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۳۲ نبشی ۷*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۷ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۲۹ نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۲۷ نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۸ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۲۶ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی جاوید بناب

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی جاوید بناب
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۴۰ نبشی ۵*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۵ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۳۷ نبشی ۵*۵۰*۵۰ جاوید بناب ۵ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۳۸ نبشی ۴*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۳۱ نبشی ۴*۵۰*۵۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۲۸ نبشی ۴*۴۰*۴۰ جاوید بناب ۴ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۳۰ نبشی ۳*۶۰*۶۰ جاوید بناب ۳ میل جاوید بناب تماس بگیرید
۲۸۲۲۹ نبشی ۳*۴۰*۴۰ جاوید بناب ۳ میل جاوید بناب تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی ماهان ذوب

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی ماهان ذوب
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۱۰ نبشی ۴*۵۰*۵۰ ماهان ذوب ۴ میل ماهان ذوب تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی آونگان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی آونگان
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۵۵ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آونگان ۱۲ میل آونگان تماس بگیرید
۲۸۲۵۲ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آونگان ۱۰ میل آونگان تماس بگیرید
۲۸۲۵۴ نبشی ۸*۸۰*۸۰ آونگان ۸ میل آونگان تماس بگیرید
۲۸۲۵۳ نبشی ۶*۶۰*۶۰ آونگان ۶ میل آونگان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی منظومه

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی منظومه
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۴۱ نبشی ۸*۸۰*۸۰ منظومه ۸ میل منظومه تماس بگیرید
۲۸۲۴۷ نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ میل منظومه تماس بگیرید
۲۸۲۴۶ نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۵ میل منظومه تماس بگیرید
۲۸۲۴۵ نبشی ۴*۴۰*۴۰ منظومه ۴ میل منظومه تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی زنجان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی زنجان
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۲۳ نبشی ۶*۶۰*۶۰ زنجان ۶ میل زنجان تماس بگیرید
۲۸۲۱۶ نبشی ۵*۶۰*۶۰ زنجان ۵ میل زنجان تماس بگیرید
۲۸۲۱۴ نبشی ۵*۵۰*۵۰ زنجان ۵ میل زنجان تماس بگیرید
۲۸۲۱۵ نبشی ۴*۵۰*۵۰ زنجان ۴ میل زنجان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی ابهر

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی ابهر
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۳۳ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ ابهر ۱۲ میل ابهر تماس بگیرید
۲۸۳۳۱ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ابهر ۱۰ میل ابهر تماس بگیرید
۲۸۳۰۸ نبشی ۴*۴۰*۴۰ ابهر ۴ میل ابهر تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی نستا

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی نستا
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۶۳ نبشی ۴*۴۰*۴۰ نستا ۴ میل نستا تماس بگیرید
۲۸۳۶۰ نبشی ۴*۲۰*۳۰ نستا ۴ میل نستا تماس بگیرید
۲۸۳۶۱ نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ نستا ۲.۵ میل نستا تماس بگیرید
۲۸۳۰۹ نبشی ۳*۴۰*۴۰ نستا ۳ میل نستا تماس بگیرید

لیست نبشی صنایع فولاد کوهپایه

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی صنایع فولاد کوهپایه
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۸۱ نبشی ۴*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۴ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
۲۸۲۶۳ نبشی ۳*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۳ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
۲۸۲۶۰ نبشی ۳*۳۰*۳۰ صنایع فولاد کوهپایه ۳ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
۲۸۲۶۱ نبشی ۲*۴۰*۴۰ صنایع فولاد کوهپایه ۲ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید
۲۸۲۶۲ نبشی ۲*۳۰*۳۰ صنایع فولاد کوهپایه ۲ میل صنایع فولاد کوهپایه تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی سپهر ایرانیان
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۹۵ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ فولاد سپهر ایرانیان ۱۲ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۹۷ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد سپهر ایرانیان ۱۰ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۹۶ نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد سپهر ایرانیان ۸ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۹۸ نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۸۹ نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۹۰ نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۹۱ نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۴ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۸۳ نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۳ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۷۹ نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۳ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۸۰ نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۲.۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۲۸۲۸۴ نبشی ۲.۵*۳۰*۳۰ فولاد سپهر ایرانیان ۲.۵ میل سپهر ایرانیان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سپاهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی سپاهان
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۱۸ نبشی ۱۵*۱۵۰*۱۵۰ سپاهان ۱۵ میل سپاهان تماس بگیرید
۲۸۳۱۱ نبشی ۱۴*۱۵۰*۱۵۰ سپاهان ۱۴ میل سپاهان تماس بگیرید
۲۸۳۱۵ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ سپاهان ۱۲ میل سپاهان تماس بگیرید
۲۸۳۱۷ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ سپاهان ۱۰ میل سپاهان تماس بگیرید
۲۸۳۱۳ نبشی ۸*۸۰*۸۰ سپاهان ۸ میل سپاهان تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی سدید

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی سدید
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۲۱ نبشی ۸*۸۰*۸۰ سدید قم ۸ میل سدید تماس بگیرید

لیست نرخ نبشی فولاد اسپیرال

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی اسپیرال
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۴۶ نبشی ۴*۴۰*۴۰ اسپیرال ۴ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۴۳ نبشی ۴*۲۵*۲۵ اسپیرال ۴ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۲۸ نبشی ۳*۳۰*۳۰ اسپیرال ۳ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۲۹ نبشی ۳*۲۵*۲۵ اسپیرال ۳ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۳۰ نبشی ۲*۴۰*۴۰ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۳۷ نبشی ۲*۳۰*۳۰ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید
۲۸۳۳۶ نبشی ۲*۲۵*۲۵ اسپیرال ۲ میل اسپیرال تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی مگا استیل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی مگا استیل
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۵۹ نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ مگا استیل ۱۲ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۵۸ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۱۰ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۴۸ نبشی ۹*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۹ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۵۲ نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۸ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۴۹ نبشی ۸*۸۰*۸۰ مگا استیل ۸ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۵۱ نبشی ۷*۱۰۰*۱۰۰ مگا استیل ۷ میل مگا استیل تماس بگیرید
۲۸۳۴۵ نبشی ۷*۸۰*۸۰ مگا استیل ۷ میل مگا استیل تماس بگیرید

لیست قیمت نبشی نورد گرم تهران

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت نبشی نورد گرم تهران
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۸۰ نبشی ۶*۷۰*۷۰ نورد گرم تهران ۶ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۶۶ نبشی ۵*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۵ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۷۴ نبشی ۵*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۵ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۶۷ نبشی ۴*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۶ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۷۱ نبشی ۴*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۴ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۷۳ نبشی ۳*۶۰*۶۰ نورد گرم تهران ۳ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید
۲۸۳۷۲ نبشی ۳*۵۰*۵۰ نورد گرم تهران ۳ میل نورد گرم تهران تماس بگیرید

مقدمه ای بر نبشی یا زاویه

می دانید که این محصول چند نوع مختلف دارد. در کارخانه ها بر اساس استانداردهای گوناگون انواع نبشی ساخته می شود. روش و استاندارد ساخت، سرعت تولید، استحکام، خصوصیات مختلف مکانیکی و فیزیکی آن را تحت تاثیر قرار می دهد، علاوه بر این قیمت میلگرد روز به نرخ روز آهن آلات، قیمت مواد اولیه و بسیاری از موارد دیگر نیز تاثیر دارد. سایز نبشی به اندازه و ابعاد بال های آن بستگی دارد، ضخامت نبشی در مورد کاربرد آن مهم است. بنابراین داشتن اطلاعات کامل از این محصول برای به دست آوردن قیمت آن لازم است.

قیمت نبشی ۴ و محصولات  دیگر به عوامل زیادی بستگی دارد که شامل نرخ دلار، قیمت نفت و مواد اولیه  و غیره می شود. در بازار نبشی های زیادی ساخته و مرود استفاده قرار می گیرد. این محصول به طور ویژه در ساخت وسازها مورد کاربرد است. در ساخت در و پنجره و چهارچوب ها، در افزایش استحکام سازه و اسکلت فولادی و در تولید برخی محصولات صنعتی مورد استفاده است.

انواع و استانداردها

نبشی به دو روش اصلی ساخته می شود:

 • روش پرسی: در این حالت ورق فولادی در ابعاد و ضخامت های مختلف و استاندارد را با ابزارها و دستگاه های خمکاری، پرس و خم می کنند تا به صورت دو بال عمود بر هم درآید. به این محصول ، نبشی پرسی گفته می شود که معمولا ارزان تر از نوع دیگر است.
 • روش فابریک: در این روش برای ساخت و تولید نبشی از فرایند نوردکاری استفاده می شود که می تواند نورد گرم یا سرد باشد. یعنی به طور فابریک نبشی از فولاد نیمه ساخته  (ذوب و نورد) ساخته می شود و از خط تولید به شکل نبشی خارج می شود. معمولا کیفیت این نبشی بالاتر است.

همانطور که می دانید انواع نبشی از لحاظ اندازه، روش ساخت، کارخانه سازنده ، جنس و سایز خصوصیات وجود دارد. مثلا از نظر شکل می توان دو نوع نبشی معرفی کرد:

نبشی بال مساوی: که در این نوع اندازه و طول دو بال عمود برهم با هم مساوی هستند.

نبشی بال نامساوی: بر خلاف نوع قبل، بالهای نابرابر دارد.

قیمت نبشی

قیمت نبشی ۶ و انواع دیگر آن بر اساس وزن آن محاسبه می شود. بنابراین فرمول های مشخصی برای محاسبه وزن نبشی فولادی وجود دارد.لازم است بدانید انواع نبشی بر اساس وزن نیز در دو دسته نبشی سبک و نبشی سنگین معرفی می شود.

کارخانه های تولیدکننده

در ایران تولیدکنندگان زیادی برای این محصول فولاید پرکاربرد وجود دارد تا تامین کننده نیاز صنایع باشند، از جمله این تولیدکنندگان می توان به کارخانه آریان فولاد، شکفته، ناب تبریز، جاوید بناب، ماهان ذوب، آونگان، منظومه، زنجان، ابهر، نستا، صنایع ذوب کوهپایه، سپهر ایرانیان، سپاهان، سدید، اسپیرال، نورد گرم تهران، مگا استیل و ظهوریان اشاره کرد.

پس از مشاهده و مقایسه کارخانه آریان فولاد، شکفته، ناب تبریز و ظهوریان می توانید درخواست خرید نبشی در سایزها و استانداردهای مختلف را به صورت تلفنی یا آنلاین با کارشناسان فروش ما در میان بگذارید. قیمت روز نبشی بال مساوی و نوع بال نامساوی، نرخ هر کیلو نبشی کارخانه های مختلف، بهترین قیمت امروز نبشی لقمه و شاخه را تنها از ما بخواهید تا در کنار قیمت مناسب، بهترین کیفیت را به همراه برگه آنالیز محصول دریافت نمایید. قیمت امروز نبشی ۴ کارخانه شکفته و اندازه های دیگر این محصول را درجداول فوق می توانید مشاهده نمایید.

برای اطلاع از آخرین اخبار آهن و فولاد صفحه اینستاگرام آهن رسان را دنبال کنید.

فهرست

قیمت نبشی

چند نوع نبشی داریم

نبشی در چه صنایعی مورد استفاده قرار می گیرد

لچکی چیست

نحوه سنجش وزن تقریبی نبشی

نبشی گالوانیزه

نبشی بال مساوی

نبشی با بال نا مساوی

قیمت نبشی در بازار

جمع بندی

قیمت نبشی

فلز نبشی به نوعی پروفیل گفته می شود که دو ضلع عمود برهم دارد و در سازه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی از جمله نصالح و پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی می باشد که به شکل مرکب و  مفرد در پروژه های عمرانی، ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نامگذاری نبشی به چه صورت می باشد

نبشی دارای دو بال می باشد که از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته :

 • نبشی بال مساوی
 • نبشی بال نامساوی

قیمت نبشی

تقسیم بندی می شود برای نام گذاری نبشی ها از دو مشخصه طول و ضخامت بال آن ها استفاده می کنیم. نبشی با حرف (L) انگلیسی نمایش داده می شود. و اگر بال آن نامساوی باشد بعد از حرف L ضرب دو بال آن نشان داده می شود . به عنوان نمونه :

 1. نبشی بال مساوی ۴۰۰L
 2. نبشی بال نامساوی L100*300

مثل

L300*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۳۰۰ میلیمتر و یک بال آن ۱۰۰ میلیمتر می باشد.

چند نوع نبشی داریم

پروفیل نبشی از لحاظ نوع تولید به دو دسته :

 • نبشی پرسی
 • نبشی فابریک

نبشی پرسی :

این سبک نبشی از یک ورق با طول ۶ متر ساخته شده است که عرض ورق از وسط خم شده است و شکل دهی می شود. برای تولید این دسته نبشی ها از ورق فولادی استفاده می شود.

نبشی فابریک :

این سبک نبشی ها از همان ابتدا پروسه تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شوند و از لحاظ ظاهری به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم بندی می شوند که تفاوت آن ها از روی ظاهر کاملا مشهود است.

نبشی در چه صنایعی مورد استفاده قرار می گیرد

ازاین محصول فولادی می توان در مصارف مختلف درصنعت ساخت ساز استفاده کرد که از جمله آن ها می توان به :

 1. اتصال پل به ستون
 2. اتصال انواع ستون به صفحات فونداسیون
 3. ساخت ستون
 4. اتصال تیرآهن ها به بیم های باربر
 5. سقف کرمیت برای بال بالایی تیرچه ها
 6. ساخت خرپا
 7. اتصال نبشی به جان
 8. اتصال نیم گیردار و گیردار

و غیره نام برد.

قیمت نبشی

نکته :

این محصول به دو صورت شاخه ای و خرد یا در اصطلاح لقمه ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.  اگر در محل اتصال پل به ستون ها باریل زیاد وجود داشته باشد نبشی ها قادر به تحمل آن ها نمی باشند در این صورت می توان قطعات کوچکی از ورق آهن را به شکل مثلث برش داد و آن ها را  بین دو بال نبشی جوش داد تا مانع از خم شدن لبه های نبشی شوند که در اصطلاح به آن لچکی می گویند.

لچکی چیست

دو بال لچکی مساوی با اندازه های داخلی بال نبشی ها می باشند و ضخامتی ما بین ۱۰ الی ۱۲ میلی متر دارند. این محصول در سقف های کرمیت برای بال بالایی انواع :

 1. تیرچه
 2. نبشی
 3. تسمه
 4. ناودانی

 بکاربرده می شود.

منظور از اتصالات ساده در ساختمان سازی چیست

به طور عمده برای اتصالات ساده در انواع پروژه های ساختمانی از مقطع فولادی نبشی استفاده می شود که عبارت است از :

 • اتصال با نبشی در اصطلاح نشیمنی
 • اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب )
 • اتصال نبشی به جان

نبشی ها به چه صورت شناسایی می شود

 نبشی ها براساس دو مشخصه طول بال ها و ضخامت بال ها شناسایی می شود به این صورت منظور از نبشی ۵۰*۳۰*۳۰ این است که طول بال های این نبشی ۴۰ میلی متر است و ضخامت بال های آن ۴ میلی متر است.

نحوه سنجش وزن تقریبی نبشی

وزن نسبی نبشی از طریق فرمول :

 (اندازه بال نبشی * طول نبشی * ضخامت نبشی * ۷۸۵۰ * ۲)

محاسبه  می شود. برحسب کیلوگرم

نبشی گالوانیزه

نبشی گالوانیزه نوعی ورق آهنی است که با روی پوشش داده شده است به این صورت که اگر در مواجه با خوردگی و زنگ زدگی قرار بگیرد دچار آسیب نشود و مصون بماند.

نبشی بال مساوی

زمانی که دو بال قائم نبشی از نظراندازه با یک دیگر مساوی باشند به آن ها نبشی بال مساوی می گویند.

نبشی با بال نا مساوی

این سبک نبشی همان گونه که از اسمش پیداست زمانی که دو بال نبشی با یک دیگر مساوی نباشند به آن ها نبشی بال نامساوی می گویند.

قیمت نبشی در بازار

قیمت نبشی با توجه به عوامل مختلفی تعیین می شود به عنوان مثال عواملی همانند :

 • جنس نبشی
 • ضخامت
 • انداره بال ها
 • طول نبشی
 • کارخانه تولید کننده

 وغیره تعیین کننده قیمت نهایی این محصول هستند. دو  المان نوع و اندازه بال نبشی مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت نبشی به شمار می روند زیرا هرچقدر میزان اندازه بال نبشی  افزایش پیدا کند به طبع وزن محصول نیز بیشتر می شود و قیمت نهایی بالاتر می رود. نبشی در بازار ایران در انواع مختلفی یافت می شود . قیمت نبشی در بازار پر از نوسان محصولات فولادی رابطه ای مستقیم با قیمت آهن دارد عواملی که در قیمت آهن تاثیرگذار هستند عبارت اند از :

 • تورم در لایه های مرزی و برون مرزی
 • قیمت سنگ آهن جهانی
 • چرخه عرضه و تقاضا
 • میزان مصرف و مازاد کشورها
 • تولید کنندگان و مصرف کنندگان
 • حمل و نقل
 • تورم جهانی

 نبشی هم در تولیدات داخلی نقش پررنگی دارد و هم در تولیدات خارجی نظیر کشورهایی : روسیه و اکراین وارد می گردد. نبشی از سایز ۲ تا ۲۰ در بازار فولاد یافت می شود و از دسته محصولاتی است که از شمش فولادی تهیه می شود.

جدول وزن و سایز انواع نبشی لقمه

وزن برحسب(KG) اندازه بر حسب (CM)
۴% نبشی لقمه ۶
۸% نبشی لقمه ۸
۱.۵% نبشی لقمه ۱۰
۲.۵% نبشی لقمه ۱۲
۵ نبشی لقمه ۱۵

جمع بندی

در مجموع از جمله پروفیل های پرکاربرد در حوزه ساختمان سازی می توان به نبشی اشاره کرد که در اتصالات پل ها به ستون و اتصال ستون به صفحات فوندانسیون و سااخت انواع تجهیزات و… مورد  استفاده قرار می گیرد. از این مقطع فولادی در ساخت آسانسور و تجهیزات خرد هم استفاده می شود که در اصطلاح به آن ها نبشی لقمه ای هم گفته می شود. در کشور ایران کارخانه بسیاری در تولید این محصول فعالیت می کنند که از جمله آن ها می توان به :

 • نبشی آریان فولاد
 • نبشی ناب تبریز
 • نبشی نیکان
 • نبشی اسپیرال
 • نبشی منظومه
 • نبشی ظهوریان

و غیره اشاره کرد.