قیمت ورق کرکره گالوانیزه امروز


قیمت ورق کرکره گالوانیزه امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق کرکره گالوانیزه ۵۰ میل فولاد ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق کرکره ۶۰ میل سفید عرض ۱ ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل سبز عرض ۱ ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل قرمز عرض ۱ ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل نارنجی عرض ۱ ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل آبی عرض ۱ ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل نارنجی ۱۰۲۸ ۶۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل قرمز ۳۰۰۰ ۶۰ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل آبی ۵۰۱۵ ۶۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره ۶۰ میل سفید ۹۰۱۶ ۶۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی عرض ۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره سفید عرض ۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره سبز عرض ۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره آبی عرض ۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز عرض ۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره کرم ۹۰۰۱ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای ۸۰۱۷ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز ۳۰۰۰ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی ۱۰۲۸فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره سفید ۹۰۱۶ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره آبی ۵۰۱۵ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره سبز ۲۰۰۴ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره سبز ۶۰۲۴ فولاد مبارکه ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه شهر کرد

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه شهر کرد
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق کرکره شهرکرد ۹۰ میل عرض ۱۲۵۰ ۹۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۹۰ میل عرض ۱۰۰۰ ۹۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۸۰ میل عرض ۱۰۰۰ ۸۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۷۰ میل عرض ۱۲۵۰ ۷۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۷۰ میل ۷۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۶۰ میل ۶۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۵۰ میل ۵۰ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ۸۰میل ۸۰ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق کرکره رنگی چین

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق کرکره گالوانیزه چین
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق کرکره صورتی ۴۰۰۳ چین ۰.۴۷ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی ۱۰۲۸ چین ۰.۴۷ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید