قیمت پروفیل درب و پنجره امروز


قیمت پروفیل درب و پنجره امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ضخامت ۱.۵

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۸

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ۱.۵
نام ضخامت طول قیمت / کیلوگرم
سپری پروفیل ۵۰۷ درب و پنجره ۱.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۱.۵ میل چهارچوبی ۵۰۹ ۱.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۱.۵ میل لنگه دری ۵۰۸ ۱.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ضخامت ۲

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۸

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ۲
نام ضخامت طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل درب و پنجره چهارچوبی نگین ۲ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
چهارچوبی فلزی ساده ۱-۸۶ ۲ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱-۸۶ ۲ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
سپری پروفیل ۵۰۷ درب و پنجره ۲ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۲ میل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۲ میل لنگه دری ۵۰۸ ۲ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ضخامت ۲.۵

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۸

لیست قیمت پروفیل درب و پنجره ۲.۵
نام ضخامت طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ۲.۵ درب و پنجره چهارچوبی نگین ۲.۵ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱-۸۶ ۲.۵ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۲.۵ میل چهارچوبی فلزی ساده ۱-۸۶ ۲.۵ میلی متر ۶.۶ متر تماس بگیرید
سپری پروفیل ۵۰۷ درب و پنجره ۲.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۲.۵ میل چهارچوبی ۵۰۹ ۲.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ۲.۵ میل لنگه دری ۵۰۸ ۲.۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید