قیمت فوم امروز


قیمت فوم امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت فوم سقفی

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت فوم سقفی
نام ضخامت طول عرض قیمت
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۲ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۲ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۰ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۱۰ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۹ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۹ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۸.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۸.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
قیمت فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۷ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶.۵ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶.۵ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶ عرض ۵۰ ۲۵ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۵ دانسیته ۶ ۲۵ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۲ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۲ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۰ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۱۰ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۹ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۹ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۸.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۸.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۷ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶.۵ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶.۵ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶ عرض ۵۰ ۲۰ سانتی متر ۲ متر ۵۰ سانتی متر تماس بگیرید
فوم سقفی ۲۰ دانسیته ۶ ۲۰ سانتی متر ۱ متر ۶۶ سانتی متر تماس بگیرید

لیست قیمت فوم ورقی

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۶

لیست قیمت فوم ورقی
نام ضخامت طول عرض قیمت
فوم ورقی ۳۵ سانتی متر عرض ۱ ۳۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۳۰ سانتی متر عرض ۱ ۳۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۲۸ سانتی متر عرض ۱ ۲۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۲۵ سانتی متر عرض ۱ ۲۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۲۰ سانتی متر عرض ۱ ۲۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱۸ سانتی متر عرض ۱ ۱۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱۵ سانتی متر عرض ۱ ۱۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱۳ سانتی متر عرض ۱ ۱۳ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱۲ سانتی متر عرض ۱ ۱۲ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱۰ سانتی متر عرض ۱ ۱۰ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۹ سانتی متر عرض ۱ ۹ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۸ سانتی متر عرض ۱ ۸ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۷ سانتی متر عرض ۱ ۷ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۶ سانتی متر عرض ۱ ۶ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۵ سانتی متر عرض ۱ ۵ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۴ سانتی متر عرض ۱ ۴ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۳ سانتی متر عرض ۱ ۳ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۲ سانتی متر عرض ۱ ۲ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید
فوم ورقی ۱ سانتی متر عرض ۱ ۱ سانتی متر سفارشی ۱ سانتی متر تماس بگیرید

انواع، کاربرد و خصوصیات

به طور علمی فوم به پراکندگی گاز در مواد جامد گفته می‌شود. انواع مختلفی دارد و در موارد گوناگونی از آن استفاده می‌شود.

فوم ها را می توانید در اطراف خود و در صنایع تولید کیف و کفش، صنایع نظامی؛ کشتی سازی، باشگاه های بدن سازی، در پوشش پله های استادیوم ها، ساختمان سازی، خودروسازی، صنایع حرارتی و برودتی، دزدگیر، وسایل ورزشی، طبی و ارتوپدی، تی زمین شور، صنایع بسته بندی و عایق و ضربه گیر، درب قوطی شوینده، صنایع کشاورزی، تزئینی و دکوراسیون، واشر چراغ برق خیابان، صندلی و روفرشی، در ساخت کاردستی و محصولات آموزشی، گلسازی، و بسیاری از موارد دیگر مشاهده کنید.

اما آنچه در این قسمت به آن می پردازیم فوم سقفی و ورقی است که بیشتر کاربرد ساختمانی دارند.

قیمت فوم

در اصطلاح به پانل های فومی، یونولیت سقفی یا فوم سقفی گفته می شود. این محصولات در عایق کردن سقف و دیوار ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول را در بازار ممکن است با نام فوم پلی استایرن اکسترود شده نیز بشناسند. که نام اختصاری آن XPS است.

از یونولیت های سقفی در سقف و کف ساختمان ها استفاده می کنند تا به عنوان یک عایق حرارتی عمل کنند.

امروزه سبک سازی ساختمان ها و سازه ها اهمیت زیادی دارد از طرفی صرفه جویی در مصرف انرژی نیز بسیار اهمیت دارد. استفاده از فوم ها و یونولیت های سقفی و دیواری در ساختمان ها هم باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود و هم وزن کلی سازه را تا حد زیادی کاهش می دهد. همچنین میزان مصرف بتن و تیرچه را تا حد زیادی کاهش می دهد.

روش نصب و استفاده از این محصولات باید به درستی انجام بگیرد. وزن سبک فوم حمل و نقل و نصب را راحت و آسان نموده است. باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، اگر آتش سوزی اتفاق بیوفتد دود نمی کند و هنگام نصب ضایعاتی تولید نمی کند. به علت سبک بودن خسارتهای ناشی از زمین لرزه را به حداقل می رساند و مزیت های بسیار دیگر که استفاده از آن را توجیه می کند.

یونولیت سقفی و دیواری در ابعاد و اندازه استاندارد و با استانداردهای مختلف ساخته می شود.