قیمت گابیون امروز


قیمت گابیون امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت گابیون

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت گابیون
کد نام مفتول چشمه قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۲۱ توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۳ توری گابیون ۳ چشمه ۱۰*۸ ۳ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۲۰ توری گابیون ۲ چشمه ۸*۶ ۲ میلی متر ۶*۸ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۵ توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۲ توری گابیون ۲ چشمه ۱۰*۸ ۲ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۱ توری گابیون ۱.۹چشمه ۱۰*۶ ۱.۹ میلی متر ۶*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۱۰ توری گابیون ۱.۸چشمه ۶*۶ ۱.۸ میلی متر ۶*۶ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۳ توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید
۱۴۸۰۴ توری گابیون ۱.۸چشمه ۱۰*۸ ۱.۸ میلی متر ۸*۱۰ سانتی متر تماس بگیرید

گابیون چیست

یکی از انواع محصولات مفتولی و توری به شمار می رود در نگاه اول شباهت زیادی به توری مرغی دارد که به اشکال مختلفی مثل مستطیل و سبدی درآمده که داخلل آن را از سنگ و مواد دیگر پر می کنند. گابیون یا تور سنگ که به آن قفسی توری نیز گفته می شود به صورت سبدهای توری با اشکال مختلف است که درون آن را معمولا از قلوه سنگ پر می کنند و عمده کاربرد آن برای جلوگیری از فرسایش خاک است.

در گذشته از این محصول برای کاربردهای نظامی و جنگی نیز استفاده می شد. همچنین از آن برای آب بند و جلوگیری از طغیان رودخانه ها استفاده می شده و امروز ه علاوه بر کاربردهای قدیمی، برای زیباسازی، کاربردهای عمرانی، محافظ سد، کف سازی آبراهه، حفاظت از پل ها، جان پناه ها، مقاوم سازی بناها، استفاده به عنوان موج شکن، کنترل و هدایت آب و سیل آب ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت گابیون