قیمت لوله گالوانیزه امروز


قیمت لوله گالوانیزه امروز را می توانید در این صفحه از سایت هر روز مشاهده نمایید. لوله از مهمترین محصولات فولادی است و خرید لوله از بیشترین موارد در صناعی مختلف است. قیمت روز لوله گالوانیزه کارخانه درپاد تبریز، سمنان، سپاهان، سپنتا و اصفهان هر روز در همین صفحه آهن رسان آپدیت می شود. برای خرید لوله سفید در ابعاد و ضخامت های مختلف می توانید به روش های مختلف اقدام کنید. خرید آنلاین، تلفنی و حضوری. قیمت لوله رده ۴۰، رده ۲۰، رده ۱۰ و ضخامت های بالا و نازک را از ما بخواهید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت لوله گالوانیزه درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله گالوانیزه درپاد تبریز
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۹۶۳ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۶۲ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۳۹۶۱ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۵۶ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۵۷ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۵۵ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۳ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۴۸ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۴۹ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۵۰ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سمنان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله گالوانیزه سمنان
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۴۰۰۰ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۶ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
۳۹۹۹ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۵ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۹۷ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۹۵ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۹۳ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۹۰ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۸۹ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۸۷ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۱ اینچ ۲.۵ تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سپاهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله گالوانیزه سپاهان
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۹۸۴ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۳۹۸۱ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۸۰ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۳۹۷۷ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۷۶ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۷۴ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۷۰ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۶۸ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۳۹۶۹ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سپنتا

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله گالوانیزه سپنتا
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۴۰۱۵ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۴۰۱۳ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۴۰۱۱ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۴ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
۴۰۰۸ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۴۰۰۶ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۴۰۰۳ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۴۰۰۵ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه پروفیل فولادی اصفهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله گالوانیزه پروفیل فولادی اصفهان
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۴۰۲۲ لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۴۰۲۱ لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۴۰۲۰ لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه صنعتی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله گالوانیزه لوله گالوانیزه صنعتی
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۸۶۶۳ لوله گالوانیزه تست آب ۳/۴ اینچ ۲ میل ۳/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۶۱ لوله گالوانیزه تست آب ۱/۲ اینچ ۲ میل ۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۵۹ لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۳ میل ۴ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۲۸۶۵۷ لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۳ میل ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۲۸۶۵۵ لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۳ میل ۲۱/۲ ایتچ ۳ میل تماس بگیرید
۲۸۶۵۳ لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۳ میل ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۲۸۶۵۰ لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۴۸ لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۳ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۴۶ لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۱/۲ ایتچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۴۴ لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۴۲ لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۴۰ لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۳۸ لوله گالوانیزه صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۳۶ لوله گالوانیزه صنعتی ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۳۳ لوله گالوانیزه صنعتی ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۳۱ لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۲۹ لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۲ میل ۳ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۲۷ لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۲ میل ۲۱/۲ ایتچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۲۵ لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۲۲ لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۴ اینچ ۲ میل ۱۱/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۲۱ لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۲ میل ۱۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۱۹ لوله گالوانیزه صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۱۶ لوله گالوانیزه صنعتی ۳/۴ اینچ ۲ میل ۳/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۱۵ لوله گالوانیزه صنعتی ۱/۲ اینچ ۲ میل ۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۲۸۶۰۷ لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۳ میل ۱۱/۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه تست آب

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله گالوانیزه لوله گالوانیزه تست آب
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۸۶۷۹ لوله گالوانیزه تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۷۷ لوله گالوانیزه تست آب ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۷۵ لوله گالوانیزه تست آب ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۷۲ لوله گالوانیزه تست آب ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۶۷ لوله گالوانیزه تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۶۸ لوله گالوانیزه تست آب ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
۲۸۶۶۵ لوله گالوانیزه تست آب ۱ اینچ ۲ میل ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید

لوله گالوانیزه یکی از مقاطع فولادی است که در صنعت ساختمان کاربرد زیادی دارد. همان‌طور که می دانید جنس مواد سازنده لوله ممکن است فلزی و یا غیرفلزی باشد. لوله گالوانیزه نوعی لوله فولادی است که برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی، بر روی آن پوششی از گالوانیزه ایجاد می کنند. لوله گالوانیزه دارای ویژگی های مکانیکی خاصی است که در ادامه این مطلب بررسی می کنیم. برای اطلاع از خصوصیات فنی لوله گالوانیزه با آهن رسان همراه باشید.

فولاد و خصوصیات آن

بعد از استخراج سنگ آهن از معادن آن را تحت فرایندهای مختلفی قرار می دهند و محصولات مختلفی همچون انواع آهن خام؛ انواع چدن، انواع فولاد، آهن اسفنجی، گندله و … تولید می شود. عنصر اصلی و کلیدی که در آهن و آلیاژهای آهنی وجود دارد، کربن است. میزان و درصد کربن در خصوصیات آن بسیار مهم و تأثیرگذار است. علاوه بر کربن، عناصر دیگری همچون گوگرد، فسفر، منگنز، منیزیم، کروم و نیکل نیز در آلیاژهای مختلف آهن وجود دارد.

فولاد مهم ترین آلیاژ آهن است که انواع مختلفی دارد. انواع فولاد به دلیل وجود عناصر مختلف و میزان هر یک می باشد. از مهم ترین، محبوب ترین و پرکاربردترین انواع فولاد می توان به فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) اشاره کرد که خود در چند گرید و استاندارد مختلف تولید می شود.

قیمت لوله گالوانیزه

از خصوصیات اصلی انواع فولاد این است که همانند آهن در صورتی که در معرض اکسیژن و رطوبت هوا قرار بگیرند، دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند. برای اینکه این محصول از خوردگی در امان نگه دارند، کارهای مختلفی انجام می دهند. به عنوان مثال یکی از ساده ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین کارها، ایجاد پوشش بر روی آن است. پوشش ها انواع مختلفی دارند که در مقالات دیگر به طور مفصل در مورد آن صحبت کرده ایم. یکی از روش هایی که فولاد را در برابر خوردگی محافظت می کند، قرار دادن یک یا چند لایه از فلز روی بر سطح آن است. به این عمل گالوانیزاسیون گفته می شود. پوشش روی از اکسید شدن سطح فولاد در مجاورت هوا و رطوبت جلوگیری می کند. ضخامت پوشش ایجاد شده بر روی فولاد در کیفیت نهایی تاثیرگذار است.

گالوانیزه کردن چگونه است

همانطور که گفتیم به فرایند ایجاد یک یا چند لایه پوشش روی (زینک) بر روی سطح فولاد، گالوانیزاسیون گفته می شود. برای گالوانیزه کردن فولاد روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روش های مرسوم غوطه‌ور کردن فلز (فولاد) در حمام فلز روی است. در این روش، فلز روی به صورت مذاب در داخل یک محفظه قرار دارد و قطعه ای که قرار است گالوانیزه شود را داخل آن فرو می برند؛ و بعد از خارج کردن فرایند سردسازی انجام می شود.

لوله گالوانیزه و انواع آن

برای ساخت لوله گالوانیزه می توان به دو شیوه عمل کرد. ابتدا ورق های فولادی که قبلاً گالوانیزه شده اند را با خم کردن و جوشکاری به لوله تبدیل می کنند. در این روش می توان قسمت های جوشکاری شده را دوباره با فلز روی پوشاند. ممکن است با فولاد معمولی لوله را تولید کرد، سپس آن را درون حمام روی غوطه ور کرد.

لوله ها در دو نوع اصلی درزدار و یا بدون درز (مانیسمان) ساخته می شوند. هر یک از این دو نوع دارای خصوصیاتی هستند که در مقالات مربوطه به طور کامل توضیح داده شده است.

خصوصیات فنی لوله گالوانیزه

اما می خواهیم بدانیم لوله هایی که تحت فرایند گالوانیزاسیون قرار گرفته و گالوانیزه شده اند، چه ویژگی هایی دارند. از نظر فنی و مکانیکی این لوله ها چه رفتاری از خود نشان می دهند و برای چه کاربردهایی مناسب هستند.

از نظر هزینه می توان گفت که گالوانیزه کردن اقتصادی تر از روش های دیگری همچون تغییر آلیاژی، یا پوشش دهی با رنگ است. شاید رنگ کاری کم هزینه تر به نظر برسد ولی نیروی انسانی که در این امر دخیل هستند، هزینه بالاتری را به همراه دارد.

از نظر هزینه هایی که برای تعمیرات لوله های گالوانیزه باید در نظر گرفت، این هزینه ها در مقابل هزینه های روش های دیگر به صرفه تر هستند.

لوله های گالوانیزه شده معمولاً تا ۵۰ سال عمر مفید دارند، اما لوله های که با رنگ پوشش داده شده اند بر اساس نوع رنگی که دارند، بین ۲ تا ۱۱ سال عمر مفید دارند.

از نظر استحکام، لوله های گالوانیزه دارای ساختاری هستند که نسبت به تنش های مکانیکی که در حمل و نقل وارد می شود، مقاومت بالایی از خود نشان می دهند. در نظر داشته باشید که استحکام این لوله ها به محیطی که در آن استفاده می شوند نیز بستگی دارد.

لوله های گالوانیزه این قابلیت را دارند که به صورت خودبه‌خودی از خود محافظت کنند. وقتی قسمتی از یک لوله گالوانیزه آسیب می بیند، یک پیل گالوانیکی ایجاد می شود و پوشش زینک بر روی آن به عنوان آند عمل می کند و از لوله در برابر آسیب و خراش حفاظت می کند؛ اما در روش های دیگری همچون پوشش رنگ، این قابلیت وجود ندارد.

برای پوشش دهی با گالوانیزه، تمام قسمت های لوله شامل پستی و بلندی ها، فرورفتگی ها، محل اتصال ها و… به راحتی انجام می شود در حالی که این کار با روش های دیگر همچون رنگ راحت نیست.

از خصوصیات مفید دیگر لوله های گالوانیزه این است که به راحتی می توان آن ها را نصب و استفاده کرد. در حالی که برای نصب لوله های رنگ شده باید شرایط آب و هوایی را در نظر گرفت.

پوشش ایجاد شده با روش گالوانیزه دوام و ماندگاری بیشتری نسبت به پوشش ایجاد شده با روش های دیگر همچون پوشش رنگ دارد.

با تمام این خصوصیات مفیدی که برای لوله گالوانیزه معرفی شده، این لوله ها معایب و محدودیت هایی هم دارند که در ادامه گفته می شود.

جوشکاری لوله گالوانیزه شده سخت و دشوار است. بخارها و گازهایی که در عملیات جوشکاری لوله گالوانیزه متصاعد می شود، سمی و خطرناک هستند. البته می توان با رعایت اصول ایمنی و پوشش های مناسب از بروز مشکلات ناشی از این عیب، جلوگیری کرد. محدودیتی که برای جوشکاری لوله های گالوانیزه وجود دارد، حداکثر چهار ساعت در روز برای هر نفر است.

کاربرد لوله گالوانیزه

صنایع مختلفی هستند که مصرف کننده لوله گالوانیزه هستند. در واقع هرجایی که نیاز به لوله هایی باشد که قیمت مناسب داشته باشند، در برابر خوردگی مقاومت بالایی داشته باشند و طول عمر، استحکام و دوام خوبی نیز داشته باشد، لوله گالوانیزه می تواند بهترین گزینه باشد.