قیمت سیم گالوانیزه امروز


قیمت سیم گالوانیزه امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت سیم گالوانیزه

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت سیم گالوانیزه
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۴ میل ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۳ میل ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۷ میل ۲.۷ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۵ میل ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲.۲ میل ۲.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۲ میل ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۸ میل ۱.۸ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۶ میل ۱.۶ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۵ میل ۱.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۱.۲ میل ۱.۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۸۵ میل ۰.۸۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۴۸ میل ۰.۴۸ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۴ میل ۰.۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم گالوانیزه ۰.۳۵ میل ۰.۳۵ میلی متر تماس بگیرید