قیمت قالب بتن امروز


قیمت قالب بتن امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت قالب بتن

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۹

لیست قیمت قالب بتن
نام وزن قیمت
سولجر ۳ متری قالب بتن ۴۰.۲ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۵۰*۲۰۰ ۳۸.۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۵*۲۰۰ ۳۵.۷ کیلوگرم تماس بگیرید
سولجر ۲.۵ متری قالب بتن ۳۴.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۰*۲۰۰ ۳۰.۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۵۰*۱۵۰ ۳۰.۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۵*۲۰۰ ۲۸ کیلوگرم تماس بگیرید
سولجر ۲ متری قالب بتن ۲۷.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۵*۱۵۰ ۲۷.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۰*۲۰۰ ۲۴.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۰*۱۵۰ ۲۳.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۵*۱۵۰ ۲۱.۷ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۵*۲۰۰ ۲۱.۷ کیلوگرم تماس بگیرید
سولجر ۱.۵ متری قالب بتن ۲۱ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۵۰*۱۰۰ ۲۰.۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۰*۱۵۰ ۱۹.۴ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۵*۱۰۰ ۱۹ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۰*۲۰۰ ۱۸ کیلو گرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۵*۱۵۰ ۱۶.۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۴۰*۱۰۰ ۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
سولجر ۱ متری قالب بتن ۱۵.۴ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۵*۲۰۰ ۱۵.۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۱۰*۱۰*۱۵۰ ۱۴.۹ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۵*۱۰۰ ۱۴.۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج داخلی ۱۰*۱۰*۱۵۰ ۱۴.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۰*۱۵۰ ۱۳.۹ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۵*۱۰*۱۵۰ ۱۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۳۰*۱۰۰ ۱۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۰*۲۰۰ ۱۲.۳ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۵*۱۵۰ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۵*۱۰۰ ۱۱.۲ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۵*۵*۱۵۰ ۱۰.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۱۰*۱۰*۱۰۰ ۱۰.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج داخلی ۱۰*۱۰*۱۰۰ ۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۰*۱۵۰ ۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۵*۱۰*۱۰۰ ۹.۵ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن کنج خارجی ۵*۵*۱۰۰ ۷.۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۲۰*۱۰۰ ۹.۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۵*۱۰۰ ۸ کیلوگرم تماس بگیرید
قالب بتن ۱۰*۱۰۰ ۶.۷ کیلوگرم تماس بگیرید