قیمت پشم شیشه امروز


قیمت پشم شیشه امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت پشم شیشه

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت پشم شیشه
نام ضخامت طول عرض قیمت
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۲۰ رول متالایز ۲ اینچ ۱۰ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۲۰ رول آلومینیوم ۲ اینچ ۱۰ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۱۲ رول آلومینیوم ۲ اینچ ۱۵ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۱۲رول متالایز ۲ اینچ ۱۵ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۱۰ رول آلومینیوم ۲ اینچ ۱۵ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۲ اینچ دانسیته ۱۰ رول متالایز ۲ اینچ ۱۵ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۱ اینچ دانسیته ۱۶ رول آلومینیوم ۱ اینچ ۲۰ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید
پشم شیشه ۱ اینچ دانسیته ۱۶ رول متالایز ۱ اینچ ۲۰ متر ۱.۲ متر تماس بگیرید