قیمت توری مرغی امروز


قیمت توری مرغی امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان هر روز می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت توری مرغی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت توری مرغی
نام مفتول چشمه قیمت / رول
توری مرغی ۱۴ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۱.۲ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۹ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۷.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۵ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۷ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴۷ میلی متر ۱ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۶ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۴ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید
توری مرغی ۵.۵ کیلویی عرض ۱۲۰ ۰.۳۶ میلی متر ۳.۴ اینچ تماس بگیرید