قیمت هاش امروز


قیمت هاش امروز در سایت اهن رسان به صورت جداول زیر می باشد. قیمت تیرآهن بال پهن بر اساس نوع و استاندارد ساخت متفاوت است. شما می توانید آنلاین و یا تلفنی با صرف وقت کم استعلام فوری قیمت تیرآهن هاش کارخانه ذوب آهن اصفهان و دیگر کارخانه های داخلی و خارجی را اینجا ببینید. برای خرید تیرآهن H نوع سبک یا سنگین در طول های مختلف با ما تماس بگیرید. قیمت امروز تیر هاش سبک ۱۸ ذوب آهن و قیمت روز تیر هاش سنگین کره و ترک را طبق جداول زیر هر روز می توانید رصد نمایید. تمام انواع محصولات تیرآهن عریض و بال پهن از سایزهای ۱۰ تا ۱۰۰ را از تولید کنندگان مختلف در اختیار شما قرار می دهیم.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت هاش ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۰۷:۵۸

لیست قیمت هاش ذوب آهن اصفهان
کد نام طول استاندارد قیمت / شاخه
۱۹۰۱ هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۹۹ هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۹۶ هاش سنگین ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۹۱ هاش سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۳۸۵ هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۳۸۴ هاش سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۹۳۵ هاش سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۹۳۹ هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید

لیست قیمت هاش ترک - کره

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۰۷:۵۸

لیست قیمت هاش ترک - کره
کد نام طول استاندارد قیمت / شاخه
۱۸۹۲ هاش سنگین ۱۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۹۰ هاش سنگین ۱۲ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۸۶ هاش سنگین ۱۴ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۸۴ هاش سنگین ۱۶ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۸۳ هاش سنگین ۱۸ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۸۰ هاش سنگین ۲۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۷۹ هاش سنگین ۲۲ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۷۷ هاش سنگین ۲۴ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۷۲ هاش سنگین ۲۶ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۷۳ هاش سنگین ۲۸ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۷۴ هاش سنگین ۳۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۶۸ هاش سنگین ۳۲ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۶۵ هاش سنگین ۳۴ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۶۶ هاش سنگین ۳۶ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۶۱ هاش سنگین ۳۸ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۵۹ هاش سنگین ۴۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۶۰ هاش سنگین ۴۵ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۵۵ هاش سنگین ۵۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۵۴ هاش سنگین ۵۵ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۵۳ هاش سنگین ۶۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۴۴ هاش سنگین ۶۵ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۴۲ هاش سنگین ۷۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۴۹ هاش سنگین ۱۰۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۵۸۴ هاش سبک ۱۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۸۵ هاش سبک ۱۲ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۸۶ هاش سبک ۱۴ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۷۱ هاش سبک ۱۶ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۷۲ هاش سبک ۱۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۷۳ هاش سبک ۲۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۷۴ هاش سبک ۲۲ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۵۹ هاش سبک ۲۴ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۶۰ هاش سبک ۲۶ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۶۱ هاش سبک ۲۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۶۲ هاش سبک ۳۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۴۷ هاش سبک ۳۲ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۴۸ هاش سبک ۳۴ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۴۹ هاش سبک ۳۶ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۵۰ هاش سبک ۳۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۳۵ هاش سبک ۴۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۳۶ هاش سبک ۴۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۳۷ هاش سبک ۵۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۳۸ هاش سبک ۵۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۲۵ هاش سبک ۶۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۲۶ هاش سبک ۶۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۲۴ هاش سبک ۷۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۱۴ هاش سبک ۱۰۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید

انواع تیر هاش

تیرآهن بال پهن یا هاش یکی از محصولات مهم و پرکاربردی است که در اینجا معرفی می کنیم. تیرآهن معمولی دارای سطح مقطعی به شکل I است در حالی که سطح مقطع تیر بال پهن به شکل هاش H است. این یعنی اندازه بال ها و جان تیرآهن هاش با هم برابر است. البته در ساخت تیرهاش محدودیت کمتری از نظر سایز وجود دارد می توان تیرآهنهای هاش بزرگ را نیز تولید کرد در حالی که در تیرآهن معمولی تنها طول ها و اندازه های مشخصی به صورت استاندارد می باشد.

قیمت هاش