قیمت لوله صنعتی امروز


قیمت لوله صنعتی امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۸

لیست قیمت لوله سنعتی ۲
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۵۷۵ لوله صنعتی ۵ اینچ ۲ میل ۵ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۷۶ لوله صنعتی ۳ اینچ ۲ میل ۳ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۷۷ لوله صنعتی ۲.۵ اینچ ۲ میل ۲.۵ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۵۷۸ لوله صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل ۱.۲ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۸۹ لوله صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۸۳ لوله صنعتی ۱.۲۱ اینچ ۲ میل ۱.۲۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۸۱ لوله صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۲ میل ۱.۴۱ اینچ ۲ ، ۲.۵ و ۳ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۷۹ لوله صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۱ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید
۱۷۲۷۸ لوله صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۳.۴ اینچ ۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲.۵

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله سنعتی ۲.۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۶۴۲ لوله صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل ۵ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۸ لوله صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۴ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۷ لوله صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۳ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۶ لوله صنعتی ۲.۵ اینچ ۲.۵ میل ۲.۵ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۲ لوله صنعتی ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۱ لوله صنعتی ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میل ۱.۲۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۳۰ لوله صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۲.۵ میل ۱.۴۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۲۶ لوله صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۱ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۲۵ لوله صنعتی ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۳.۴ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۲۴ لوله صنعتی ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۱.۲ اینچ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله صنعتی ضخامت ۳

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله سنعتی ۳
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۶۵۸ لوله صنعتی ۵ اینچ ۳ میل ۵ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۵۷ لوله صنعتی ۴ اینچ ۳ میل ۴ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۵۶ لوله صنعتی ۳.۴ اینچ ۳ میل ۳.۴ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۵۵ لوله صنعتی ۳ اینچ ۳ میل ۳ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۵۴ لوله صنعتی ۲.۵ اینچ ۳ میل ۲.۵ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۴۸ لوله صنعتی ۲ اینچ ۳ میل ۲ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۴۷ لوله صنعتی ۱.۲ اینچ ۳ میل ۱.۲ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۴۶ لوله صنعتی ۱ اینچ ۳ میل ۱ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۴۵ لوله صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۳ میل ۱.۴۱ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۴۴ لوله صنعتی ۱.۲۱ اینچ ۳ میل ۱.۲۱ اینچ ۳ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲ یاران

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله سنعتی ضخامت ۲ یاران
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۸۱۲ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۵۴ یاران ۵۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۴۳ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۵۱ یاران ۵۱ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۴۰ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۵۰.۸ یاران ۵۰.۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۴۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۵۰ یاران ۵۰ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۳۹ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۸.۶ یاران ۴۸.۶ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۴۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۸.۲۵ یاران ۴۸.۲۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۳۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۸ یاران ۴۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۴۲ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۷ یاران ۴۷ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۳۳ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۶.۷ یاران ۴۶.۷ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۳۲ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۵ یاران ۴۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۳۱ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۴.۷۵ یاران ۴۴.۷۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۲۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۲.۲۵ یاران ۴۲.۲۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۲۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۴۰ یاران ۴۰ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۲۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۸.۷ یاران ۳۸.۷ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۲۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۸ یاران ۳۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۱۹ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۷ یاران ۳۷ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۱۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۵ یاران ۳۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۱۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۴ یاران ۳۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۱۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۳.۴ یاران ۳۳.۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۱۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۳ یاران ۳۳ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۰۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۲ یاران ۳۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۰۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۱.۸ یاران ۳۱.۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۰۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۳۰ یاران ۳۰ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۰۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۸.۶ یاران ۲۸.۶ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۷۰۹ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۸ یاران ۲۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۹۹ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۶ یاران ۲۶.۷ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۹۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۶ یاران ۲۶ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۹۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۵.۴ یاران ۲۵.۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۹۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۵ یاران ۲۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۹۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۴ یاران ۲۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۸۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۳.۵ یاران ۲۳.۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۸۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۲.۲ یاران ۲۲.۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۸۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۲ یاران ۲۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۸۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۱.۲۵ یاران ۲۱.۲۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۸۴ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۱ یاران ۲۱ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۷۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۲۰ یاران ۲۰ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۷۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۹ یاران ۱۹ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۷۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۸ یاران ۱۸ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۷۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۷.۲ یاران ۱۷.۲ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۷۴ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۶ یاران ۱۶ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۶۴ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۵ یاران ۱۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۶۵ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۴.۵ یاران ۱۴.۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۶۶ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۴ یاران ۱۴ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۶۷ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۳.۵ یاران ۱۳.۵ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۶۶۸ لوله صنعتی ۲ میل قطر ۱۳ یاران ۱۳ میلی متر ۲ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲.۵ یاران

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۷

لیست قیمت لوله سنعتی ضخامت ۲.۵ یاران
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۲۰۸۸۳ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۸ یاران ۴۸ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۷۶ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۷ یاران ۴۷ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۷۴ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۶.۷ یاران ۴۶.۷ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۶۸ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۴.۷۵ یاران ۴۴.۷۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۶۹ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۲.۲۵ یاران ۴۲.۲۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۷۰ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۴۰ یاران ۴۰ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۶۲ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۸.۷ یاران ۳۸.۷ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۶۴ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۸ یاران ۳۸ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۶۳ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۷ یاران ۳۷ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۸ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۵ یاران ۳۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۷ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۴ یاران ۳۴ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۶ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۳.۴ یاران ۳۳.۴ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۲ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۳ یاران ۳۳ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۰ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۲ یاران ۳۲ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۵۱ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۱.۸ یاران ۳۱.۸ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۴۶ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۳۰ یاران ۳۰ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۴۴ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۸.۶ یاران ۲۸.۶ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۴۵ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۸ یاران ۲۸ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۴۰ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۶.۷ یاران ۲۶.۷ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۳۹ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۶ یاران ۲۶ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۳۸ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۵.۴ یاران ۲۵.۴ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۳۴ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۵ یاران ۲۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۳۳ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۴ یاران ۲۴ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۳۲ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۳.۵ یاران ۲۳.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۸ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۲.۵ یاران ۲۲.۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۷ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۲.۲ یاران ۲۲.۲ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۶ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۲ یاران ۲۲ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۲ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۱.۲۵ یاران ۲۱.۲۵ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۱ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۱ یاران ۲۱ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۲۰ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۲۰ یاران ۲۰ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۱۶ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۱۹ یاران ۱۹ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۱۴ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۱۸ یاران ۱۸ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
۲۰۸۱۵ لوله صنعتی ۲.۵ میل قطر ۱۷.۲ یاران ۱۷.۲ میلی متر ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید

لوله صنعتی تنها یکی از انواع مختلف لوله است که در کارخانه‌ها ساخته می‌شود و در موارد زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کل لوله‌ها در هر نوع، ابعاد و استانداردی که باشند محصول مهمی و پرکاربردی به حساب می‌آیند. لوله صنعتی طیف گسترده‌ای از کاربردها را در صنایع بزرگ و کوچک دارد. این محصول در ابعاد و اندازه و ضخامت‌های مختلفی ساخته می‌شود. این محصول می‌تواند فلزی یا غیرفلزی باشد.

قیمت لوله صنعتی

لوله‌های فولادی و در کل لوله‌های فلزی به دلیل داشتن مقاومت و دوام بالاتر، کاربرد بیشتری دارند در این میان لوله فولادی جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا آلیاژهای مختلفی دارد و هر آلیاژ بر اساس عناصر اصلی سازنده آن دارای ویژگی‌های بالایی است.

لوله فولادی به‌طورکلی دو نوع درزدار و بدون درز دارد.

لوله درزدار از ورق فولادی (شیت یا رول) ساخته می‌شود و دو مدل درز مستقیم اسپیرال دارد.

لوله بدون درز اما به روش نوردکاری یا ریخته‌گری ساخته می‌شود و به آن مانیسمان می‌گویند.

لوله‌های فولاد خود می‌توانند علاوه بر جنس که دارند د سایز و استانداردهای مختلفی نیز ساخته شوند. در زیر انواع لوله صنعتی رایج را می‌بینید که در صنایعی مثل پتروشیمی، غذایی، دارویی، نظامی، هوافضا، در ساخت‌وساز و ساخت پل‌های فلزی و خرپا، تجهیزات ایمنی راه‌ها، انتقال سیالات، ساختمانی و… استفاده می‌شوند

لوله گالوانیزه، لوله گازی، لوله تست آب، لوله آب‌رسانی، لوله مخزنی، لوله آتشخوار، لوله جدار چاه، لوله اسپیرال، لوله مسی، لوله برنجی، لوله آلومینیومی، لوله دکوراتیو، لوله چدنی، لوله سفالی، لوله سربی، لوله سیمانی و…

اما آیا می‌دانید که لوله‌های صنعتی چه خصوصیاتی دارند؟ در اینجا خصوصیات مهم لوله صنعتی فولادی را معرفی می‌کنیم:

این محصولات تنوع بالایی دارد، قابلیت جوشکاری بالایی دارند، معمولاً لوله‌های صنعتی بدون درز هستند و ضخامت بالایی دارند.