قیمت شمش امروز


قیمت شمش امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت شمش فولادی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت شمش
نام استاندارد ابعاد طول قیمت / شاخه
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ اصفهان گرید ۱۰۰۷ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ قزوین گرید ۱۰۱۳ استاندارد ۵sp ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۵۰*۱۵۰یزد گرید ۱۰۱۲ استاندارد ۵sp ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۵*۱۲۵ اصفهان گرید ۱۰۰۹ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۵*۱۲۵ ساوه گرید ۱۰۱۴ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۵*۱۲۵ یزد گرید ۱۰۱۰ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۵*۱۲۵ گرید ۱۰۱۶ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۵*۱۲۵ گرید ۱۰۱۵ استاندارد ۵sp ۱۲۵*۱۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ گرید ۱۰۰۸ استاندارد ۵sp ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر تماس بگیرید
شمش فولادی ۵sp ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ گرید ۱۰۱۱ استاندارد ۵sp ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید