قیمت ورق روغنی امروز


قیمت ورق روغنی امروز در بازار آهن بر اساس کارخانه سازنده در جداول زیر قابل مشاهده است. ما در آهن رسان آخرین قیمت روز ورق روغنی را از طریق سایت و شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار می دهیم. برای خرید ورق فولادی نوع سرد نورد با ما تماس بگیرید. ورق فولادی به دو روش سرد نوردکاری و یا گرم نورد کاری ساخته می شود. ورق سرد یا روغنی نوعی ورق فولادی است که ظاهری تمیز و براق تری دارد. قیمت امروز ورق روغنی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و تولیدکنندگان دیگری مثل فولاد غرب و هفت الماس در ادامه قرار داده شده است.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۳

لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۷۲۶ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ۱۲۵۰میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۷۲۷ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۷۲۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۶۰۰ تومان
۷۲۱ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۶۰۰ تومان
۷۰۹ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۵۰۰ تومان
۷۱۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۷۱۱ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۷۰۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۲۰۰ تومان
۷۰۲ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۵۰۰ تومان
۶۹۴ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۶۹۵ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر sT12 رول تماس بگیرید
۳۲۶ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۳۲۷ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۳

لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۶۵۱ ورق روغنی فولاد غرب ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۸۰۰ تومان
۲۶۵۰ ورق روغنی فولاد غرب ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۸۰۰ تومان
۲۶۴۷ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۴۵ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۴۳ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۴۲ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۳۸ ورق روغنی فولاد غرب ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۳۷ ورق روغنی فولاد غرب ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۳۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۲۰۰ تومان
۲۶۳۳ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۲۰۰ تومان
۲۶۲۹ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۳۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۲۶ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۰۵۰ تومان
۲۶۲۵ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر sT12 رول ۲۹,۰۵۰ تومان
۲۶۲۲ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۴۰۰ تومان
۲۶۲۱ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۴۰۰ تومان
۲۶۱۸ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۳۵۰ تومان
۲۶۱۶ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۳۵۰ تومان
۲۶۱۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۱۳ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۱۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۹ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۵ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۵۹۸ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر sT12 رول تماس بگیرید

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۳

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۶۹۹ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۶۵۰ تومان
۲۶۹۸ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۶۰۰ تومان
۲۶۹۵ ورق روغنی هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۲۰۰ تومان
۲۶۹۴ ورق روغنی هفت الماس ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۲۰۰ تومان
۲۶۹۱ ورق روغنی هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۲۶۸۹ ورق روغنی هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۷۰۰ تومان
۲۶۸۶ ورق روغنی هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۲۰۰ تومان
۲۶۸۵ ورق روغنی هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۸۲ ورق روغنی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۸۱ ورق روغنی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۷۷ ورق روغنی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۷۶ ورق روغنی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶۷۳ ورق روغنی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶۷۲ ورق روغنی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶۶۹ ورق روغنی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶۶۸ ورق روغنی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۶۵ ورق روغنی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۳۰۰ تومان
۲۶۶۴ ورق روغنی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۳۰۰ تومان
۲۶۶۱ ورق روغنی هفت الماس ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۳۰۰ تومان
۲۶۶۰ ورق روغنی هفت الماس ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۵۷ ورق روغنی هفت الماس ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۵۶ ورق روغنی هفت الماس ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید

فهرست

قیمت ورق روغنی

انواع ورق های روغنی

ابعاد ومشخصات ورق روغنی

کاربرد ورق روغنی

اندازه و سایز ورق های روغنی

عوامل تعیین کننده قیمت ورق روغنی

تولید کنندگان ورق روغنی در ایران

کشورهای صادر کننده ورق روغنی

فرآیند تولید ورق روغنی

نورد کاری سرد چگونه صورت می پذیرد

ورق های روغنی تحت فرآیند نورد سرد تولید می شوند. نحوه نام گذاری ورق های سرد روغنی از شکل ظاهری آن ها گرفته شده است. ورق های روغنی بعد از گذراندن فرآیند نورد سرد روغن کاری می شوند تا از زنگ زدگی آن ها جلوگیری شود. ورق های روغنی به این دلیل که تحت فرآیند نورد سرد تولید می شوند از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

انواع ورق های روغنی

ورق های روغنی در ۳ نوع:

 1. معمولی
 2. نیمه کششی
 3. فوق کششی

در ضخامت های متنوعی تولید می شوند.

 1. ورق روغنی st12: ورق روغنی معمولی است.
 2. ورق روغنی st13: ورق روغنی با قابلیت کشسانی پائین است.
 3. ورق روغنی st14: ورق روغنی است با خاصیت کشی بسیار بالایی است.

ابعاد ومشخصات ورق روغنی

ابعاد ورق های روغنی موجود در بازار با یک دیگر متفاوت است. استاندارد ضخامت ورق روغنی به طور میانگین عددی ما بین ۰.۰۳ الی ۳ میلی متر وعرض ۱۰۰ الی ۱۲۵ سانتی متر است. ورق های روغنی به نسبت ورق های سیاه نازک تر می باشد و به دلیل این که تحت فرآیند نورد سرد تولید می شود از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد. این ورق های روغنی از سطحی صاف و براق برخوردار بوده و ابعادی دقیق تر دارند. ورق روغنی از مقاومت بالایی در مقابل فشارهایی که ممکن است برآن وارد شود برخوردار می باشد. این ورق از مقاومت خوبی در تحمل وزن های بالا برخوردار است.

جدول آنالیز شیمیایی انواع ورق سرد

عناصر موجود مذاب برحسب درصد وزن
گوگرد فسفر منگنز کربن نام ورق گرید ورق روغنی
۰.۰۳۵ ۰.۰۵ ۰.۶۰ ۰.۱۵ ورق سرد  معمولی ST12
۰.۰۳۵ ۰.۰۴ ۰.۵۰ ۰.۱۰ ورق نیمه کششی ST13
۰.۰۳۰ ۰.۰۳ ۰.۴۵ ۰.۰۸ ورق فوق کششی ST14
۰.۰۲۰ ۰.۰۳ ۰.۴۵ ۰.۰۶ ورق فوق فوق کششی ST16

کاربرد ورق روغنی

ورق های روغنی از ویژگی های ظاهری، مقاومت بالا، تنوع در رنگ و اندازه های مختلفی برخوردار هستند که هرکدام در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد:

 1. در ساخت انواع تسمه
 2. کابینت سازی
 3. مخازن سوخت و رادیاتورهای گرمایشی
 4. ساخت انواع لوله های فلزی
 5. ساخت درب و پنجره
 6. صنایع خودرو‌سازی
 7. ساخت مبل و لوازم‌خانگی همانند (یخچال، فریزر، اجاق‌گاز، مایکروفر و…)
 8. تابلوسازی و ساخت قطعات

اندازه و سایز ورق های روغنی

ورق روغنی از ضخامت ۰۳/۰ تا ۳ میلی‌متر و به‌صورت رولی در عرض‌های ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی‌متر تولید می‌شوند. ورق روغنی شیت و فابریک در ۳ سایز و اندازه زیر تولید و دسته بندی می شود.

 • ۱۸۳۰ mm
 • ۲۴۴۰ mm
 • ۳۰۵۰ mm

عوامل تعیین کننده قیمت ورق روغنی

عوامل متعددی بر قیمت ورق های روغنی تاثیر می گذارد که از جمله این موارد می توان به:

 • نوسانات ارزی
 • برند و کارخانه سازنده
 • قیمت دلار
 • قیمت جهانی فولاد
 • میزان عرضه و تقاضا
 • قیمت مواد اولیه‌
 • ابعاد، سایز، ضخامت
 • افزایش قیمت سنگ‌آهن
 • تختال و ورق سیاه

تولید کنندگان ورق روغنی در ایران

کاخانه های سازنده

ورق فولادی از محصولات پرکاربرد در بسیاری از صنایع بزرگ و کوچ به حساب می آید. ورق فولادی در ابعاد طولی و عرضی استاندارد ساخته می شود. این محصول در ضخامت های کم و زیاد ساخته می شود و هم به صورت رول و هم به صورت شیت یا برگه های فابریک ساخته می شود. در کارخانه ها برای تولید ورق فولادی از استانداردهای مختلفی استفاده می شود.جنس ورق، روش ساخت، ابعاد و ضخامت های آن همه مهم و در قیمت نهایی آن تاثیر می گذارند.

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی نوعی ورق ساخته شده از فولاد st12,st13,st14 و غیره است که به روش سرد نوردکاری ساخته می شود. روش سرد نوردکاری به غلتک کاری ورق فولادی و ساخت آن در دمای اتاق و حالت سر فولاد است. در این روش استحکام ورق بالاتر از نوع گرم آن است. ورق سرد پس از خروج از پروسه تولید ظاهری صاف و براق و روغنی مانند دارد به همین دلیل است که به آن ورق روغنی می گویند. البته ناگفته نماند که روغنکری ورق فولادی در طی پروسه تولید نیز یک دلیل دیگر برای این نامگذاری می باشد. دلیل روغنکاری ورق نیز سهولت در پرداخت و ساخت ورق است و جلوگیری از اصطکاک بالا و از بین رفتن خواص مکانیکی و فنی خوب ورق روغنی است.

 • کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • کارخانه فولاد غرب
 • کارخانه هفت الماس
 • کارخانه فولاد درخشان

کشورهای صادر کننده ورق روغنی

ورق‌های روغنی وارداتی از کشورهای فوق وارد ایران می شوند:

 • قزاق
 • روسیه
 • هند
 • چین
 • کره

در بازار ایران توزیع می شود.

فرآیند تولید ورق روغنی

ورق سرد یا در اصطلاح ورق روغنی به طور معمول از ورق سیاه (گرم) تولید می شود که دارای میزان کربن پایین تری است. مراحل تولید ورق به شرح ذیل می باشد:

 • در وهله اول در ابتدا ورق سیاه باید اسیدشویی شود تا پولک های سطحی سیاه رنگ آن از بین برود و سطح ورق پاکسازی شود.
 • و در وهله بعدی بعد از گذر از چند مرحله نورد کاری سرد به ورق روغنی تبدیل می شود. که نورد کاری سرد سبب کاهش ضخامت ورق می شود به همین علت است که نوردکاران برای تولید ورق های روغنی ۲ میل از یک ورق سیاه ۳ میل استفاده می کنند.

رواداری عناصر موجود در ورق سرد

رواداری آنالیز شیمیایی محصول برحسب درصد وزنی
رواداری حداکثر مجاز عنصر نام عنصر
۰.۰۳ ۰.۱۵۰ کربن
۰.۰۳ ۰.۶۰۰ منگنز
۰.۰۱ ۰.۰۵۰ فسفر
۰.۰۱ ۰.۰۳۵ گوگرد

نورد کاری سرد چگونه صورت می پذیرد

نورد سرد با اعمال کشش و فشار روی ورق گرم آغاز می گردد که این عمل سبب کاهش ضخامت ورق و دشوار شدن فرم دهی آن می شود، همان طور که می دانید شکل پذیری در ورق های فلزی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بعد از این که نوردکاری به پایان رسید مرحله انیل کاری صورت می گیرد و پروسه انیل کاری شامل یک مرحله گرمادهی است که باعث تغییر مشخصه‌های فولاد شده و انعطاف پذیری ورق را افزایش می‌دهد.