انواع لوله


قیمت لوله فولادی در انواع مختلف از جمله لوله سفید یا گالوانیزه، لوله درز دار و بدون درز، انواع لوله استیل را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید. هر محصول بر اساس سایز، ضخامت، ابعاد و کارخانه سازنده در جداول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید برای استعلام فوری قیمت لوله سیاه، لوله آهنی، لوله سفید و غیره علاوه بر مشاهده این جداول می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. از کارخانه های مهم لوله سازی در ایران می توان به سپنتا، ساوه، اهواز، سپاهان، دقیق کاوه و .. اشاره کرد. در این کارخانه ها استانداردهای رایج دنیا برای ساخت انواع لوله جدار چاه، لوله مبلی، لوله گازی، لوله آب، لوله داربستی و .. مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت لوله فولادی در انواع و اندازه و برنده های مختلف را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

لوله درز جوش

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۳ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۷ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳.۶ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳.۳ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۶ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۴ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۲.۸ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲.۸ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۸ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۲.۸ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم ۲میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم ۲.۵میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید

لوله بدون درز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۶

لیست قیمت لوله مانیسمان
نام سایز رده قیمت / کیلوگرم
لوله مانیسمان سبک ۸ اینچ ۸ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۶ اینچ ۶ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۴ اینچ ۴ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۱.۴۱ اینچ ۱.۴۱ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۲ اینچ ۲ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۱.۲۲ اینچ ۱.۲۲ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۱.۲۱ اینچ ۱.۲۱ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۳.۴ اینچ ۳.۴ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان سبک ۱ اینچ ۱ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۲۱.۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲۱.۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱۱.۴ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱۱.۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۶ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۵ اینچ ۸۰ ۶,۹۲۶,۱۰۰ تومان
لوله مانیسمان چین ۴ اینچ ۸۰ ۴,۶۱۴,۲۰۰ تومان
لوله مانیسمان چین ۳ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۳.۴ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۲ اینچ ۸۰ ۱,۶۳۲,۷۰۰ تومان
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۳ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۱.۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین ۱ اینچ ۸۰ ۷,۳۶۹,۲۰۰ تومان
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲۱.۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱۱.۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۶ اینچ ۴۰ ۹,۴۵۹,۶۰۰ تومان
لوله مانیسمان اهواز ۵ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۴ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۳ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱.۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۱ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۵ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
لوله مانیسمان اهواز ۳ اینچ ۲۰ تماس بگیرید

لوله استیل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۵۱

لیست قیمت لوله استیل
نام سایز رده آلیاژ قیمت / کیلوگرم
لوله استیل صنایع غذایی ۱ میل سایز ۱۰۲ ۱۰۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱ میل سایز ۶۳ ۶۳ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱.۵ میل سایز ۵۱ ۵۱ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱ میل سایز ۵۱ ۵۱ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱ میل سایز ۳۸ ۳۸ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱.۵ میل سایز ۲۵ ۲۵ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل صنایع غذایی ۱ میل سایز ۱۶ ۱۶ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۱۰۲ ۱۰۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۷۶ ۷۶ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۲ میل سایز ۶۳ ۶۳ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۱.۵ میل سایز ۶۳ ۶۳ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۶۳ ۶۳ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۱.۵ میل سایز ۵۱ ۵۱ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۵۱ ۵۱ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۴۲ ۴۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۱.۵ میل سایز ۳۸ ۳۸ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۳۸ ۳۸ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۳۲ ۳۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۳۰ ۳۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۲۵ ۲۵ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۲۲ ۲۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۲۰ ۲۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۱۹ ۱۹ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۱۶ ۱۶ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل سایز ۱۲ ۱۲ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۱.۵ میل سایز ۱۰ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل ۳۰۴ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو ۰.۶ میل ۳۰۴ ۸ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۵ اینچ ۱۰ ۱.۴۸۴۱ ۳۱۶,۳۰۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۴ اینچ ۱۰ ۱.۴۸۴۱ ۳۱۶,۳۰۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۳ اینچ ۱۰ ۱.۴۸۴۱ ۳۱۶,۳۰۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۳ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۱۷۲,۴۵۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱ اینچ ۸۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۸ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۶ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳.۴ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۲ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۲۰ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱۰ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۱۸۲,۰۰۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۸ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۶ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۴ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲۱ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۵ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳.۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۱۳۸,۱۵۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۲ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۱۳۸,۱۵۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲۱ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۳۰ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۲۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۰ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۶ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱۱.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۱.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۰ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۸ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۶ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۶ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۵ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۵ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۳.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۳.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۳ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۳ اینچ ۴۰ ۳۰۴ ۱۳۳,۳۵۰ تومان
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱.۴ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱.۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۳۰ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱۱.۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۱.۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۲۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ تماس بگیرید

قیمت لوله فولادی گالوانیزه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۰۸:۴۱

لیست قیمت لوله گالوانیزه
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله گالوانیزه تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱ اینچ ۲ میل ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۳/۴ اینچ ۲ میل ۳/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه تست آب ۱/۲ اینچ ۲ میل ۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۳ میل ۴ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۳ میل ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۳ میل ۲۱/۲ ایتچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۳ میل ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۳ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۱/۲ ایتچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل ۳/۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل ۱/۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۳ اینچ ۲ میل ۳ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲۱/۲ اینچ ۲ میل ۲۱/۲ ایتچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۴ اینچ ۲ میل ۱۱/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۲ میل ۱۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۳/۴ اینچ ۲ میل ۳/۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱/۲ اینچ ۲ میل ۱/۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی ۱۱/۲ اینچ ۳ میل ۱۱/۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۴ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۶ اینچ ۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۵ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۱ اینچ ۲.۵ تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۳ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید
لوله گالوانیزه صنعتی قزوین ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۱۱.۲ اینچ ۳ تماس بگیرید

لوله یک محصول پرکاربرد و گزینه اول برای انتقال میعانات و سیالات است. جنس لوله می تواند فلزی و یا غیر فلزی باشد. در بازار انواع لوله فولادی، آهنی، چدنی، آلومینیومی، مسی، لوله شیشه ای، چوبی، بتنی و غیره را می توانید پیدا کنید که بر اساس ویژگی هایی که دارند به کار برده می شوند. قیمت لوله فولادی

قیمت لوله فولادی

قیمت لوله فولادی

وزن محصول باید محاسبه شود که برای آن فرمول های معینی وجود دارد. اندازه ، ضخامت ها، جنس، کارخانه سازنده، استاندارد ساخت و خصوصیات فنی و مکانیکی محصول بر قیمت نهایی آن تاثیر دارد

اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر قیمت ها تاثیر می گذارند که شامل نرخ دلار و نفت، قیمت مواد اولیه، قیمت سوخت، وضعیت سیاسی ، شرایط آب و هوایی و غیره. قیمت لوله فولادی به عوامل و فاکتورهای زیادی بستگی دارد.

قیمت لوله می تواند بر اساس شاخه یا وزن محاسبه گردد. انواع لوله فولادی به خاطر جنس و خصوصیات خوبی که از نظر فنی و مکانیکی دارد بیشتر مورد توجه است و کاربردهای زیادتری نیز دارد.

  • لوله فولادی خود انواع مختلفی دارد، از نظر نحوه و استانداردهای ساخت، از نظر جنس و آلیاژ ساخت، از نظر اندازه و یا ضخامت می توان انواع مختلفی از لوله نام برد. لوله فولادی می تواند ضد زنگ باشد، حتی نوع ضد زنگ نیز انواع مختلفی دارد.
  • در این صفحه شما می توانید با انواع لوله این محصول و کارخانه های سازنده آن آشنا شوید و قیمت روزانه هر یک را مشاهده کنید. قیمت لوله فولادی.
  • لوله استیل ضد زنگ از محصولات بسیار با کیفیت است که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد.
  • همچنین آلیاژهای مختلف آن در برابر مواد اسیدی، بازی، قلیایی، شیمیایی، روغن ها و امثال آنها یا در برابر آب شور دریا مقاومت بالایی دارد.
  • برخی آلیاژهای فولاد در برابر دمای بالا و آتش مقاوم ان که مناسب استفاده در لوله های کوره ها و پالایشگاه ها است.
  • قیمت لوله فولادی به تمام این عوامل بسته است.

کاربرد این محصول

لوله ها هر مدل و هر جنسی که داشته باشند بسیار کاربردی هستند و تقریبا در تمام صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. قیمت لوله فولادی بر حسب این مشخصات تعیین می شود.

مثلا برای انتقال نفت و گاز، مواد پتروشیمی، برای آبرسانی، آب و فاضلاب شهری و ..استفاده می شود.

برای گازرسانی، برای ساخت برخی ماشین آلاتف ابزارها و تاسیسات، برای ساخت دکوراسیون، نیز کاربرد دارد.

برای ساخت لوله داربستی، برای استفاده در صنایع نظامی، هوایی، برای استفاده در ساخت لوازم خانه و آشپرخانه، لوازم پزشکی و غیره از انواع لوله استفاده می شود. قیمت لوله فولادی

برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه آهن و فولاد صفحه اینستاگرام آهن رسان را دنبال کنید.