قیمت لوله پلی اتیلن امروز


قیمت لوله پلی اتیلن امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE100

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE100
نام سایز فشار استاندارد قیمت / متر
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میل فشار PN۱۰ ۱۶۰ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میل فشار PN۱۰ ۱۲۵ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میل فشار PN۱۰ ۱۱۰ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۹۰ میل فشار PN۱۰ ۹۰ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۷۵ میل فشار PN۱۰ ۷۵ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۶۳ میل فشار PN۱۰ ۶۳ میلی متر PN10 PE100 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE80

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE80
نام سایز فشار استاندارد قیمت / متر
لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میل فشار PN۶ ۴۰۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میل فشار PN۶ ۳۵۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میل فشار PN۶ ۳۱۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میل فشار PN۶ ۲۸۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میل فشار PN۶ ۲۵۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میل فشار PN۶ ۲۲۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میل فشار PN۶ ۲۰۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میل فشار PN۶ ۱۸۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میل فشار PN۶ ۱۶۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میل فشار PN۶ ۱۴۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میل فشار PN۶ ۱۲۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میل فشار PN۶ ۱۱۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۹۰ میل فشار PN۶ ۹۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۷۵ میل فشار PN۶ ۷۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۶۳ میل فشار PN۶ ۶۳ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۵۰ میل فشار PN۶ ۵۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۴۰ میل فشار PN۶ ۴۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳۲ میل فشار PN۶ ۳۲ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۵ میل فشار PN۶ ۲۵ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۰ میل فشار PN۶ ۲۰ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۶ میل فشار PN۶ ۱۶ میلی متر PN6 PE80 تماس بگیرید