قیمت چهارپهلو امروز


قیمت چهارپهلو امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت چهارپهلو

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۲

لیست قیمت چهارپهلو
نام استاندارد قیمت / کیلوگرم
چهارپهلو ۱۸*۱۸ میلی متر ۱۸*۱۸ میلی متر تماس بگیرید
چهارپهلو ۱۶*۱۶ میلی متر ۱۶*۱۶ میلی متر تماس بگیرید
چهارپهلو ۱۴*۱۴ میلی متر ۱۴*۱۴ میلی متر تماس بگیرید
چهارپهلو ۱۲*۱۲ میلی متر ۱۲*۱۲ میلی متر تماس بگیرید
چهارپهلو ۱۰*۱۰ میلی متر ۱۰*۱۰ میلی متر تماس بگیرید