قیمت ریل امروز


قیمت ریل امروز  را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده نمایید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ریل

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۹

لیست قیمت ریل
نام نوع قیمت / شاخه
ریل معدنی JIC۱۵ شاخه ۱۲متری JIC15 تماس بگیرید
ریل معدنی R۲۴ شاخه ۱۲متری R24 تماس بگیرید
ریل معدنی R۱۸ شاخه ۱۲متری R18 تماس بگیرید
ریل معدنی R۸ شاخه ۱۲متری R8 تماس بگیرید
ریل معدنی S۲۰ شاخه ۱۲متری S20 تماس بگیرید
ریل معدنی S۱۸ شاخه ۱۲متری S18 تماس بگیرید
ریل معدنی S۱۴ شاخه ۱۲متری S14 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۱۲۰ شاخه ۱۲متری A120 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۱۰۰ شاخه ۱۲متری A100 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۷۰ شاخه ۱۲متری A70 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۶۵ شاخه ۱۲متری A65 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۶۰ شاخه ۱۲متری A60 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۵۵ شاخه ۱۲متری A55 تماس بگیرید
ریل جرثقیلی A۴۵ شاخه ۱۲متری A45 تماس بگیرید
ریل آهنی UIC۶۰ شاخه ۱۲متری UIC60 تماس بگیرید
ریل آهنی S۶۴ شاخه ۱۲متری S64 تماس بگیرید
ریل آهنی S۵۴ شاخه ۱۲متری S54 تماس بگیرید
ریل آهنی S۴۹ شاخه ۱۲متری S49 تماس بگیرید
ریل آهنی S۴۱ شاخه ۱۲متری S41 تماس بگیرید
ریل آهنی S۳۳ شاخه ۱۲متری S33 تماس بگیرید
ریل آهنی R۴۳ شاخه ۱۲متری R43 تماس بگیرید
ریل آهنی R۳۸ شاخه ۱۲متری R38 تماس بگیرید
ریل آهنی R۳۳ شاخه ۱۲متری R33 تماس بگیرید
ریل آهنی p۵۰ شاخه ۱۲متری p50 تماس بگیرید