قیمت خرپا امروز


قیمت خرپا امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت خرپا

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۱۹

لیست قیمت گریتینگ
نام سایز میلگرد فوقانی سایز میلگرد تحتانی قیمت
خرپا ۱۴ با میلگرد تحتانی ۲*۱۶ ۱۴ ۲*۱۶ تماس بگیرید
خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۲ ۱۲ ۲*۱۲ تماس بگیرید
خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۴ ۱۲ ۲*۱۴ تماس بگیرید
خرپا ۱۲ با میلگرد تحتانی ۲*۱۶ ۱۲ ۲*۱۶ تماس بگیرید
خرپا ۱۰ با میلگرد تحتانی ۲*۱۰ ۱۰ ۲*۱۰ تماس بگیرید
خرپا ۱۰ با میلگرد تحتانی ۲*۱۲ ۱۰ ۲*۱۲ تماس بگیرید
خرپا ۱۰ با میلگرد تحتانی ۲*۱۴ ۱۰ ۲*۱۴ تماس بگیرید
خرپا با میلگرد فوقانی سایز ۱۰ ۱۰ ۲*۱۶ تماس بگیرید
خرپا با میلگرد فوقانی سایز ۸ ۸ ۲*۸ تماس بگیرید