قیمت میلگرد امروز


قیمت میلگرد امروز را بر اساس کارخانه تولیدکننده در جداول زیر می توانید مشاهده نمایید. برای خرید میلگرد در انواع و سایزهای مختلف از کارخانه های معتبری مثل ذوب آهن اصفهان، نیشابور، میانه، ابهر، قیمت میلگرد زاگرس، راد همدان، ظفر بناب و … از چند روش می توانید اقدام نمایید. بر اساس نوع کاربرد و نیاز انواع مختلفی از میلگرد در استانداردهای گوناگون ساخته می شود. قیمت میلگرد آجدار و بدون آج قطر بالا را نیز می توانید از ما سوال کنید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ۱۴ تا ۱۸ و اندازهای پر مصرف دیگر به صورت فوری تلفنی و آنلاین، آهن رسان یکی از بهترین منابع می باشد. جهت خرید میلگرد در حجم و ظرفیت با تناژ بالا و به طور مستقیم از کارخانه همین حالا تماس بگیرید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

میلگرد لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۲۹۸ میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۲۹۵ میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۲۹۴ میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۵۰ تومان
۱۲۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲۸۶ میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲۸۵ میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲۸۳ میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۸۱ میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۸۹۲ میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۸۴ میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۹۷ میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۰۰ میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۰۵ میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۰۳ میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۴۱ میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۳۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳۵ میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳۳ میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۲۴ میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۱۷ میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۳۲۱ میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۶,۸۰۰ تومان
۱۳۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۳۱۴ میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۱۱ میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۰۱ میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۰۲ میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۰۳ میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان
۱۳۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۰۶ میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۴۰۲ میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۳۹۹ میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۳۹۸ میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۹۳ میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۹۲ میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۸۸ میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۸۹ میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۸۲ میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۷۶ میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۳۷۷ میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۵۰ تومان
۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۷۲ میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۶۸ میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۵۹ میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۵۰ تومان
۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۵۰ میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۴۶ میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۳۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۴۵ میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۴ میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۳ میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۴۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۴۳۶ میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۲۸ میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۹,۶۵۰ تومان
۱۴۲۷ میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۲۲ میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۱۵ میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۱۴ میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۱۲ میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۴۰۹ میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۹,۰۰۰ تومان
۱۷۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۸,۹۵۰ تومان
۱۷۰۷ میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۳۲ میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۲۰۰ تومان
۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۹۰۰ تومان
۱۷۳۰ میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۸۵۰ تومان
۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۲۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۲۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۲۱ میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۱۶ میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۱۵ میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۷۱۴ میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۴۰ میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۹,۲۵۰ تومان
۱۶۸۱ میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۳ میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۲ میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۱ میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان
۱۶۷۰ میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۸,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۶۲ میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۶۶۳ میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۶۶۴ میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶۶۵ میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶۵۴ میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۶۵۶ میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۶۵۵ میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۸,۹۰۰ تومان
۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۶۴۸ میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۵۰ تومان
۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۴۲ میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۴۰ میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۳۵ میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۳۴ میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۳۳ میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۲۷ میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۶۲۶ میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۹۵۰ تومان
۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۶۱۷ میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان
۱۶۱۶ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان
۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان
۱۶۰۸ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان
۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان
۱۶۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۷,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۰۷ میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۰۱ میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۵۹۹ میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۸۶ میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان
۱۵۸۸ میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۸,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۸۴ میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۸۵ میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۷,۳۰۰ تومان
۱۵۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۷۷ میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۷۶ میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۶۹ میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۷۰ میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار آذرفولاد امین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۰ میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۸,۷۰۰ تومان
۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۸,۷۰۰ تومان
۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۵۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۵۲ میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۴۴ میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان
۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۸,۲۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۳۸ میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۶,۸۰۰ تومان
۱۵۳۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۶,۸۰۰ تومان
۱۵۲۹ میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۶,۶۷۰ تومان
۱۵۳۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۷۰ تومان
۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۷۰ تومان
۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۷۰ تومان
۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۶,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۸,۵۰۰ تومان
۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۸,۹۰۰ تومان
۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۵۰۸ میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۵۰۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۴۹۶ میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان
۱۴۹۵ میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۸,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار کرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۹ میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۵ میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۱ میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۰ میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۸

لیست قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۷۰ میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۶۰۰ تومان
۱۴۶۹ میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان
۱۴۵۱ میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۷,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۸۵ میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۷۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۸,۳۰۰ تومان
۱۷۸۳ میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷۸۲ میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷۸۱ میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان
۱۷۷۵ میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان
۱۷۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان
۱۷۷۳ میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان
۱۷۷۲ میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان
۱۷۷۱ میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۷,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۳۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۱ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۵۳ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد اردبیل

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار اردبیل
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۳۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۳۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۶ میلگرد آجدار ۲۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۵ میلگرد آجدار ۲۵ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۴ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۱۰ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۴ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۸ میلگرد آجدار ۲۵ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۹۰۰ تومان
۲۱۴۴۲ میلگرد آجدار ۲۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۹۰۰ تومان
۲۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۹۰۰ تومان
۲۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۶ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۹۰۰ تومان
۲۱۴۴۱ میلگرد آجدار ۱۴ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۹۰۰ تومان
۲۱۴۳۴ میلگرد آجدار ۱۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد الماس

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار الماس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۶ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۱۴ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۳۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۷ میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۶ میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۴ میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۴ میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۸ میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۷ میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۸ پرشین فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد حسن رود

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار حسن رود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۲۵ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۱۵۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۱۵۰۳ میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۲۰۰ تومان
۲۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۶,۴۰۰ تومان
۲۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۸ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۷,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد دماوند

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار دماوند
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۱۶ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۱۴ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد روهینا

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار روهینا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۴ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۷۱ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۲ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۵ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۴ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۵ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۸ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۲ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۰ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۴ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد سمنان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار سمنان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۵ میلگرد آجدار ۲۵ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۲۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۱۶ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۰ میلگرد آجدار ۱۴ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۴۰۰ تومان
۲۱۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۲۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۸۲ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۰۰ تومان
۲۱۵۸۱ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۹ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۷,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۶ میلگرد آجدار ۲۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۰ میلگرد آجدار ۲۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۰ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۳ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۹ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۰ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قزوین

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار قزوین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۲ میلگرد آجدار ۱۶ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۴ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۱ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۴۴ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۳۸ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیک صدرا توس مشهد

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس مشهد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۳۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۲۰ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۵ میلگرد آجدار ۱۶ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۴صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۲صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۰صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد هیربد

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۲۵ میلگرد آجدار ۳۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۰ میلگرد آجدار ۲۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۹ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۷۱۸ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۷ میلگرد آجدار ۲۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۱۶ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۱۴ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۸ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ایوان غرب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۴۵ میلگرد آجدار ۳۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۴ میلگرد آجدار ۲۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۶ میلگرد آجدار ۲۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۱۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۹ میلگرد آجدار ۱۶ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۶ میلگرد آجدار ۱۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خرمدشت

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار خرمدشت
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۲ میلگرد آجدار ۲۵ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۵ میلگرد آجدار ۲۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۴ میلگرد آجدار ۱۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۱ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۱۲ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۷۴۶ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۷ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد شمش سپهر

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار شمش سپهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۵۳ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۵۵ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۲ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۷ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۴ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۵ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۶ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۳ میلگرد آجدار ۱۲ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۷ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۹ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۸ میلگرد آجدار ۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد صائب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار صائب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۷۹ میلگرد آجدار ۳۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۰ میلگرد آجدار ۲۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۱ میلگرد آجدار ۲۵ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۲ میلگرد آجدار ۱۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۳ میلگرد آجدار ۱۶ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۱ میلگرد آجدار ۱۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۴ میلگرد آجدار ۱۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۲ میلگرد آجدار ۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد گلستان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار گلستان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۷ میلگرد آجدار ۲۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۴ میلگرد آجدار ۲۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۵ میلگرد آجدار ۱۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۶ میلگرد آجدار ۱۶ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۲ میلگرد آجدار ۱۴ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۷ میلگرد آجدار ۱۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۶ میلگرد آجدار ۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فردوس باختر

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار فردوس باختر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۹ میلگرد آجدار ۱۶ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۸ میلگرد آجدار ۱۴ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد راستین آستارا

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۲۰ میلگرد آجدار ۲۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۹ میلگرد آجدار ۲۰ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۵ میلگرد آجدار ۱۸ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۴ میلگرد آجدار ۱۶ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پارس آرمان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۳۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۱ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۷ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۵ میلگرد آجدار ۸ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۲:۲۷

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۴۵ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۳ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۴ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۸ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید