قیمت میلگرد امروز


قیمت میلگرد امروز را بر اساس کارخانه تولیدکننده در جداول زیر می توانید مشاهده نمایید. برای خرید میلگرد در انواع و سایزهای مختلف از کارخانه های معتبری مثل ذوب آهن اصفهان، نیشابور، میانه، ابهر، قیمت میلگرد زاگرس، راد همدان، ظفر بناب و … از چند روش می توانید اقدام نمایید. بر اساس نوع کاربرد و نیاز انواع مختلفی از میلگرد در استانداردهای گوناگون ساخته می شود. قیمت میلگرد آجدار و بدون آج قطر بالا را نیز می توانید از ما سوال کنید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ۱۴ تا ۱۸ و اندازهای پر مصرف دیگر به صورت فوری تلفنی و آنلاین، آهن رسان یکی از بهترین منابع می باشد. جهت خرید میلگرد در حجم و ظرفیت با تناژ بالا و به طور مستقیم از کارخانه همین حالا تماس بگیرید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

میلگرد لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۲۹۸ میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۲۹۵ میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۹۴ میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۸۶ میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۸۵ میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۸۳ میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان
۱۲۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۸۱ میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۸۹۲ میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۸۴ میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۹۷ میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۰۰ میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۰۵ میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۰۳ میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳۴۱ میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۳۵ میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۳۳ میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۳۲۴ میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۱۷ میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳۲۱ میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳۱۴ میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۱۱ میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۰۱ میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۰۲ میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۰۳ میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۰۶ میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۳,۹۰۰ تومان
۱۴۰۲ میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۹۹ میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۹۸ میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۹۳ میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۹۲ میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۸۸ میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۸۹ میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۸۲ میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۳۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۷۶ میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۷۷ میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۷۲ میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۶۸ میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۵۹ میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۴

لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۵۰ میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۴۶ میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۳۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۴۵ میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۴ میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۳ میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۳۶ میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۲۸ میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۴۲۷ میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۲۲ میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۱۵ میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۱۴ میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۱۲ میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان
۱۴۰۹ میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۴,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۷۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۷۰۷ میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۳۲ میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۵۰ تومان
۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۹۵۰ تومان
۱۷۳۰ میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۲۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۲۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۲۱ میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۱۶ میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۱۵ میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان
۱۷۱۴ میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۳,۸۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۴۰ میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۶۸۱ میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۳ میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۲ میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۱ میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان
۱۶۷۰ میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۲۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۶۲ میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۶۳ میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۶۴ میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۶۵ میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۵۴ میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۵۶ میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۶۵۵ میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۳,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۶۴۸ میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۴۲ میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۴۰ میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۳۵ میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۳۴ میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان
۱۶۳۳ میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۳,۷۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۲۷ میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۴۵۰ تومان
۱۶۲۶ میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۱۷ میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۱۶ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۰۸ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان
۱۶۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۳,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۰۷ میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۶۰۱ میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۹۹ میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۸۶ میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۸۸ میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۸۴ میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 ۱۳,۷۰۰ تومان
۱۵۸۵ میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۵۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۷۷ میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۷۶ میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۶۹ میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۷۰ میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار آذرفولاد امین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۰ میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۵۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۵۲ میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۴۴ میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۳۸ میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۵۳۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۶۰۰ تومان
۱۵۲۹ میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۳۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۰۸ میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴۹۶ میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴۹۵ میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۳۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار کرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۹ میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۵ میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۱ میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۰ میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۷۰ میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۰۰ تومان
۱۴۶۹ میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان
۱۴۵۱ میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۳,۳۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۸۵ میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۳ میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۲ میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۸۱ میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۷۵ میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۷۳ میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۷۲ میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان
۱۷۷۱ میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 ۱۳,۲۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۳۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۶۱ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۵۳ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد اردبیل

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار اردبیل
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۳۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۳۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۶ میلگرد آجدار ۲۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۵ میلگرد آجدار ۲۵ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۴ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۱۰ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۴ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۸ میلگرد آجدار ۲۵ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۲ میلگرد آجدار ۲۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۶ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۱ میلگرد آجدار ۱۴ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۴ میلگرد آجدار ۱۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد الماس

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار الماس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۶ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۱۴ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۳۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۷ میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۶ میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۴ میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۴ میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۸ میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۷ میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۸ پرشین فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد حسن رود

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار حسن رود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۲۵ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۳ میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۸ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد دماوند

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار دماوند
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۱۶ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۱۴ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد روهینا

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار روهینا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۴ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۷۱ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۲ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۵ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۴ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۵ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۸ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۲ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۰ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۴ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد سمنان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار سمنان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۵ میلگرد آجدار ۲۵ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۲۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۱۶ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۰ میلگرد آجدار ۱۴ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۸۲ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
۲۱۵۸۱ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۹ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۶ میلگرد آجدار ۲۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۰ میلگرد آجدار ۲۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۰ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۳ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۹ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۰ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قزوین

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار قزوین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۲ میلگرد آجدار ۱۶ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۴ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۱ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۴۴ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۳۸ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیک صدرا توس مشهد

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس مشهد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۳۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۲۰ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۵ میلگرد آجدار ۱۶ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۴صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۲صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۰صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد هیربد

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۲۵ میلگرد آجدار ۳۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۰ میلگرد آجدار ۲۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۹ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۷۱۸ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۷ میلگرد آجدار ۲۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۱۶ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۱۴ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۸ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ایوان غرب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۴۵ میلگرد آجدار ۳۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۴ میلگرد آجدار ۲۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۶ میلگرد آجدار ۲۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۱۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۹ میلگرد آجدار ۱۶ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۶ میلگرد آجدار ۱۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خرمدشت

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار خرمدشت
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۲ میلگرد آجدار ۲۵ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۵ میلگرد آجدار ۲۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۴ میلگرد آجدار ۱۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۱ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۱۲ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۷۴۶ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۷ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد شمش سپهر

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار شمش سپهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۵۳ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۵۵ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۲ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۷ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۴ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۵ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۶ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۳ میلگرد آجدار ۱۲ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۷ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۹ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۸ میلگرد آجدار ۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد صائب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار صائب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۷۹ میلگرد آجدار ۳۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۰ میلگرد آجدار ۲۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۱ میلگرد آجدار ۲۵ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۲ میلگرد آجدار ۱۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۳ میلگرد آجدار ۱۶ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۱ میلگرد آجدار ۱۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۴ میلگرد آجدار ۱۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۲ میلگرد آجدار ۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد گلستان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار گلستان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۷ میلگرد آجدار ۲۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۴ میلگرد آجدار ۲۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۵ میلگرد آجدار ۱۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۶ میلگرد آجدار ۱۶ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۲ میلگرد آجدار ۱۴ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۷ میلگرد آجدار ۱۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۶ میلگرد آجدار ۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فردوس باختر

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار فردوس باختر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۹ میلگرد آجدار ۱۶ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۸ میلگرد آجدار ۱۴ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد راستین آستارا

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۲۰ میلگرد آجدار ۲۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۹ میلگرد آجدار ۲۰ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۵ میلگرد آجدار ۱۸ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۴ میلگرد آجدار ۱۶ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پارس آرمان

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۳۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۱ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۷ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۵ میلگرد آجدار ۸ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۴۵ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۳ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۴ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۸ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۳ میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۴ میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فولاد اروند

بروز‌رسانی : ۲۹ دی , ۱۴:۳۳

لیست قیمت میلگرد آجدار فولاد اروند
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۶۷ میلگرد آجدار ۳۲ فولاد اروند ۱۲ متر A3