قیمت میلگرد امروز


قیمت میلگرد امروز را بر اساس کارخانه تولیدکننده در جداول زیر می توانید مشاهده نمایید. برای خرید میلگرد در انواع و سایزهای مختلف از کارخانه های معتبری مثل ذوب آهن اصفهان، نیشابور، میانه، ابهر، قیمت میلگرد زاگرس، راد همدان، ظفر بناب و … از چند روش می توانید اقدام نمایید. بر اساس نوع کاربرد و نیاز انواع مختلفی از میلگرد در استانداردهای گوناگون ساخته می شود. قیمت میلگرد آجدار و بدون آج قطر بالا را نیز می توانید از ما سوال کنید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ۱۴ تا ۱۸ و اندازهای پر مصرف دیگر به صورت فوری تلفنی و آنلاین، آهن رسان یکی از بهترین منابع می باشد. جهت خرید میلگرد در حجم و ظرفیت با تناژ بالا و به طور مستقیم از کارخانه همین حالا تماس بگیرید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

میلگرد لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۲۹۸ میلگرد آجدار ۱۲ذوب آهن ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۲۹۵ میلگرد آجدار ۱۴ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۲۹۴ میلگرد آجدار ۱۶ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۸۶ میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۸۵ میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۸۳ میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۲۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد میانه آذربایجان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۸۱ میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۸۹۲ میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۸۴ میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۹۷ میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰۰ میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰۵ میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰۳ میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیشابور

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۴۱ میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۳۵ میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۳۳ میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۲۴ میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۱۷ میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۳۲۱ میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۵,۴۰۰ تومان
۱۳۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۳۱۴ میلگرد آجدار ۱۴ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۱۱ میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۰۱ میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۰۲ میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۰۳ میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۱۳۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهین بناب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۰۶ میلگرد آجدار ۸شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۵,۳۰۰ تومان
۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۱۰شاهین بناب ۱۲ متر A2 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰۲ میلگرد آجدار ۱۲شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹۹ میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹۸ میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۹۳ میلگرد آجدار ۱۸شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۹۲ میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۸۸ میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۸۹ میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۸۲ میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۸۱ میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد شاهرود

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۷۶ میلگرد آجدار ۱۰شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۵۰ تومان
۱۳۷۷ میلگرد آجدار ۱۲شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۵۰ تومان
۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۷۲ میلگرد آجدار ۱۴شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۶۸ میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۵۹ میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد فایکو

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۶ فایکو ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۴ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۵۰ میلگرد آجدار ۲۰ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۴۶ میلگرد آجدار ۲۵ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۳۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ فایکو ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۴۵ میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۱۴۴۴ میلگرد آجدار ۱۰درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۴۳ میلگرد آجدار ۱۲درپاد تبریز ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۴درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۶درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۳۶ میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان
۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد راد همدان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۲۸ میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۵,۹۵۰ تومان
۱۴۲۷ میلگرد آجدار ۱۰راد همدان ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۱۲راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۲۲ میلگرد آجدار ۱۴راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۸راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۱۵ میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۱۴ میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۱۲ میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴۰۹ میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۷۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A2 ۱۵,۳۰۰ تومان
۱۷۰۷ میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۵,۳۰۰ تومان
۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاشان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۳۲ میلگرد آجدار ۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۰۰۰ تومان
۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۷۳۰ میلگرد آجدار ۱۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۲۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۲۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۲۱ میلگرد آجدار ۲۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۲۸ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۱۶ میلگرد آجدار ۳۲ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۱۵ میلگرد آجدار ۳۶ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان
۱۷۱۴ میلگرد آجدار ۴۰ کاشان ۱۲ متر A3 ۱۶,۱۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قائم

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۴۰ میلگرد آجدار ۱۴قائم ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۱۸قائم ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۲۸ قائم ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ قائم ۱۲ متر A3 ۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد حدید سیرجان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۶۸۱ میلگرد آجدار ۱۰حدید سیرجان ۱۲ متر A2 ۱۵,۱۰۰ تومان
۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۲حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۴حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۶حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۷۳ میلگرد آجدار ۱۸ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۷۲ میلگرد آجدار ۲۰ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۷۱ میلگرد آجدار ۲۲ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۷۰ میلگرد آجدار ۲۵ حدید سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۶۲ میلگرد آجدار ۱۰صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۶۳ میلگرد آجدار ۱۲صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۶۴ میلگرد آجدار ۱۴صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۶۵ میلگرد آجدار ۱۶صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۵۴ میلگرد آجدار ۱۸صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۵۶ میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۵۵ میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد بافق یزد

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۶۰۰ تومان
۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
۱۶۴۸ میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۴۲ میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۴۰ میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۳۵ میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۳۴ میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۳۳ میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۲۷ میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۷۵۰ تومان
۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۵۰ تومان
۱۶۲۶ میلگرد آجدار ۱۲جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۱۷ میلگرد آجدار ۱۸جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۱۶ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۰۸ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۱۲ میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۶۰۷ میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۶۰۱ میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۹۹ میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۸۶ میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۸۸ میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابهر

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۸۴ میلگرد آجدار ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
۱۵۸۵ میلگرد آجدار ۸ ابهر ۱۲ متر A2 ۱۵,۱۰۰ تومان
۱۵۷۸ میلگرد آجدار ۱۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۷۷ میلگرد آجدار ۱۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۷۶ میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۶۹ میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۷۰ میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آذرفولاد امین

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار آذرفولاد امین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۶۰ میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A2 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۵۲ میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۴۴ میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریا ذوب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۳۸ میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۵۳۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۴,۷۰۰ تومان
۱۵۲۹ میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب ۱۲ متر A2 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۳۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان
۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۲۸ آریا ذوب ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۵۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۱۵۰۸ میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۰۷ میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۴۹۶ میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان
۱۴۹۵ میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکه داش ۱۲ متر A3 ۱۴,۶۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کرمان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار کرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۱۴ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۹ میلگرد آجدار ۱۶ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۵ میلگرد آجدار ۲۰ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۲۲ کرمان ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد معراج کرد کوی

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار معراج کرد کوی
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۸۱ میلگرد آجدار ۱۲معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۸۰ میلگرد آجدار ۱۴معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۱۶معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۱۸معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۲۰ معراج کرد کوی ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۵

لیست قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۴۷۰ میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۶۹ میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان
۱۴۵۱ میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز ۱۲ متر A3 ۱۴,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد ابرکوه

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۷۸۵ میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۳ میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۲ میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۸۱ میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۷۵ میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۷۳ میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۷۲ میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۱۷۷۱ میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۳۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۶۴ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۶۱ میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۵۳ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۵۶ میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۱۳۵۴ میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A۲ ۱۲ متر A2 ۱۴,۸۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد اردبیل

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار اردبیل
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۳۲ میلگرد آجدار ۳۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۱ میلگرد آجدار ۳۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۶ میلگرد آجدار ۲۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۵ میلگرد آجدار ۲۵ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۳ میلگرد آجدار ۲۲ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۷ میلگرد آجدار ۱۴ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۱۰ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۸ میلگرد آجدار ۱۰ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۰۳ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۰۴ میلگرد آجدار ۸ اردبیل A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۴۹ میلگرد آجدار ۲۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۸ میلگرد آجدار ۲۵ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۷ میلگرد آجدار ۲۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۲ میلگرد آجدار ۲۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۹ میلگرد آجدار ۱۸ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۰ میلگرد آجدار ۱۶ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۴۱ میلگرد آجدار ۱۴ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۴ میلگرد آجدار ۱۲ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ ارگ تبریز A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد الماس

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار الماس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۷ میلگرد آجدار ۱۶ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۶ میلگرد آجدار ۱۴ الماس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۴۵۵ میلگرد آجدار ۱۰ الماس A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خلیج فارس

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۷۶ میلگرد آجدار ۳۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۵ میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۴ میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۸ میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۷ میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۶ میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۵ میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۶۴ میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۴۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۰ میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۹۴ میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۸ میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۷۷ میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۴ میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۴۸۲ میلگرد آجدار ۸ پرشین فولاد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد حسن رود

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار حسن رود
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۱۵ میلگرد آجدار ۳۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۴ میلگرد آجدار ۲۵ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۳ میلگرد آجدار ۲۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۰ میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۴ میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۴,۹۰۰ تومان
۲۱۵۰۳ میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۱۵۰۲ میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۲۰۰ تومان
۲۱۵۰۱ میلگرد آجدار ۸ حسن رود A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۵۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد دماوند

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار دماوند
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۲۴ میلگرد آجدار ۲۰ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۳ میلگرد آجدار ۱۸ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۲ میلگرد آجدار ۱۶ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۲۱ میلگرد آجدار ۱۴ دماوند A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد روهینا

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار روهینا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۵۷۵ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۴ میلگرد آجدار ۳۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۷۱ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۲ میلگرد آجدار ۳۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۷ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۶ میلگرد آجدار ۲۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۶۵ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۶۴ میلگرد آجدار ۲۵ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۸ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۹ میلگرد آجدار ۲۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۵ میلگرد آجدار ۲۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۵۰ میلگرد آجدار ۱۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۹ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۸ میلگرد آجدار ۱۶ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۳ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۲ میلگرد آجدار ۱۴ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۴۱ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۴۰ میلگرد آجدار ۱۲ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۴ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۳ میلگرد آجدار ۱۰ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۳۲ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۳۱ میلگرد آجدار ۸ روهینا A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد سمنان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار سمنان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۴ میلگرد آجدار ۲۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۵ میلگرد آجدار ۲۵ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۸ میلگرد آجدار ۲۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۷ میلگرد آجدار ۲۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۲ میلگرد آجدار ۱۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۱ میلگرد آجدار ۱۶ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۹۰ میلگرد آجدار ۱۴ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵۸۳ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۸۲ میلگرد آجدار ۱۰ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۱۰۰ تومان
۲۱۵۸۱ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۵۷۹ میلگرد آجدار ۸ سمنان A۳ ۱۲ متر A3 ۱۵,۷۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۳۷ میلگرد آجدار ۳۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۶ میلگرد آجدار ۲۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۱ میلگرد آجدار ۲۵ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۳۰ میلگرد آجدار ۲۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۹ میلگرد آجدار ۲۰ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۸ میلگرد آجدار ۱۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۱ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۳ میلگرد آجدار ۱۶ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۹ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۰۶ میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۱۱ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۱۰ میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان A۲ ۱۲ متر A2 ۱۵,۴۰۰ تومان

میلگرد لیست قیمت میلگرد قزوین

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار قزوین
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۵۸ میلگرد آجدار ۲۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۷ میلگرد آجدار ۱۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۲ میلگرد آجدار ۱۶ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۹ میلگرد آجدار ۱۴ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۰ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۵۱ میلگرد آجدار ۱۲ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۴۴ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۳ میلگرد آجدار ۱۰ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۳۸ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۴۱ میلگرد آجدار ۸ قزوین A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد نیک صدرا توس مشهد

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس مشهد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۶۹۴ میلگرد آجدار ۳۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۳ میلگرد آجدار ۲۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۲ میلگرد آجدار ۲۵ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۹۱ میلگرد آجدار ۲۲ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۷ میلگرد آجدار ۲۰ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۶ میلگرد آجدار ۱۸ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۵ میلگرد آجدار ۱۶ صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۸۰ میلگرد آجدار ۱۴صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۹ میلگرد آجدار ۱۲صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۶۷۸ میلگرد آجدار ۱۰صدار توس مشهد ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد هیربد

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۲۵ میلگرد آجدار ۳۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۰ میلگرد آجدار ۲۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۹ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۴ ۱۲ متر A4 تماس بگیرید
۲۱۷۱۸ میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۷ میلگرد آجدار ۲۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۲ میلگرد آجدار ۲۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۱ میلگرد آجدار ۱۸ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۱۰ میلگرد آجدار ۱۶ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۹ میلگرد آجدار ۱۴ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۲ میلگرد آجدار ۱۲ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۱ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۰۰ میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۶۹۹ میلگرد آجدار ۸ هیربد A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد ایوان غرب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۴۵ میلگرد آجدار ۳۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۴ میلگرد آجدار ۲۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۹ میلگرد آجدار ۲۵ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۶ میلگرد آجدار ۲۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۷ میلگرد آجدار ۲۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۸ میلگرد آجدار ۱۸ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۹ میلگرد آجدار ۱۶ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۷ میلگرد آجدار ۱۴ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۲۶ میلگرد آجدار ۱۲ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۳۱ میلگرد آجدار ۱۰ ایوان غرب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد خرمدشت

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار خرمدشت
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۳۱ میلگرد آجدار ۲۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۲ میلگرد آجدار ۲۵ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۵ میلگرد آجدار ۲۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۴ میلگرد آجدار ۱۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۹ میلگرد آجدار ۱۶ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۰ میلگرد آجدار ۱۴ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۲۱ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۸ میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۱۲ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۱۳ میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۷۴۶ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۷۴۷ میلگرد آجدار ۸ خرمدشت A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد شمش سپهر

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار شمش سپهر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۵۳ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۴ میلگرد آجدار ۲۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۵۵ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۵۲ میلگرد آجدار ۱۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۷ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۴ میلگرد آجدار ۱۶ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۴۵ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۴۶ میلگرد آجدار ۱۴ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۳ میلگرد آجدار ۱۲ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۷ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۳۹ میلگرد آجدار ۱۰ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۸۳۸ میلگرد آجدار ۸ شمش سپهر A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد صائب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار صائب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۸۷۹ میلگرد آجدار ۳۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۰ میلگرد آجدار ۲۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۱ میلگرد آجدار ۲۵ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۴ میلگرد آجدار ۲۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۱ میلگرد آجدار ۲۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۲ میلگرد آجدار ۱۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۷۳ میلگرد آجدار ۱۶ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۰ میلگرد آجدار ۱۴ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۱ میلگرد آجدار ۱۲ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۴ میلگرد آجدار ۱۰ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۶۲ میلگرد آجدار ۸ صائب A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد گلستان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار گلستان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۴ میلگرد آجدار ۲۵ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۷ میلگرد آجدار ۲۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۴ میلگرد آجدار ۲۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۵ میلگرد آجدار ۱۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۹۶ میلگرد آجدار ۱۶ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۲ میلگرد آجدار ۱۴ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۷ میلگرد آجدار ۱۰ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۸۸۶ میلگرد آجدار ۸ گلستان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فردوس باختر

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار فردوس باختر
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۰۹ میلگرد آجدار ۱۶ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۸ میلگرد آجدار ۱۴ فردوس باختر ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد راستین آستارا

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار راستین آستارا
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۲۰ میلگرد آجدار ۲۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۹ میلگرد آجدار ۲۰ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۵ میلگرد آجدار ۱۸ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۴ میلگرد آجدار ۱۶ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۰۲ میلگرد آجدار ۱۴ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۲ راستین آستارا ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد پارس آرمان

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۳۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۲ میلگرد آجدار ۱۲ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۱ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۳ ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۲۷ میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید
۲۱۹۲۵ میلگرد آجدار ۸ پارس آرمان A۲ ۱۲ متر A2 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۴۵ میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۳ میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۴۴ میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۵ میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۸ میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۳ میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید
۲۱۹۳۴ میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد غرب ۱۲ متر A3 تماس بگیرید

میلگرد لیست قیمت میلگرد فولاد اروند

بروز‌رسانی : ۱۶ آذر , ۱۵:۰۴

لیست قیمت میلگرد آجدار فولاد اروند
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۲۱۹۶۷