قیمت پشم سنگ امروز


قیمت پشم سنگ امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت پشم سنگ پتویی

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پشم سنگ پتویی
کد نام عرض قیمت
۲۱۰۱۶ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۵ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۴ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۳ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۲ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۱ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۱۰ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۰۹ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۱۰۰۸ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۸ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۷ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۶ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۵ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۴ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۳ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۲ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۱ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۹۰ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۱۴۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۷ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۶ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۵ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۴ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۳ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۲ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۷۱ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۸۶ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۸۷ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۱۳۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۶۱ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۶۰ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۵۹ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۵۸ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۵۷ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۵۶ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۵۵ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۳۵ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۳۴ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۵ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۴ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۳ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۲ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۱ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۴۰ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۳۹ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۳۱ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۳۰ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۸ پشم سنگ پتویی ۱۰۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۷ پشم سنگ پتویی ۹۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۶ پشم سنگ پتویی ۸۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۵ پشم سنگ پتویی ۷۵ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۴ پشم سنگ پتویی ۷۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۳ پشم سنگ پتویی ۶۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۲۰۹۲۲ پشم سنگ پتویی ۵۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۲۷ پشم سنگ پتویی ۴۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید
۱۷۳۲۲ پشم سنگ پتویی ۳۰ میل دانسیته ۸۰ ۱-۱.۲۰ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پشم سنگ تخته ای

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت پشم سنگ تخته ای
کد نام عرض قیمت
۲۱۱۲۷ پشم سنگ تخته ای ۱۰۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۲۴ پشم سنگ تخته ای ۹۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۲۳ پشم سنگ تخته ای ۸۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۲۰ پشم سنگ تخته ای ۷۵ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۱۹ پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۱۶ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۱۵ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۱۲ پشم سنگ تخته ای ۴۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۱۱ پشم سنگ تخته ای ۳۰ میل دانسیته ۲۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۰۸ پشم سنگ تخته ای ۱۲۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۰۷ پشم سنگ تخته ای ۱۰۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۰۴ پشم سنگ تخته ای ۹۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۰۳ پشم سنگ تخته ای ۸۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۱۰۰ پشم سنگ تخته ای ۷۵ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۹۹ پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۹۶ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۹۵ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۹۲ پشم سنگ تخته ای ۴۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۹۱ پشم سنگ تخته ای ۳۰ میل دانسیته ۱۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۸۸ پشم سنگ تخته ای ۱۲۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۸۷ پشم سنگ تخته ای ۱۰۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۸۴ پشم سنگ تخته ای ۹۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۸۳ پشم سنگ تخته ای ۸۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۸۰ پشم سنگ تخته ای ۷۵ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۷۹ پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۷۶ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۷۵ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۷۲ پشم سنگ تخته ای ۴۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۷۱ پشم سنگ تخته ای ۳۰ میل دانسیته ۱۲۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۶۸ پشم سنگ تخته ای ۱۲۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۶۷ پشم سنگ تخته ای ۱۰۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۶۴ پشم سنگ تخته ای ۹۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۶۳ پشم سنگ تخته ای ۸۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۶۰ پشم سنگ تخته ای ۷۵ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۵۹ پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۵۶ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۵۵ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۵۲ پشم سنگ تخته ای ۴۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۵۱ پشم سنگ تخته ای ۳۰ میل دانسیته ۱۰۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۴۸ پشم سنگ تخته ای ۱۲۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۴۷ پشم سنگ تخته ای ۱۰۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۴۴ پشم سنگ تخته ای ۹۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۴۳ پشم سنگ تخته ای ۸۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۴۰ پشم سنگ تخته ای ۷۵ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۳۹ پشم سنگ تخته ای ۷۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۳۶ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۳۵ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۳۱ پشم سنگ تخته ای ۳۰ میل دانسیته ۸۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۲۷ پشم سنگ تخته ای ۶۰ میل دانسیته ۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید
۲۱۰۲۸ پشم سنگ تخته ای ۵۰ میل دانسیته ۵۰ ۶۰ سانتی متر تماس بگیرید

انواع  و کاربرد

پشم سنگ یک عایق قوی برای صدا و حرارت است. این محصول در ساخت و ساز و البته صنایع بزرگ و کوچک مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

برای تولید پشم سنگ از مواد و سنگ معدنی استفاده می شود. پس از استخراج سنگ بازالت آن را درون کوره های ذوب به همراه کک و مواد دیگر تا دمای ۲۰۰۰ درجه حرارت داده تا ذوب شده و از زیر کوره خارج شود. مواد مذاب سنگ را سپس وارد دستگاه های سانتیفیوژ کرده و با نیروی گریز از مرکز به الیاف سنگ پشم تبدیل می کنند. در ادامه خط تولید و در دستگاه پخت الیاف پشم سنگ به هم چسبیده و گاهی رزین به آن ها اضافه می شود و بعد از رسیدن به ضخامت و چگالی سفارشی یا استاندارد در ابعاد و قطعات مختلف برش داده و بسته بندی می کنند.

پشم سنگ همانند پشم شیشه هم به صورت تخته ای (شیت یا پانل) و هم به صورت پتویی (رول شده) در بازار یافت می شود. از انواع دیگر آن می توان به پشم سنگ لوله ای و لحافی اشاره کرد.

قیمت پشم سنگ

  • پشم سنگ لوله ای بری پوش عایق کردن لوله در سایزهای مختلف کاربرد دارد.
  • پشم سنگ پتویی در یک طرف تور سیمی دارد که با نخ نسوز توری سیمی به آن دوخته می شود. دارای چگالی بالاتری از پشم سنگ لحافی است و ضریب انتقال حرارت آن بسیار پایین است و عایق فوق العاده قوی دارد. از این پشم سنگ برای عایق کاری تانکرهای قیر، خط لوله های نفت و گاز و انبار های آن استفاده می شود.
  • نوع لحافی اما برای سقف سوله و تأسیسات استفاده می شود، اقتصادی است و عایق خوبی برای دمای بین منهای ۵ تا ۱۵۰ می باشد. پشم سنگ لحافی دارای کاور کاغذ آلومینویم مسلح به کاغذ گرافت است.

از خصوصیات مهم پشم سنگ همان عایق حرارت و صوت بودن آن را می توان معرفی کرد به گونه ای که استفاده از این محصول در ساخت و سازها تا ۹۹ درصد در انرژی صرفه جویی شده و صدای محیط را کم می کند.