قیمت ساندویچ پانل امروز


قیمت ساندویچ پانل امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت ساندویچ پانل

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت ساندویچ پنل
نام ضخامت ورق ضخامت عایق عرض قیمت
ساندویچ پانل عایق ۱۵۰ ورق ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر ۱۵ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل عایق ۱۰۰ ورق ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر ۱۰ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل عایق ۸۰ ورق ۰.۵ میل ۰.۵ میلی متر ۸ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۵ میلی متر ۷ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۵ میلی متر ۶ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۵ میلی متر ۵ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۱۰ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۱۵ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۸ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۷ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۶ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید
ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی ۰.۴ میلی متر ۵ سانتی متر ۱ متر تماس بگیرید