قیمت لوله درز جوش امروز


قیمت لوله درز جوش امروز را می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت آهن رسان به صورت روزانه به دست آورید. قیمت روز انواع لوله درز دار و بدون درز کارخانه ساوه، قزوین، سپنتا و .. قیمت روز لوله جدارچاه، گوشتدار، لوله ضد زنگ و مانیسمان را اینجا بر اساس آخرین قیمت های اعلام شده کارخانجات داخلی می توانید مشاهده نمایید. برای خرید لوله درز دار می توانید صورت سفارش خود را برای ما ارسال کرده و یا به طور تلفنی اقدام نمایید. قیمت لوله درز مستقیم و اسپیرال را نیز می توانید در اندازه و ضخامت های مختلف اینجا پیدا کنید. قیمت لوله درز جوش

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت لوله درز جوش ۲ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۴۲ لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۳۹ لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۴ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۳۱ لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۳۲ لوله درز مستقیم صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۴۶ لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۳۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۳۰ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان
۳۸۱۴ لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۲۶,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۷۸۶ لوله درز مستقیم صنعتی ۳۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۸۴ لوله درز مستقیم تست آب ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۷۰ لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۸۱ لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۷۹ لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۷۷ لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۷۵ لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۷۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۶۷ لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۶۹ لوله درز مستقیم تست آب ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۵۸ لوله درز مستقیم تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۵۹ لوله درز مستقیم تست آب ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۶۴ لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۶۱ لوله درز مستقیم تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷۵۷ لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۷,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۲.۹ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۷۹۹ لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
۳۷۹۸ لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۱۳ لوله درز مستقیم تست گاز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۱۰ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۱۲ لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۲۱ لوله درز مستقیم تست آب ۶ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۱۹ لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۱۷ لوله درز مستقیم تست آب ۴ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۱۵ لوله درز مستقیم تست آب ۳ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۰۶ لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۰۸ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۰۴ لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۰۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۳ میل ۲۵,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۳.۳ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۴۴ لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳.۳ میل ۳۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۵۲ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل ۲۸,۶۰۰ تومان
۳۸۵۴ لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
۳۸۴۸ لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳.۵ میل ۲۸,۶۰۰ تومان
۳۸۴۰ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳.۵ میل ۲۸,۶۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۵۶ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳.۶ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۵۸ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۷ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۴ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۴
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۷۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۷۱ لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۶۹ لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۶۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۶۲ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۳ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸۶۰ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل ۲۵,۰۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۵ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۵
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۸۲ لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۶۸ لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۵ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۸۱ لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۵ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۸۰ لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۵ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۷۹ لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۵ میل ۲۷,۵۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۶ میل

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۶
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۶۷ لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۷۶ لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل ۲۷,۵۰۰ تومان
۳۸۴۵ لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۶ میل ۲۷,۵۰۰ تومان

فهرست

قیمت لوله درزدار

لوله های درزدار

کاربرد لوله های درزدار

انواع جوشکاری

مرحله ساخت لوله درزدار

لوله اکثرا در صنایع کاربرد دارند. از جمله کاربردهای اصلی لوله ها می توان به انتقال مایعات و سایر مواد به مکان دیگر اشاره کرد.

لوله ها به دو بخش:

 • لوله بدون درز یا مانیسمان
 • لوله درزدار

دسته بندی می شوند.

قیمت لوله درزدار

لوله درزدار از ورق های فولادی تشکیل شده است. به این صورت که لبه های ورق فولادی را جوشکاری می کنند و به صورت لوله در می آورند تا لوله دچار خط جوش شود. از همین جهت در فرآیند تولید لوله درزدار از جوش استفاده می‌شود و به نام‌های دیگری مانند لوله‌های جوشی ولوله‌های درز جوش نیز نامیده می‌شوند. ورق هایی که در تولید لوله های درزدار استفاده می شوند از جنس و ضخامت های متفاوتی برخوردار هستند که وجود همین فاکتورها ضخامت، جنس، ابعاد و وزن لوله درزدار در قیمت نهایی لوله تاثیر می گذارد.

قیمت لوله درز جوش

همانطور که گفته شد قیمت این محصول کمتر از نوع بدون درز یا مانیسمان است و از نظر کیفیت نیز لوله مانیسمان مقاومت و استحکام بالاتری نسبت به نوع هم سایز درز دار خود دارد. در کل قیمت لوله فولادی چه از نوع درز دار و چه از نوع بدون درز باشد به عوامل متعددی بستگی دارد. مثل قیمت نفت و دلار، قیمت مواد اولیه، نرخ آهن قراضه و ضایعات، آهن اسفنجی و گندله و سنگ آهن، شرایط مختلف سیاسی و منطقه ای و … قیمت لوله درز دار ممکن است در زمان های مختلف در نوسان قرار بگیرد. برای استعلام سریع آن با ما تماس بگیرید.

جدول استاندارد DIN 2440 لوله های درز جوش

Normal size Outside diameter Wall thickness Mass of tube
Plain end sockete
dn Min.mm Max.mm mm Kg/m Kg/m
۱۵

۲۰

۲۵

۳۲

۴۰

۵۰

۶۵

۸۰

۱۰۰

۱۲۵

۱۵۰

 

۲۱.۰

۲۶.۳

۳۳.۳

۴۲.۰

۴۷.۹

۵۹.۷

۷۵.۳

۸۸.۰

۱۱۳.۱

۱۳۸.۵

۱۶۳.۹

۲۱.۸

۲۷.۳

۳۴.۲

۴۲.۹

۴۸.۸

۶۰.۸

۷۶.۶

۸۹.۵

۱۱۵.۰

۱۴۰.۸

۱۶۶.۵

۲.۶۵

۲.۶۵

۳.۲۵

۳.۲۵

۳.۲۵

۳.۶۵

۳.۶۵

۴.۰۵

۴.۵۰

۴.۸۵

۴.۸۵

۱.۲۲

۱.۵۸

۲.۴۴

۳.۱۴

۳.۶۱

۵.۱۰

۶.۵۱

۸.۴۷

۱۲.۱۰

۱۶.۲۰

۱۹.۲۰

۱.۲۳

۱.۵۹

۲.۴۶

۳.۱۷

۳.۶۵

۵.۱۷

۶.۶۳

۸.۶۴

۱۲.۴۰

۱۶.۷۰

۱۹.۸۰

لوله های درزدار

انواع لوله درز جوش

بر اساس اینکه محل درزها و جوشکاری بر روی سطح لوله به صورت خط مستقیم و راست باشد یا به شکل مارپیچ و حلزونی، به آن لوله درزجوش درز مستقیم یا لوله اسپیرال گفته می شود. برای ساخت لوله اسپیرال از رول ورق فولادی استفاده می شود و در حین باز شدن رول ورق، لبه های آن را با جوشکاری پودری یا روش مناسب دیگری جوش می دهند.  قیمت لوله درز جوش

 • لوله درزدار درز مستقیم STRAIGHT SEAM))

 در تولید این لوله از روش جوش مستقیم استفاده می شود.

 • لوله‌های درز مارپیچ یا اسپیرال (SPIRAL SEAM)

 در تولید این لوله از روش جوش اسپیرال یا جوش مارپیچ استفاده می شود.

خصوصیات مهم لوله درز جوش

لوله فولادی یا فلزی دو نوع اصلی دارد. این محصول در واقع به دو روش اصلی ساخته می شود. یا آن را از ورق می سازند و یا آن را به صورت فابریک از طریق نوردکاری تولید می کنند. محصولی که از ورق ساخته شود معمولا ارزان تر است و سریع تر ساخته می شود و می توان ابعاد و اندازه های بزرگی از آن را با این روش ساخت. لوله درز دار در واقع همان لوله فولادی است که از ورق فولادی ساخته می شود. ورق فولادی را خم کرده و لبه های به هم نزدیک شده آن را با روش های جوشکاری مناسب به هم متصل می کنند. محل جوشکاری یا همان درز باعث شده این محصول را با نام لوله درز دار یا لوله درزجوش بشناسند. قیمت لوله درز جوش در خصوصیات آن است. کیفیت جوشکاری در این روش بیشار مهم است و تعیین کننده کیفیت نهایی لوله است. بنابراین جوشکار خبره و روش و ابزار مناسب را باید در این کار استفاده کرد.

قیمت لوله درز جوش

کاربرد لوله های درزدار

 • ساخت ستون های برق
 • خطوط آب‌ رسانی گرم و سرد
 • خطوط گازرسانی ساختمان
 • موتورخانه

انواع جوشکاری

 • جوشکاری بدون فلز پرکننده

در این روش که EFW/HFW/ERW نامیده می‌شود از فلز پرکننده در محل جوش استفاده نمی شود.

 • جوشکاری با فلز پرکننده

در این روش که جوشکاری زیر پودری یا SAWمی باشد از فلز پرکننده استفاده می شود ولوله های درزدار از طریق جوشکاری زیرپودری (SAW) به دو صورت جوشکاری مستقیم و جوشکاری اسپیرال یا مارپیچی تولید و روانه بازار می گردد.

 1. تولید لوله درزدار به روش جوشکاری مستقیم:

در این روش در ابتدا ورق فولادی به ابعاد دلخواه برش داده می شود و سپس بعد ازعبور از غلتک های نورد به صورت گرد شکل دهی می شود و در محله نهایی لبه های ورق به هم جوش داده می شود.

 1. تولید لوله درزدار به روش جوشکاری مارپیچی یا اسپیرال:

در این روش، ورق فولادی را با گذاشتن غلتک‌های مخصوص به‌صورت مارپیچ و حلزونی رول می‌کنند و به یک دیگر جوش می‌دهند.

لوله درزدار و لوله مانیسمان چه تفاوت هایی با یک دیگر دارند

 ماهیت درز روی لوله های درزدار سبب شده تا تحمل دمایی و فشاری کمتری را به نسبت لوله های مانیسمان داشته باشند اما با پیشرفت تکنولوژی از روش های جوشکاری جدیدترو با کیفیت تراستفاده می شود که می توان لوله های درزدار را در رده مقایسه با لوله های مانیسمان قرار دارد. لوله های درزدار در صنایع ساخت وساز و سایر صنایع کاربرد و گستردگی فراوانی دارد. این لوله ها در استاندارد و جنس های مختلفی تولید می شود.

لوله های درزدار نسبت به لوله های مانیسمان چه مزیت هایی دارد

 1. لوله های درزدار در دسترس هستند
 2. لوله های درزدار ازضخامت دیواره پایدار تری برخودار می باشد
 3. سطح داخلی لوله های درز دار قابل کنترل می باشد

مرحله ساخت لوله درزدار

مراحل ساخت لوله درزدار شامل ۱۵ مرحله زیر می باشد که عبارت است از:

 • مرحله برش: درمرحله اولیه با توجه به نوع سفارش شمش های فولادی برش داده می شود.
 • مرحله گرما دهی: در مرحله دوم شمش های فولادی برش داده شده در کوره های قوسی بارگذاری می شود تا به نقطه سرخ شدن برسد.
 • مرحله پرس: مرحله سوم نوبت ورود شمش ها به دستگاه پرس است تا درون آن ها سوراخی ایجاد شود.
 • النگاتور: در مرحله چهارم فولاد داغ را با دستگاه النگاتور گرد می کنند.
 • مرحله سمبه: در مرحله پنجم سمبه ای به طول ۱۲ متر به درون شمش های فولادی شلیک می شود.
 • مرحله تاب گیری: در مرحله ششم لوله هایی را که تاب داشته باشند صاف می کنند.
 • مرحله جداسازی سمبه: در مرحله هفتم سمبه ای که در داخل لوله شلیک کرده اند را خارج می کنند.
 • مرحله کروی: در مرحله هشتم بعد از برش داردن سر و انتهای لوله آن را به شکل گرد در می آورند.
 • مرحله کشش: در مرحله نهم لوله های سایز مختلف را تا ۲۴ متر مکعب زیر کشش می کنند.
 • مرحله سرد کردن لوله: مرحله دهم لوله ها را با آب سرد خنک می شوند.
 • مرحله اندازه زدن: مرحله یازدهم لوله ها با توجه به سفارش مشتری برش داده می شوند.
 • آزمایش: در مرحله دوازدهم لوله های برش داده شده را با سیستم، آزمایش می کنند تا از ایجاد ضایعات جلوگیری شود.
 • مرحله کونیک کردن لوله: در مرحله سیزدهم ابتدا و انتهای لوله ها را با دستگاه کونیک یک دست می کنند.
 • پولیش: در مرحله چهاردهم روی سطح لوله را پولیش کاری می کنند تا از زنگ زدگی آن جلوگیری شود. مخصوصا برای بارهای خارجی این فرآیند صورت می پذیرد.
 • بسته بندی: در مرحله پانزدهم که مرحله پایانی می باشد لوله ها را به صورت شش ضلعی بسته بندی می شوند تا آماده برای بارگیری شوند.

قیمت لوله درز جوش