قیمت لوله درز جوش امروز


قیمت لوله درز جوش امروز را می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت آهن رسان به صورت روزانه به دست آورید. قیمت روز انواع لوله درز دار و بدون درز کارخانه ساوه، قزوین، سپنتا و .. قیمت روز لوله جدارچاه، گوشتدار، لوله ضد زنگ و مانیسمان را اینجا بر اساس آخرین قیمت های اعلام شده کارخانجات داخلی می توانید مشاهده نمایید. برای خرید لوله درز دار می توانید صورت سفارش خود را برای ما ارسال کرده و یا به طور تلفنی اقدام نمایید. قیمت لوله درز مستقیم و اسپیرال را نیز می توانید در اندازه و ضخامت های مختلف اینجا پیدا کنید. قیمت لوله درز جوش

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله درز جوش ۲ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲ اینچ ۲ میل ۲۳,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲ میل ۲۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۳۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۲۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۲.۵ میل ۲۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۲.۹ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۲.۹
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۳.۴ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۲.۹ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۶ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۴ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست آب ۳ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ اینچ ۳ میل ۲۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۳.۳ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۳
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳.۳ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست گاز ۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳.۶ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۳.۷
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۲ اینچ ۳.۷ میل تماس بگیرید

لیست قیمت لوله درزجوش ۴ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۴
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۳ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل ۲۲,۹۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۵ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۵
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۵ میل ۲۴,۹۰۰ تومان

لیست قیمت لوله درز جوش ۶ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش ۶
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ اینچ ۶ میل ۲۴,۹۰۰ تومان

خصوصیات مهم لوله درز جوش

لوله فولادی یا فلزی دو نوع اصلی دارد. این محصول در واقع به دو روش اصلی ساخته می شود. یا آن را از ورق می سازند و یا آن را به صورت فابریک از طریق نوردکاری تولید می کنند. محصولی که از ورق ساخته شود معمولا ارزان تر است و سریع تر ساخته می شود و می توان ابعاد و اندازه های بزرگی از آن را با این روش ساخت. لوله درز دار در واقع همان لوله فولادی است که از ورق فولادی ساخته می شود. ورق فولادی را خم کرده و لبه های به هم نزدیک شده آن را با روش های جوشکاری مناسب به هم متصل می کنند. محل جوشکاری یا همان درز باعث شده این محصول را با نام لوله درز دار یا لوله درزجوش بشناسند. قیمت لوله درز جوش

قیمت لوله درز جوش

کیفیت جوشکاری در این روش بیشار مهم است و تعیین کننده کیفیت نهایی لوله است. بنابراین جوشکار خبره و روش و ابزار مناسب را باید در این کار استفاده کرد.

قیمت لوله درز جوش

همانطور که گفته شد قیمت این محصول کمتر از نوع بدون درز یا مانیسمان است و از نظر کیفیت نیز لوله مانیسمان مقاومت و استحکام بالاتری نسبت به نوع هم سایز درز دار خود دارد. در کل قیمت لوله فولادی چه از نوع درز دار و چه از نوع بدون درز باشد به عوامل متعددی بستگی دارد. مثل قیمت نفت و دلار، قیمت مواد اولیه، نرخ آهن قراضه و ضایعات، آهن اسفنجی و گندله و سنگ آهن، شرایط مختلف سیاسی و منطقه ای و … قیمت لوله درز دار ممکن است در زمان های مختلف در نوسان قرار بگیرد. برای استعلام سریع آن با ما تماس بگیرید.

انواع لوله درز جوش

بر اساس اینکه محل درزها و جوشکاری بر روی سطح لوله به صورت خط مستقیم و راست باشد یا به شکل مارپیچ و حلزونی، به آن لوله درزجوش درز مستقیم یا لوله اسپیرال گفته می شود. برای ساخت لوله اسپیرال از رول ورق فولادی استفاده می شود و در حین باز شدن رول ورق، لبه های آن را با جوشکاری پودری یا روش مناسب دیگری جوش می دهند.  قیمت لوله درز جوش