قیمت ورق آجدار امروز


قیمت ورق آجدار امروز درب کارخانه فولاد مبارکه اصفهان را می توانید در اینجا مشاهده کرده و آن را به نرخ کف بازار تهیه کنید. برای خرید ورق آجدار در انواع و اندازه ها و استانداردهای مختلف می توانید با ما در آهن رسان تماس بگیرید. ورق آجدار نوعی ورق فولادی است که در سطح آن برجستگی هایی ایجاد شده است که بر اساس روش آج زنی دو نوع ورق آجدار فابریک و پرسی وجود دارد. قیمت ورق آجدار پرسی معمولا کمتر از نوع فابریک است. قیمت روز انواع ورق فولاد آجدار وارداتی را نیز در این صفحه از سایت ما می توانید مشاهده کرده و آن را  با قیمت سایر منابع مقایسه کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۴۳۷ ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۴ ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۲ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۰ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۲۸ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۲۶ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۹ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۶ ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۴ ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۱ ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۰ ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۳۸۷ ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۰۶ ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار قزاق

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۳۲

لیست قیمت ورق آجدار قزاق
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۵۳۵ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۳۳ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۳۱ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۳ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۰ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۱۸ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۱۶ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۵۱۱ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۵۰۷ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۵ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۲ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۰ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۹۴ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۲ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۰ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۸ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۸۲ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۰ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۷۷ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۷۶ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۷۴ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۶۸ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۴ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۶۵ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۵۲ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۰ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۴ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۰ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۱۴ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میل شیت تماس بگیرید
۳۱۵ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میل شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار چین

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت ورق آجدار چین
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۴۹۶ ورق آجدار ۶ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۴ ورق آجدار ۵ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۷۰ ورق آجدار ۴ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۶ ورق آجدار ۳ میل چین ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۵۴ ورق آجدار ۳ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۹ ورق آجدار ۲ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار کره

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت ورق آجدار کره
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۵۲۹ ورق آجدار ۱۲ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۷ ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۵ ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۹ ورق آجدار ۸ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۸ ورق آجدار ۶ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۶ ورق آجدار ۵ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۷۲ ورق آجدار ۴ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۲ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۰ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۸ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۴۸ ورق آجدار ۲ میل کره ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۲ ورق آجدار ۲ میل کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

انواع ورق آجدار

ورق آجدار یکی از انواع ورق فولادی یا فلزی است که در سطح آن برجستگی‌هایی به اشکال مختلف و منظم حک شده است. معمولاً این محصول را به خاطر کاربردهای رایجی که دارد با نام ورق برجسته یا ورق کف سازی نیز می‌شناسند. در بازار آهن و فولاد گاهی نام ورق کف سازی را به جای ورق آجدار به کار می‌برند.

قیمت ورق آجدار

برای ساخت ورق آجدار دو روش اصلی وجود دارد:

  • روش پرسی: در این روش ورق فولادی را از میان غلتک‌هایی عبور می‌دهند که دارای الگوهایی به شکل‌های مختلف هستند و این الگوها به‌صورت برجسته بر سطح ورق با فشار وارد شده حک می‌شوند. در روش پرسی همان ورق تولید شده آج زنی می‌شود و چیزی به آن اضافه نمی‌شود بنابراین وزن ورق نیز تغییر نمی‌کند.
  • روش فابریک: در این روش برای آج زنی بر سطح ورق از افزودن یک لایه استفاده می‌شود یعنی آج‌ها به‌صورت برجسته بر روی ورق چسبانده می‌شوند که روش‌های خاص خود را دارد بنابراین وزن ورق بیشتر شده که این موضوع به بالا رفتن قیمت آن منجر می‌شود.

چند نکته در مورد ورق برجسته

ورق آجدار پرسی معمولاً ارزان‌تر و سبک‌تر از ورق آجدار فابریک است. ابعاد و ضخامت‌های ورق آجدار می‌تواند متنوع باشد و بسته به نوع کاربرد متفاوت ساخته شود. ورق آجدار هم می‌تواند از نوع سرد و هم گرم ساخته شود. برای ساخت ورق آجدار از فلزاتی مثل آهن، فولاد، آلومینیوم و غیره استفاده می‌شود.

کاربرد ورق آجدار

این محصول سطحی با اشکال برجسته دارد بنابراین از سر خوردن اجسام بر روی آن جلوگیری می‌کند پس بهترین گزینه برای استفاده در کف ماشین‌آلات، ایستگاه اتوبوس، کف آسانسور، پله برقی، پل هوایی، پیاده‌رو و امثال آن است. از ورق آجدار در مکان‌هایی استفاده می‌شود که بخواهند از سرخوردن اجسام و انسان ر روی آن جلوگیری کنند. این محصول ظاهر زیبایی دارد.

قیمت ورق آجدار

قیمت این ورق همچون سایر انواع ورق آهن وابسته به عوامل مختلف است. برای استعلام قیمت ورق آجدار از سایت ahanresn می توانید با کارشناسان ما ارتباط برقرار نموده و سوالات خود را بپرسید.