قیمت ورق آجدار امروز


قیمت ورق آجدار امروز درب کارخانه فولاد مبارکه اصفهان را می توانید در اینجا مشاهده کرده و آن را به نرخ کف بازار تهیه کنید. برای خرید ورق آجدار در انواع و اندازه ها و استانداردهای مختلف می توانید با ما در آهن رسان تماس بگیرید. ورق آجدار نوعی ورق فولادی است که در سطح آن برجستگی هایی ایجاد شده است که بر اساس روش آج زنی دو نوع ورق آجدار فابریک و پرسی وجود دارد. قیمت ورق آجدار پرسی معمولا کمتر از نوع فابریک است. قیمت روز انواع ورق فولادی آجدار وارداتی را نیز در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کرده و آن را  با قیمت سایر منابع مقایسه کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۲۹ مهر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار قزاق

بروز‌رسانی : ۲۹ مهر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت ورق آجدار قزاق
نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۶ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میل شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میل شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار چین

بروز‌رسانی : ۲۹ مهر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت ورق آجدار چین
نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آجدار ۶ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل چین ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

لیست قیمت ورق آجدار کره

بروز‌رسانی : ۲۹ مهر , ۰۸:۴۰

لیست قیمت ورق آجدار کره
نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آجدار ۱۲ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۸ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۶ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۵ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۴ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل کره ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۳ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل کره ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

انواع ورق کف سازی

ورق آجدار نوعی ورق فولادی یا فلزی است که در سطح آن برجستگی‌هایی به اشکال مختلف و منظم حک شده است. معمولاً این محصول را به خاطر کاربردهای رایجی که دارد با نام ورق برجسته یا ورق کف سازی نیز می‌شناسند. در بازار آهن و فولاد گاهی نام ورق کف سازی را به جای ورق آجدار به کار می‌برند. قیمت ورق آجدار

قیمت ورق آجدار

برای ساخت ورق آجدار دو روش اصلی وجود دارد:

  • روش پرسی: در این روش ورق فولادی را از میان غلتک‌هایی عبور می‌دهند که دارای الگوهایی به شکل‌های مختلف هستند و این الگوها به‌صورت برجسته بر سطح ورق با فشار وارد شده حک می‌شوند. در روش پرسی همان ورق تولید شده آج زنی می‌شود و چیزی به آن اضافه نمی‌شود بنابراین وزن ورق نیز تغییر نمی‌کند. قیمت ورق آجدار
  • روش فابریک: در این روش برای آج زنی بر سطح ورق از افزودن یک لایه استفاده می‌شود یعنی آج‌ها به‌صورت برجسته بر روی ورق چسبانده می‌شوند که روش‌های خاص خود را دارد بنابراین وزن ورق بیشتر شده که این موضوع به بالا رفتن قیمت آن منجر می‌شود.

چند نکته در مورد ورق برجسته

ورق آجدار پرسی معمولاً ارزان‌تر و سبک‌تر از ورق آجدار فابریک است. ابعاد و ضخامت‌های ورق آجدار می‌تواند متنوع باشد و بسته به نوع کاربرد متفاوت ساخته شود. ورق آجدار هم می‌تواند از نوع سرد و هم گرم ساخته شود. برای ساخت ورق آجدار از فلزاتی مثل آهن، فولاد، آلومینیوم و غیره استفاده می‌شود.

کاربرد ورق کف سازی

این محصول سطحی با اشکال برجسته دارد بنابراین از سر خوردن اجسام بر روی آن جلوگیری می‌کند پس بهترین گزینه برای استفاده در کف ماشین‌آلات، ایستگاه اتوبوس، کف آسانسور، پله برقی، پل هوایی، پیاده‌رو و امثال آن است. از ورق آجدار در مکان‌هایی استفاده می‌شود که بخواهند از سرخوردن اجسام و انسان ر روی آن جلوگیری کنند… این محصول ظاهر زیبایی دارد.قیمت ورق آجدار