قیمت میلگرد ساده امروز


قیمت میلگرد ساده امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده ابهر

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد ابهر
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۶.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده ۵.۵ ابهر ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نطنز

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد نطنز
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۶.۵ نطنز تهران سفارشی A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده تیکمه داش

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد تیکمه داش
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۱۰ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۸ تیکمه داش ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد آذر گستر سدید
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۰ آذر گستر سدید ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد آیین صنعت
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۳۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۶ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ آیین صنعت ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد کویر کاشان
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۳ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ساده نوین متین

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرد نوین متین
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد ساده ۱۰ نوین متین ۱۲ متر A1 تماس بگیرید

تفاوت انواع میلگرد A1,A2,A3,A4

میلگرد یکی از محصولات فلزی (عموماً فولادی) است که در صنایع مختلف ازجمله ساختمان‌سازی کاربرد ویژه‌ای دارد. سطح مقطع آن دایره‌ای توپر و در طول و قطرهای مشخص و استاندارد تولید می‌شود. انواع مختلف میلگرد ازنظر شکل، استاندارد ساخت، خواص مکانیکی و شیمایی باهم تفاوت‌هایی دارند. در این مقاله می‌خواهیم تفاوت انواع میلگرد A1,A2,A3,A4 را باهم بررسی کنیم.

بر اساس خواص مکانیکی فولاد و استاندارد تدوین‌شده روسیه، میلگرد در چهار کلاس A1 تا A4 تولید می‌شود. این کلاس‌ها از نظر شکل ظاهر و خصوصیاتی مثل مقاومت کششی، استحکام، مقاومت تسلیم و… با هم تفاوت‌هایی دارند.

  • میلگرد نوع A1: میلگرد ساده با سطحی صاف و بدن آج است که به آن میلگرد نرم هم می‌گویند.

میلگرد ساده از تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و میزان تغییر شکل نسبی ۲۵ درصد برخوردار است.

میلگرد ساده (میلگرد نرم) برای عملیات آهنگری و جوشکاری همچنین برای تغییر شکل (انعطاف‌پذیری خوب) بسیار مناسب است.

میلگردها عموماً بر بتن استفاده می‌شوند و برای اینکه به آن بچسبند و از جای خود خارج نشوند، آن‌ها را آجدار می‌سازند. آج‌ها باعث می‌شود تا میلگرد (آرماتور) با بتن بیشتر درگیر شده و استحکام آن را تقویت کند.

قیمت میلگرد ساده

  • میلگرد نوع A2: میلگرد آجدار (البته با آج‌های ساده) است که به آن میلگرد نیمه نرم، یا نیمه‌خشک هم می‌گویند.

اما میلگرد آجدار را با ویژگی‌های مختلف تولید می‌کنند تا در شرایط خاص کارایی خود را حفظ کند. مثلاً برخی میلگردهای آجدار باید در برابر خوردگی مقاوم‌تر از انواع معمولی باشند تا در مناطقی که رطوبت زیادی وجود دارد و یا محیط اسیدی و یا بازی است، استحکام سازه را حفظ کرده و از تخریب زودهنگام آن جلوگیری کند. نوع آج‌ها نیز در بتن و میزان درگیری آن و استحکام آرماتور تأثیر دارد. به همین دلیل میلگردهای آجدار را با انواع آج ساده، اج پیچیده و مرکب می‌سازند. در ادامه تفاوت انواع میلگرد آجدار را بررسی می‌کنیم.

  • میلگرد نوع A3: این میلگرد نیز آجدار (نوع آج‌ها متفاوت است) است. به آن میلگرد خشک نیز می‌گویند.
  • میلگرد نوع A4: از میلگردهای آجدار به ‌حساب می‌آید. (با آج‌های پیچیده و مرکب) از نظر خشکی این میلگرد از همه خشک تر و تردتر است که در چند استاندارد ساخته می‌شود.

میلگرد آجدار ساده که در کلاس A2 قرار دارد، دارای تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و میزان تغییر شکل نسبی ۱۹ درصد است. این آرماتور به خاطر وجود آج‌ها و خشکی نسبی بهتر است که برای عملیات جوشکاری استفاده نشود. عمده کاربرد آن در خاموت زنی است.

میلگرد کلاس A3 به‌هیچ‌عنوان نباید برای جوشکاری و آهنگری مورداستفاده قرار بگیرد. میزان تغییر شکل آن خیلی کم و حدود ۱۴ درصد است. تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع از ویژگی‌های آن است

و اما کلاس A4 در دو نوع اصلی با استاندارد ۵۲۰ و ۵۰۰ ساخته می‌شود. شکل آج‌ها در این نوع دوکی و به‌صورت ۷ و ۸ طولی و عرضی با زاویه مشخص بر روی میلگرد نصب ‌شده‌اند.

بنابراین میلگردهای جوش پذیر شامل نوع A1 و A2 و میلگردهای غیر قابل جوش شامل A3 و A4 می‌شود.

بررسی تفاوت انواع میلگرد در استاندارد جدید

در استانداردهای جدید به جای استفاده از عناوین A1 تا A4 از عناوین میلگرد آج ۲۴۰، میلگرد آج،۳۴۰، میلگرد آج ۴۰۰ و میلگرد آج ۵۰۰ استفاده می‌کنند.

آرماتورها را در اندازه قطر ۸ تا ۴۰ میلی‌متر می‌سازند. این میلگردها در قسمت‌های مختلف سازه به کار برده می‌شوند.

  1. میلگرد مدل ۲۴۰ (میلگرد نوع A1): با علامت S240 نیز مشخص می‌کنند؛ و ۲۴۰ نشان‌دهنده حداقل مقاومت تسلیم است.
  2. میلگرد مدل ۳۴۰ (میلگرد نوع A2): با علامت S340 و S350 نشان می‌دهند.
  3. میلگرد مدل ۴۰۰ (میلگرد نوع A3): با علامت S400 و S420 مشخص می‌شود.
  4. میلگرد مدل ۵۰۰ (میلگرد نوع A4): با علامت S500 و S520 نشان می‌دهند.

جدول مشخصات شیمیایی میلگردها:

طبقه‌بندی علامت مشخصه کربن سیلیسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن حداکثر کربن معادل
ساده S240 ۰.۲۲ ۰.۵۵ ۰.۷۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵
آج‌دار مارپیچ S340 ۰.۳۲ ۰.۶ ۱.۳ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۵
S350 ۰.۲۷ ۰.۵۵ ۱.۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۵۱
آجدار جناغی S400 ۰.۳۷ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵
S420 ۰.۳ ۰.۵۵ ۱.۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۵۶
آجدار مرکب S500 ۰.۴ ۰.۶ ۱.۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵
S520 ۰.۳۲ ۰.۵۵ ۱.۸ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۱۲ ۰.۶۱

جدول مشخصه‌های مکانیکی میلگردها:

طبقه‌بندی علامت مشخصه استحکام تسلیم بالایی استحکام کششی نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی میزان ازدیاد طول نسبی
حداقل حداکثر حداقل حداقل حداقل A5 حداقل A10 حداقل Agt
ساده S240 ۲۴۰ ۳۶۰ ۱.۲۵

 

۲۵ ۱۸
آجدار مارپیچ S340 ۳۴۰ ۵۰۰ ۱۸ ۱۵
S350 ۳۵۰ ۴۵۵ ۵۰۰ ۱۷ ۸
آجدار جناغی S400 ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۶ ۱۲
S420 ۴۲۰ ۵۴۵ ۶۰۰ ۱۶ ۸
آجدار مرکب S500 ۵۰۰ ۶۵۰ ۱۰ ۸
S520 ۵۲۰ ۶۷۵ ۶۹۰ ۱۳ ۸