قیمت لوله اسپیرال امروز


قیمت لوله اسپیرال امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید هر روز مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت لوله اسپیرال سایز ۱۰

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله اسپیرال ۱۰
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله اسپیرال ۱۰ اینچ ۸ میل ۱۰ اینچ ۸ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۰ اینچ ۶ میل ۱۰ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۰ اینچ ۵ میل ۱۰ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۰ اینچ ۴ میل ۱۰ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت لوله اسپیرال سایز ۱۲

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۱

لیست قیمت لوله اسپیرال ۱۲
نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
لوله اسپیرال ۱۲ اینچ ۱۰ میل ۱۲ اینچ ۱۰ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۲ اینچ ۸ میل ۱۲ اینچ ۸ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۲ اینچ ۶ میل ۱۲ اینچ ۶ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۲ اینچ ۵ میل ۱۲ اینچ ۵ میلی متر تماس بگیرید
لوله اسپیرال ۱۲ اینچ ۴ میل ۱۲ اینچ ۴ میلی متر تماس بگیرید