قیمت ورق st37 امروز


قیمت ورق ST37 امروز در بازار آهن تهران و استان های دیگر در ادامه قرار داده شده است. قیمت ورق سیاه هر روز آپدیت می شود و شما می توانید قبل از خرید ورق ST37 استعلام قیمت فوری داشته باشید. برای این کار با آهن رسان تماس بگیرید تا کارشناسان فروش ضمن ارائه آخرین قیمت های روز آهن آلات، مشاوره کامل و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند. قیمت امروز ورق سیاه ساختمانی و صنعتی در ضخامت های مختلف به صورت رول و شیت در این جداول ارائه می گردد. قیمت ورق ST37 کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، کاویان، گیلان و .. را می بینید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۰

لیست قیمت ورق ST37 اکسین اهواز
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۳۹۴۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۹۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۴۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۴ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۹,۰۵۰ تومان
۲۱۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۸,۲۰۰ تومان
۲۱۲۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۴۵۰ تومان
۲۱۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۵۰۰ تومان
۲۱۱۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۵۰۰ تومان
۲۱۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۵۰۰ تومان
۲۱۱۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۵۵۰ تومان
۲۱۱۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۹۰۰ تومان
۲۱۱۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۸,۱۰۰ تومان
۲۱۰۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۶۰۰ تومان
۲۱۰۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۵۰۰ تومان
۲۱۰۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۹,۶۵۰ تومان

لیست قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۰

لیست قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۳۹۰۷ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۵ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۴ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲.۵ میلی متر ۱۳۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۲ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۰ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۵ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۸ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۶ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۲ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۷ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۶ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۰۸ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۳۰۰ تومان
۶۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۰۰۰ تومان
۵۹۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۰۰۰ تومان
۵۸۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۲۰۰ تومان
۵۹۵ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۳,۴۰۰ تومان
۵۹۴ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۳,۱۰۰ تومان
۳۷۲ ورق سیاه فولادمبارکه شیت ۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۵,۵۰۰ تومان
۳۷۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۴,۳۵۰ تومان

لیست قیمت ورق سیاه کاویان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۰

لیست قیمت ورق ST37 کاویان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۲۴۶ ورق سیاه کاویان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۳ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۲ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۹ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۸ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۴ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۵ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۰ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۹ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۸ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۶ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۴ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۲ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۳ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۱ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۹ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۷ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۳ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۱ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۹ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۷ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۵ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۳ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۱ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۹ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۷ ورق سیاه کاویان شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۴ ورق سیاه کاویان شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۲ ورق سیاه کاویان شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

بروز‌رسانی : ۲ خرداد , ۱۵:۲۰

لیست قیمت ورق ST37 مجتمع فولاد گیلان
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۱۷۰ ورق سیاه گیلان شیت ۳ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۸ ورق سیاه گیلان شیت ۴ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۶ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۴ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۲ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۰ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۸ ورق سیاه گیلان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۰ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۶ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۵ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید

استاندارد ورق سیاه

ورق سیاه در واقع ورق فولادی ساخته شده به روش نورد گرم است که معمولا فولاد آن ST37 است. البته به ورق ST52 گرم هم ورق سیاه صنعتی گفته می شود. برای ساخت ورق سیاه فولاد ST37 را که به صورت بیلت یا اسلب و یا محصولات نیمه آماده و نیم ساخت یافته است، درون کوره حرارت داده و در همان دمای بالا تحت نوردکاری قرار می دهند. غلتک های افقی و عمودی متنوعی با ایجاد فشار و کشش بر روی ورق فولادی از ضخامت آن کم و بر طول آن می افزایند تا محصول به اندازه و استاندارد فیزیکی مورد نظر برسد. قیمت ورق ST37

قیمت ورق st37 امروز

قیمت ورق ST37 : به فولاد اس تی ۳۷ فولاد نرمه نیز می گویند. درصد کربن در این نوع فولاد کم است و همین باعث می شود که دارای شکل پذیری بالا، قابلیت جوش بالا و استحکام خوبی باشد. همانند ورق st52 ، اس تی ۳۷ نیز نوعی ورق سیاه غیر آلیاژی است. همانطور که می دانید ورق سیاه از روش نورد سرد تولید می شود و نام ST به دلیل ساختار فولاد کربنی آن است.می توان گفت قیمت ورق سیاه نبست به انواع ورق آلیاژی با کربن بالا، کمتر است.

کاربرد ورق ST37: به دلیل داشتن خواص مکانیکی، سبک بودن (نسبت به نوع ST52) و قیمت مناسب، ورق ST37 در ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد.

برای ساخت انواع میلگرد، تیرآهن، قوطی، پروفیل، نبشی و ناودانی و انواع ورق های ساده و فرم شده از فولاد ST37 استفاده می شود. 

ورق سیاه چه کاربردی دارد؟

ورق ST37 در موارد زیر استفاده می شود: قیمت ورق ST37

 • برای بیس پلیت و صفحه ستون ساختمان
 • برای پانچ ورق و صفحات مشبک
 • برای کارخانه های تولید پروفیل
 • برای کارخانه های تولید نبشی
 • برای کارخانه های تولید ناودانی
 • برای بدنه خودرو
 • برای لوازم خانگی مانند یخچال و ماشین لباسشویی و غیره
 • برای ساخت پل های عابر پیاده
 • برای ساخت حفاظ و نرده
 • برای ساخت در و پنجره
 • برای ساخت قطعات و خم کاری و برشکاری
 • و برای ساخت دستگاه های صنعتی
 • ورق مورد استفاده برای ساختمان

انواع ورق ساختمانی

برای نام گذاری این نوع ورق بعد از ST عددی که نشان دهنده استحکام کششی آن است، نوشته می شود و بعد از یک خط کسری یکی از اعداد ۱ تا ۳ را که نشان دهنده درجه کیفیت ورق است را می نویسند. مثلا ورق ST37-2 دارای استحکام کششی ۳۷۰ نیوتن بر میلی متر است که از نوع درجه ۲ می باشد.

 • درجه ۱: برای کارهای معمولی که نوشته نمی شود.
 • درجه ۲: برای کارهای مهم
 • درجه ۳: فولادی که آرام ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است.

همانطور که مشاهده می کنید هر نوع ورق دارای ویژگی های خاصی است که در موارد خاص هم به کار برده می شود. قیمت ورق ST37 بنابراین قبل از خرید ورق ST37 و استفاده از آن باید به کمک ابزار، دستگاه ها و روش های مختلف، تست های زیر بررسی و کنترل شود:

 • تست کیفیت شیمیایی
 • تست بصری
 • کنترل ابعاد
 • کنترل سختی ورق
 • کنترل مقدار وزن