قیمت نبشی استنلس استیل امروز


قیمت نبشی استنلس استیل امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت نبشی استیل

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۳

لیست قیمت نبشی استیل
نام ضخامت آلیاژ قیمت / کیلوگرم
نبشی ۶*۱۲۰*۱۲۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۶ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۶*۱۰۰*۱۰۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۶ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۵*۸۰*۸۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۵ میلی متر تماس بگیرید
نبشی ۵*۶۰*۶۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۵ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۳*۲۰*۲۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۱۰ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۸*۸۰*۸۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۸ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۶*۶۰*۶۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۶ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۵*۵۰*۵۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۵ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۳*۲۵*۲۵ استنلس استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید
نبشی ۳*۲۰*۲۰ استنلس استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر ۳۰۴ تماس بگیرید