قیمت میلگرد استنلس استیل امروز


قیمت میلگرد استنلس استیل امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴L

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۰۴
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۴.۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استنلس استیل آلیاژ ۳۱۶L

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۶
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۹۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۸ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰L

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۸

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۰
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۲۱L

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۷

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۲۱
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید

انواع و کاربرد میلگرد استنلس استیل

میلگرد اناوع و اقسام مختلفی از نظر ابعاد، استاندارد ساخت، جنس و کارخانه سازنده دارد. یک دسته بندی اصلی برای میلگرد ساده و آجدار بودن آن است. میلگرد همچنین از فلزات مختلف با آلیاژهای متنوع ساخته می شود. میلگرد استنلس استیل که از فولاد ضد زنگ ساخته می شود یکی از محصولات بسیار مقاوم و پرکاربرد است که خصوصیات فنی بالایی دارد. این محصول بر اساس گریدو درجه استیل مورد استفاده چند مدل مختلف دارد. رایج ترین و پرکاربردترین میلگرد استیل نوع ۳۰۴ آن است. لازم به ذکر است که قیمت میلگرد استنلس استیل بر اساس آلیاژ استیل آن متفاوت است.

برای دنبال کرد صفحه اینستاگرام آهن رسان کلیک کنید.

همانطور که می دانید آلیاژ فولاد استنلیس استیل دارای گریدهای ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۱۶، ۳۲۱، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۳۰ و … است. سه دسته بندی برای این گریدها وجود دارد:

  • استیل بگیر
  • استیل نگیر
  • استیل نسوز

میلگرد استنلس استیل معمولا به طور مختصر با نام میلگرد استیل شناخته می شود. مشخصه و خصوصیت مهم و اصلی این محصول ضد زنگ بودن آن است. البت استتیل نه تنها در برابر خوردگی و زنگ زدگی ناشی از رطوبت هوا مقاوم است بلکه در برابر مواد شیمایی، برخی روغن ها، مواد اسیدی و شیمیایی نیز تا حد زیادی مقاوم است. به برخی آلیاژهای استیل حتی در دماهای بسیار بالا و یا بسیار پایین نیز مقاوم هستند. همچنین گریدهایی از استیل در برابر ضربه، سایش، کشش و خمش نیز مقاومت بالایی دارند به همین دلیل است که میلگرد استیل در ساختمان ساز یو هم در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال از آن در ساخت قطعات صنعتی، شفت، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی صنایع دارویی، شیمایی و غذایی استفاده می شود. قیمت میلگرد استنلس استیل بر اساس نوع کاربرد متفاوت است.

قیمت میلگرد استنلس استیل