قیمت میلگرد استنلس استیل امروز


قیمت میلگرد استنلس استیل امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۰۴L

بروز‌رسانی : ۸ تیر , ۱۲:۰۶

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۰۴
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۸۰۹۴ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۹۳ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۹۲ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۹۱ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۹۰ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۸۳ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۸۲ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۸۱ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۸۴ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۸۰ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۷۱ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۴.۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۷۳ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۷۰ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۷۲ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۸ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۸۰۶۷ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۶ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۵۳۶۶ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۵ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید
۱۵۳۶۸ میلگرد استیل ۳۰۴ سایز ۳ ۶ متر ۳۰۴L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استنلس استیل آلیاژ ۳۱۶L

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۶
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۸۱۴۸ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۴۷ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۴۶ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۹۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۴۵ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۴۴ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۸۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۳۵ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۷۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۳۴ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۳۳ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۴۳ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۲۶ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۲۷ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۳۶ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۲۸ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۲۵ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۸ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۱۴ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۱۲ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۱۸ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۱۷ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۵۳۸۳ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۵۳۸۰ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۵ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰L

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۱۰
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۸۱۲۴ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۶L تماس بگیرید
۱۸۱۱۱ میلگرد استیل ۳۱۶ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۱۱۰ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۱۱۳ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۱۰۴ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۱۰۳ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۱۰۰ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۰۹۹ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۵ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۸۰۹۸ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۵۳۷۵ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید
۱۵۳۷۴ میلگرد استیل ۳۱۰ سایز ۶ ۶ متر ۳۱۰L تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد استیل آلیاژ ۳۲۱L

بروز‌رسانی : ۹ تیر , ۱۳:۲۹

لیست قیمت میلگرداستیل ۳۲۱
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۸۱۷۲ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۷۱ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۷۰ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۴۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۶۹ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۳۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۶۸ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۶۷ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۲۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۵۹ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۶۰ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۵۸ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۴ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۵۷ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۲ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۵۶ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۱۰ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۸۱۵۰ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۸ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۵۳۸۷ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۶ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید
۱۵۳۸۶ میلگرد استیل ۳۲۱ سایز ۵ ۶ متر ۳۲۱L تماس بگیرید

انواع و کاربرد میلگرد استنلس استیل

میلگرد اناوع و اقسام مختلفی از نظر ابعاد، استاندارد ساخت، جنس و کارخانه سازنده دارد. یک دسته بندی اصلی برای میلگرد ساده و آجدار بودن آن است. میلگرد همچنین از فلزات مختلف با آلیاژهای متنوع ساخته می شود. میلگرد استنلس استیل که از فولاد ضد زنگ ساخته می شود یکی از محصولات بسیار مقاوم و پرکاربرد است که خصوصیات فنی بالایی دارد. این محصول بر اساس گریدو درجه استیل مورد استفاده چند مدل مختلف دارد. رایج ترین و پرکاربردترین میلگرد استیل نوع ۳۰۴ آن است. لازم به ذکر است که قیمت میلگرد استنلس استیل بر اساس آلیاژ استیل آن متفاوت است.

برای دنبال کرد صفحه اینستاگرام آهن رسان کلیک کنید.

همانطور که می دانید آلیاژ فولاد استنلیس استیل دارای گریدهای ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۱۶، ۳۲۱، ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۳۰ و … است. سه دسته بندی برای این گریدها وجود دارد:

 • استیل بگیر
 • استیل نگیر
 • استیل نسوز

میلگرد استنلس استیل معمولا به طور مختصر با نام میلگرد استیل شناخته می شود. مشخصه و خصوصیت مهم و اصلی این محصول ضد زنگ بودن آن است. البت استتیل نه تنها در برابر خوردگی و زنگ زدگی ناشی از رطوبت هوا مقاوم است بلکه در برابر مواد شیمایی، برخی روغن ها، مواد اسیدی و شیمیایی نیز تا حد زیادی مقاوم است. به برخی آلیاژهای استیل حتی در دماهای بسیار بالا و یا بسیار پایین نیز مقاوم هستند. همچنین گریدهایی از استیل در برابر ضربه، سایش، کشش و خمش نیز مقاومت بالایی دارند به همین دلیل است که میلگرد استیل در ساختمان ساز یو هم در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال از آن در ساخت قطعات صنعتی، شفت، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی صنایع دارویی، شیمایی و غذایی استفاده می شود. قیمت میلگرد استنلس استیل بر اساس نوع کاربرد متفاوت است.

مزایای میلگرد استیل

 • در محیط های خوردنده به خوبی عمل می کند.
 • میزان پوشش بتن را به خوبی کاهش می دهد.
 • انعطاف پذیری و شکل پذیری خوبی دارد.
 • به خاطر وجود یون کلرید بسیار مقاوم است.
 • طول عمر ندارد.
 • در برابر آتش مقاوم است.
 • نصب آن آسان است.
 • به صورت ۱۰۰ درصدی بازیافت می شود.

 

قیمت میلگرد استنلس استیل